Tupakkaverotus eri EU-maissa

Tupakkaverotus tuotti vuonna 2015 Suomen valtiolle verotuloja 885 miljoonaa euroa. Tupakkaveroa kerätään eri tupakkavalmisteista, mutta valtaosa veron tuotosta kertyy savukkeiden verotuksesta. Tupakan verotus kuuluu EU-tasolla harmonisoitaviin valmisteveroihin. 

Oheisessa taulukossa esitetään Suomen ja muiden EU-maiden savukkeiden valmisteverotasot. Savukkeista peritään tuoteyksikkökohtainen erityisvalmistevero sekä vähittäismyyntihintaan perustuva suhteellinen valmistevero ja arvonlisävero. Tupakkaverodirektiivin mukaan yksikkö- ja arvoperusteisen veron yhteisvaikutuksen tulee olla pääsääntöisesti vähintään 60 prosenttia savukkeiden vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta tai euromääräisesti vähintään 90 euroa tuhatta savuketta kohden. Suomessa savukkeiden verotusta korotettiin vuoden 2016 puolivälissä siten, että savukkeiden yksikkövero nousi 37,50 eurosta 41,50 euroon tuhannelta kappaleelta ja vähimmäisvero 188,50 eurosta 200 euroon 1000 savuketta kohden.

Eurooppalaisessa vertailussa Suomen tupakkaverotus kuuluu kireimpään neljännekseen, mutta aivan ankarampiin tupakkaverottajiin Suomi ei kuulu. Myös tupakan hintataso Suomessa on hieman EU-maiden keskitason yläpuolella. EU-maiden kovimpia tupakkaverottajia ovat Irlanti ja Britannia, joissa on myös korkein tupakan hintataso

EU-28,
tilanne
1.7.2016
Savukkeiden painotettu keskihinta, € / 1000 kpl Yksikkö- vero, € / 1000 kpl Suhteellinen valmistevero keski-hinnasta, % Tupakka- verot yht. keski-hinnasta, % Arvon- lisävero keski-hinnasta, % Verot yhteensä keski-hinnasta, %
Unkari 169,14 50,19 25,00 % 54,67 % 21,26 % 75,93 %
Luxemburg 224,82 18,39 46,90 % 55,08 % 14,53 % 69,61 %
Kroatia 149,82 30,10 38,00 % 58,09 % 20,00 % 78,09 %
Ruotsi 279,58 159,99 0,99 % 58,22 % 20,00 % 78,22 %
Saksa 266,98 98,20 21,69 % 58,47 % 15,97 % 74,44 %
Italia 233,00 17,88 51,03 % 58,70 % 18,03 % 76,73 %
Tanska 273,72 158,50 0,99 % 58,90 % 20,00 % 78,90 %
Portugali 214,50 90,85 17,00 % 59,35 % 18,70 % 78,05 %
Romania 164,03 74,57 14,00 % 59,46 % 16,67 % 76,13 %
Kypros 210,50 55,00 33,99 % 60,12 % 15,97 % 76,09 %
Belgia 275,74 39,52 45,84 % 60,17 % 17,36 % 77,53 %
Slovenia 175,50 68,83 21,18 % 60,40 % 18,03 % 78,43 %
Itävalta 224,20 50,00 38,82 % 61,12 % 16,67 % 77,79 %
Alankomaat 302,50 179,07 1,95 % 61,15 % 17,36 % 78,51 %
Liettua 138,50 50,68 25,00 % 61,59 % 17,36 % 78,95 %
Tsekki 147,46 51,15 27,00 % 61,69 % 17,36 % 79,05 %
Espanja 222,00 24,10 51,00 % 61,86 % 16,69 % 78,82 %
Puola 156,60 48,70 31,41 % 62,51 % 18,70 % 81,21 %
Slovakia 153,17 59,50 23,78 % 62,63 % 16,67 % 79,30 %
Latvia 144,46 56,20 25,00 % 63,90 % 17,36 % 81,26 %
Ranska 337,47 48,75 49,71 % 64,15 % 16,67 % 80,82 %
Kreikka 185,40 82,50 20,00 % 64,50 % 19,35 % 83,85 %
Irlanti 484,00 271,96 9,20 % 65,39 % 18,70 % 84,09 %
Malta 245,91 100,00 25,00 % 65,67 % 15,25 % 80,92 %
Suomi 283,76 41,50 52,00 % 66,63 % 19,35 % 85,98 %
Britannia 524,64 266,62 16,50 % 67,32 % 16,67 % 83,99 %
Bulgaria 121,18 35,79 38,00 % 67,53 % 16,67 % 84,20 %
Viro 153,50 58,00 29,99 % 67,78 % 16,67 % 84,45 %

Lähde: Euroopan komissio, Excise Duty Tables 1.7.2016

Savukeaskin hinnan muodostuminen EU-maissa (pdf)

Eurostatin hintavertailun mukaan tupakan hinnat vaihtelevat maittain enemmän kuin ruuan ja juomien (alkoholi- ja alkoholittomat juomat) hinnat. Tupakan hinta oli vuonna 2012 EU-maiden kalleimmassa maassa, Irlannissa, 199 prosenttia verrattuna EU:n keskiarvoon. Pidemmällä aikavälillä tupakan hinnat eri maissa ovat kuitenkin lähentyneet EU-keskiarvoa. (Lähde: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Comparative_price_levels_for_food,_beverages_and_tobacco)

Lisätietoa kulutusveroselvityksestä (2015)

Päivitetty 5.8.2016

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi