Yhteisöverotus

Yhteisöt maksavat tuloveroa niiden veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena laskettavasta voitosta 20 prosentin verokannan mukaan.

Yhteisöveroa maksavia yhteisöjä ovat osakeyhtiöiden lisäksi osuuskunnat sekä tietyin edellytyksin liikelaitokset, julkisyhteisöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt ja asunto-osakeyhtiöt.

Suomessa yhteisöveroprosentti laski viimeksi vuoden 2014 alussa 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin. Veroprosentin laskemisella pyritään turvaamaan yritysverotuksen kansainvälistä kilpailukykyä, sillä yritysveroprosentteja on kevennetty monissa maissa viime vuosina. 

Maksetut yhteisöverot suhteessa BKT:een Suomessa 1980-2018 (pdf-kuva)

Euroopan yritysveroprosentit kartalla vuonna 2019

Nimellinen yhteisöveroprosentti Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja EU-15-maissa 1993-2019, %

Yritysveroprosentit EU-maissa taulukko

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Alankomaat 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Belgia 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 29,58 29,58
Bulgaria 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Espanja 30 30 30 30 28 25 25 25 25
Irlanti 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Britannia 26 24 23 21 20 20 19 19 19
Italia 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 27,9 27,9 27,9
Itävalta 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Kreikka 20 20 26 26 29 29 29 29 28
Kroatia 20 20 20 20 20 20 18 18 18
Kypros 10 10 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Latvia 15 15 15 15 15 15 15 20 20
Liettua 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Luxemburg 28,8 28,8 29,22 29,22 29,22 29,22 27,08 26,01 26,01
Malta 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Portugali 25 25 25 23 21 21 21 21 21
Puola 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Ranska 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 31
Ruotsi 26,3 26,3 22 22 22 22 22 22 21,4
Romania 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Saksa 29,37 29,48 29,55 29,58 29,65 29,72 29,79 30 30
Slovakia 19 19 23 22 22 22 21 21 21
Slovenia 20 18 17 17 17 17 19 19 19
SUOMI 26 24,5 24,5 20 20 20 20 20 20
Tanska 25 25 25 24,5 23,5 22 22 22 22
Tšekki 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Unkari 19 19 19 19 19 19 9 9 9
Viro 21 21 21 21 20 20 20 20 20
EU28-maiden keskiarvo, aritmeettinen 22,70 22,51 22,75 22,39 22,25 22,10 21,47 21,46 21,32

Lähteet: KPMG, IBFD

Päivitetty 7.8.2019

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi