Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

14.11.2007

Salo 2009 -kuntaliitoksesta vuoden 2007 Taloustaitokunta

Veronmaksajain Keskusliitto on myöntänyt vuoden 2007 Taloustaitokunta-arvonimen Salo 2009 -kuntaliitokselle. Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, Salo, Suomusjärvi ja Särkisalo yhdistyvät vuoden 2009 alussa Salon kaupungiksi.

”Salo 2009 -kuntaliitos on malliesimerkki kuntarakenteen päättäväisestä uudistamisesta kuntalaisten parhaaksi. Kuntien palvelutuotantoon kohdistuu lähivuosina mittavia haasteita, joihin on vastattava organisaatioita ennakkoluulottomasti uudistamalla ja toimintaa kehittämällä. Tämä on otettu Salo 2009 -hankkeessa vakavasti”, Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen totesi palkinnon luovutustilaisuudessa.

Salon seudun kuntaliitos on historiallisen suuri, ja poikkeuksellista on myös avoimuus yhdistymisen valmistelussa. Vahvistuvan kuntarakenteen avulla Salon seutu pyrkii turvaamaan peruspalvelut väestön ikärakenteen muuttuessa, sosiaali- ja terveysmenojen kasvaessa ja voimavarojen niukentuessa. Liitoksesta haetaan myös lisäpotkua alueen elinkeinoelämän vetovoimaan ja kilpailukykyyn.

Juhani Nummentalo, Salo 2009 -hankkeen valmistelutoimikunnan puheenjohtaja, korosti myös alueen asukkaiden tulevan kuntien yhdistymisen myötä tasavertaiseen asemaan veronmaksajina ja palvelujen käyttäjinä, niiden saatavuuden ja laadun suhteen.

”Erityisenä tavoitteena on koko 10 kunnan alueen tasapainoinen kehittäminen monipuoliset asumisvaihtoehdot käsittävänä kokonaisuutena.”

Yhdistyneen Salon budjettitavoitteena on varmistaa talouden tasapainon säilyttäminen. Talouden kestävyyden kannalta on tärkeää, että yhdistyvä Salo aikoo rahoittaa normaalit toimintamenot kunnallisverolla ja valtionosuuksilla. Investoinnit katetaan jatkossa sen sijaan enimmäkseen yhteisöverolla. Verotulot pyritään takaamaan tukemalla työpaikkojen syntymistä.  

Uuden kunnan taloutta suunnitellaan siltä pohjalta, että Salo 2009 kerää veroja saman verran kuin liitoskunnat keräisivät yhteensä toimiessaan erillään. Suunnittelussa on lähdetty siitä, että vuoden 2009 tuloveroprosentti on 18,00. Kuluvaan vuoteen verrattuna uusi veroprosentti merkitsee Salon seudulla nousua kolmelle ja laskua seitsemälle kunnalle.

Vuosittaisella Taloustaitokunnan valinnalla Veronmaksajain Keskusliitto haluaa kiinnittää huomiota sekä kuntien tehokkaaseen taloudenhoitoon että niiden merkitykseen verottajina. Tällä kertaa valinnassa painotettiin erityisesti kuntarakenteita, jotka vaikuttavat merkittävästi palvelutuotannon toimivuuteen ja verorahojen tehokkaaseen käyttöön. Veronmaksajat valitsi Posion ensimmäiseksi Taloustaitokunnaksi vuonna 1991. Viime vuonna arvonimen sai Joensuu.

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kansalaisten ja yhteisöjen riippumaton järjestö, jolla on 202 000 jäsentä. Järjestön tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se auttaa ja neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa.

Lisätietoja:

Veronmaksajat: tiedottaja Leena Kurkinen, puh. (09) 6188 7352, 050 531 5465
Salon kaupunki: kaupunginjohtaja Matti Rasila, puh. (02) 778 2000, gsm 044 778 2000

Tulosta sivu
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki