Yhteisöverotus

Yhteisöt maksavat tuloveroa niiden veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena laskettavasta voitosta 20 prosentin verokannan mukaan.

Yhteisöveroa maksavia yhteisöjä ovat osakeyhtiöiden lisäksi osuuskunnat sekä tietyin edellytyksin liikelaitokset, julkisyhteisöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt ja asunto-osakeyhtiöt. Asunto-osakeyhtiöille ei yleensä muodostu verotettavaa tuloa.

Suomessa yhteisöveroprosentti laski vuonna 2012 1,5 prosenttiyksiköllä 24,5 prosenttiin ja vuoden 2014 alussa 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin. Veroprosentin laskemisella pyritään turvaamaan yritysverotuksen kansainvälistä kilpailukykyä, sillä yritysveroprosentteja on kevennetty monissa maissa viime vuosina. 

Yhteisöverokannat Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja EU-15-maissa 1993-2016 (pdf-kuva)
Maksetut yhteisöverot suhteessa BKT:een Suomessa 1980-2015 (pdf-kuva)

Euroopan yritysveroprosentit kartalla

Kartasta ilmenee nimellinen yritysveroprosentti eri Euroopan maissa vuonna 2016. Väri on sitä tummempi, mitä suurempi on veroprosentti. 

Lähteet: IBFD, KPMG

Yritysveroprosentit EU-maissa

EU:n yhteisöveroprosentit vuonna 2016 (pdf-kuva)

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Alankomaat 25,5 25,5 25,5 25 25 25 25 25 25
Belgia 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99
Bulgaria 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Espanja 30 30 30 30 30 30 30 28 25
Irlanti 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Britannia 28 28 28 26 24 23 21 20 20
Italia 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4
Itävalta 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Kreikka 25 25 24 20 20 26 26 29 29
Kroatia 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Kypros 10 10 10 10 10 12,5 12,5 12,5 12,5
Latvia 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Liettua 15 20 15 15 15 15 15 15 15
Luxemburg 29,63 28,59 28,59 28,8 28,8 29,22 29,22 29,22 29,22
Malta 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Portugali 25 25 25 25 25 25 23 21 21
Puola 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Ranska 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33
Ruotsi 28 26,3 26,3 26,3 26,3 22 22 22 22
Romania 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Saksa 29,51 29,44 29,41 29,37 29,48 29,55 29,58 29,65 29,72
Slovakia 19 19 19 19 19 23 22 22 22
Slovenia 22 21 20 20 18 17 17 17 17
SUOMI 26 26 26 26 24,5 24,5 20 20 20
Tanska 25 25 25 25 25 25 24,5 23,5 22
Tšekki 21 20 19 19 19 19 19 19 19
Unkari 16 16 19 19 19 19 19 19 19
Viro 21 21 21 21 21 21 21 20 20
EU28-maiden keskiarvo, aritmeettinen 23,10 23,11 22,93 22,70 22,51 22,75 22,39 22,25 22,10

Lähteet: KPMG, IBFD

Päivitetty 4.5.2016

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi