Tupakkavero EU-maissa

Tupakkavero tuotti vuonna 2018 Suomen valtiolle verotuloja 1,1 miljardia euroa. Tupakkaveroa kerätään eri tupakkavalmisteista, mutta valtaosa veron tuotosta kertyy savukkeiden verotuksesta. Tupakan verotus kuuluu EU-tasolla harmonisoitaviin valmisteveroihin. 

Savukkeista peritään tuoteyksikkökohtainen erityisvalmistevero sekä vähittäismyyntihintaan perustuva suhteellinen valmistevero ja arvonlisävero. Tupakkaverodirektiivin mukaan yksikkö- ja arvoperusteisen veron yhteisvaikutuksen tulee olla pääsääntöisesti vähintään 60 prosenttia savukkeiden vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta tai euromääräisesti vähintään 90 euroa tuhatta savuketta kohden.

Tammikuusta 2019 alkaen savukkeiden yksikkövero nousi Suomessa tuhatta savuketta kohden 62,25 euroon ja vähimmäisvero vastaavasti 260,50 euroon. Savukkeiden arvovero säilyi entisellään 52  prosentissa. Vuonna 2019 tupakkaverotasot kiristyvät toiseen otteeseen 1. heinäkuuta.

Oheisissa taulukoissa esitetään Suomen ja muiden EU-maiden savukkeiden hinnan koostuminen. Verotusta tarkasteltaessa olennaista on mieltää tupakan myyntihinnan muodostuvan tupakkaverosta, arvonlisäverosta sekä nettohinnasta. Nettohinta kattaa siis luvuissa kaiken, mikä ei ole veroa. Eurooppalaisessa vertailussa Suomen tupakkaverotus on prosentuaalisesti kireää. Myös tupakan hintataso Suomessa on hieman EU-maiden keskitason yläpuolella. EU-maiden kovimpia tupakkaverottajia ovat Irlanti ja Iso-Britannia, joissa on myös korkein tupakan hintataso. Lisätietoja tupakkaverotuksesta Veronmaksajain kulutusveroselvityksessä:

Kulutusveroselvitys 2019

Alla olevat kuviot tupakan hinnanmuodostuksesta on tehty Euroopan komission tilastojen mukaan.

Tupakkavero - verojen ja nettohinnan euromääräiset osuudet 20 savukkeelle

Tupakkavero - verojen ja nettohinnan prosentuaaliset osuudet 20 savukkeen hinnasta

Lähde: Euroopan komission TEDB-tietokanta

Päivitetty 4.4.2019

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.