Tupakkavero EU-maissa

Tupakkavero tuotti vuonna 2017 Suomen valtiolle verotuloja 1,0 miljardia euroa. Tupakkaveroa kerätään eri tupakkavalmisteista, mutta valtaosa veron tuotosta kertyy savukkeiden verotuksesta. Tupakan verotus kuuluu EU-tasolla harmonisoitaviin valmisteveroihin. 

Savukkeista peritään tuoteyksikkökohtainen erityisvalmistevero sekä vähittäismyyntihintaan perustuva suhteellinen valmistevero ja arvonlisävero. Tupakkaverodirektiivin mukaan yksikkö- ja arvoperusteisen veron yhteisvaikutuksen tulee olla pääsääntöisesti vähintään 60 prosenttia savukkeiden vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta tai euromääräisesti vähintään 90 euroa tuhatta savuketta kohden. Suomessa savukkeiden verotusta korotettiin vuoden 2018 alussa 49,50 eurosta 53,75 euroon tuhannelta kappaleelta. Savukkeiden vähimmäisvero nousi vastaavasti 223 eurosta 235,50 euroon 1000 savuketta kohden. Heinäkuussa 2018 yksikkövero nousee 58,00 euroon ja vähimmäisvero 248,00 euroon.

Oheisissa taulukoissa esitetään Suomen ja muiden EU-maiden savukkeiden hinnan koostuminen. Verotuksen kannalta olennaista on ajatella tupakan myyntihinnan muodostuvan tupakkaverosta, arvonlisäverosta sekä nettohinnasta. Nettohinta kattaa siis tilastossa kaiken, mikä ei ole veroa. Eurooppalaisessa vertailussa Suomen tupakkaverotus on prosentuaalisesti kireää. Myös tupakan hintataso Suomessa on hieman EU-maiden keskitason yläpuolella. EU-maiden kovimpia tupakkaverottajia ovat Irlanti ja Britannia, joissa on myös korkein tupakan hintataso.

Kulutusveroselvitys 2017

Alla olevat kuviot tupakan hinnanmuodostuksesta on tehty Euroopan komission tilastojen mukaan.

Tupakkavero - verojen ja nettohinnan euromääräiset osuudet 20 savukkeelle

Tupakkavero - verojen ja nettohinnan prosentuaaliset osuudet 20 savukkeen hinnasta

Lähde: Euroopan komissio, Excise Duty Tables

Päivitetty 19.10.2018

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.