Tupakkavero EU-maissa

Tupakkavero tuotti vuonna 2019 Suomen valtiolle verotuloja 1,1 miljardia euroa. Tupakkaveroa kerätään eri tupakkavalmisteista, mutta valtaosa veron tuotosta kertyy savukkeiden verotuksesta. Tupakan verotus kuuluu EU-tasolla harmonisoitaviin valmisteveroihin. 

Savukkeista peritään tuoteyksikkökohtainen erityisvalmistevero sekä vähittäismyyntihintaan perustuva suhteellinen valmistevero ja arvonlisävero. Tupakkaverodirektiivin mukaan yksikkö- ja arvoperusteisen veron yhteisvaikutuksen tulee olla pääsääntöisesti vähintään 60 prosenttia savukkeiden vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta tai euromääräisesti vähintään 90 euroa tuhatta savuketta kohden.

Heinäkuusta 2020 alkaen savukkeiden yksikkövero nousi Suomessa tuhatta savuketta kohden 73,00 euroon, arvovero säilyi 52 prosentissa ja vähimmäisvero nousi 292,50 euroon. Mikäli yksikkövero ja arvovero eivät yhteensä ylitä 292,50 euroa, sovelletaan vähimmäisveroa. Seuraava tupakkaveron korotus tulee voimaan 1. tammikuuta 2021.

Oheisissa taulukoissa esitetään Suomen ja muiden EU-maiden savukkeiden hinnan koostuminen. Verotusta tarkasteltaessa olennaista on mieltää tupakan myyntihinnan muodostuvan tupakkaverosta, arvonlisäverosta sekä nettohinnasta. Nettohinta siis kattaa luvuissa kaiken, mikä ei ole veroa. Eurooppalaisessa vertailussa Suomen tupakkaverotus on prosentuaalisesti kireää. Myös tupakan hintataso Suomessa on hieman EU-maiden keskitason yläpuolella. EU-maiden kovimpia tupakkaverottajia ovat Irlanti ja Iso-Britannia, joissa on myös korkein tupakan hintataso. Lisätietoja tupakkaverotuksesta Veronmaksajain kulutusveroselvityksessä:

Kulutusveroselvitys 2021

Alla olevat kuviot tupakan hinnanmuodostuksesta on tehty Euroopan komission tilastojen mukaan.

Tupakkavero - verojen ja nettohinnan euromääräiset osuudet 20 savukkeelle

Tupakkavero - verojen ja nettohinnan prosentuaaliset osuudet 20 savukkeen hinnasta

Lähde: Euroopan komission TEDB-tietokanta

Päivitetty 28.8.2020

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.