Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

27.11.2013

Kunnallisveron kiristyminen syventää pudotusta: Palkansaajan ostovoima alenee 1,6 prosenttia 2014–2015

Kuntien tuoreet veroratkaisut syventävät ostovoiman pudotusta ensi vuonna. Keskituloisen palkansaajan ostovoima alenee 1,1 prosenttia vuonna 2014 ja 0,5 prosenttia vuonna 2015. Yhteensä ostovoima alenee 1,6 prosenttia vuoteen 2015 mennessä.

Palkansaajan verotus kiristyy. Esimerkiksi keskituloisen 3180 euroa kuussa ansaitsevan veroprosentti nousee tämän vuoden 30,4 prosentista 31,0 prosenttiin vuonna 2014 ja 31,1 prosenttiin vuonna 2015.

Mikäli kunnat jatkavat kunnallisveron korotuksia myös vuonna 2015, ostovoima uhkaa alentua ja verotus kiristyä vielä laskettuakin enemmän.

Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreista vero- ja ostovoimalaskelmista, joissa on hallituksen esittämien veroperusteiden lisäksi huomioitu myös keskimääräisen kunnallisveroprosentin nousu, työeläkemaksujen ja muiden sosiaalivakuusmaksujen muutokset sekä työmarkkinaratkaisujen ja tuoreiden suhdanne-ennusteiden perusteella arvioidun ansio- ja hintakehityksen vaikutukset veroihin ja ostovoimaan.

Laskelmissa ansiotason oletetaan nousevan keskimäärin 1,5 prosenttia vuonna 2014 ja 1,3 prosenttia vuonna 2015.*) Kuluttajahintojen arvioidaan puolestaan nousevan 1,8 prosenttia vuonna 2014 ja 1,6 prosenttia vuonna 2015.

Lähes puolet kunnista nostaa ensi vuonna kunnallisveroprosenttia. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousee vuonna 2014 peräti 0,36 prosenttiyksikköä 19,74 prosenttiin.

Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen on pettynyt kuntien vuodelle 2014 päättämiin laajoihin veronkorotuksiin. Kunnallisveroprosenttien jatkuva korottaminen ei ole kestävä ratkaisu kuntatalouden ongelmiin, sillä se vain siirtää rahaa taskusta toiseen.

- Kunnallisveron kiristämisen vaiettu kääntöpuoli on lähikauppojen kassojen hiljeneminen. Kunnallisten päättäjien olisi syytä muistaa, että kunnallisverotuksen kiristäminen on sellaisenaan pois kuntalaisten ostovoimasta.

- Elinvoimaiseksi pyrkivä kunta ei voi kestävästi rakentaa tulevaisuuttaan pelkkien toistuvien veronkorotusten varaan.

- Moni kunta on ajamassa itseään pahaan umpikujaan, jossa kunnallisveron jatkuva korottaminen osaltaan ruokkii kiristyvien verojen, hiipuvan ostovoiman ja heikkenevän työllisyyden supistuvaa kierrettä.

Lehtinen toivoo, että hallituksen parhaillaan valmistelemasta rakenneuudistuspaketista löytyisi aiempaa parempia eväitä myös kuntatalouden kohentamiseen.

- Kuntien on jatkossa sopeutettava menojaan entistä ahtaampiin raameihin. Rakenneuudistusten on autettava kuntia tässä vaikeassa tehtävässä.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, 0400 414 652

Palkansaajan verotus ja ostovoima 2000 - 2015 (pdf)

*) Arvioitu keskimääräinen ansiokehitys sisältää sopimuskorotusten lisäksi muun muassa palkkaperinnön ja liukumien vaikutuksen.

Tulosta sivu
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki