Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

23.4.2007

Veronmaksajain Keskusliiton vuosikokous: Työnteosta aiheutuvat todelliset kulut voitava vähentää

Veronmaksajain Keskusliiton vuosikokous korostaa kannanotossaan, että oikeudenmukaiseen verotukseen kuuluu kaikkien tulonhankkimisesta johtuvien menojen vähentäminen. Työssä käymisestä aiheutuneet kulut, kuten työn takia hankitusta kakkosasunnosta ja työmatkoista aiheutuneet kustannukset on vähennettävä todellisen suuruisina.

”Oikeudenmukaisuuden lisäksi myös työllisyystavoitteet puoltavat työstä aiheutuvien kulujen vähennysmahdollisuuksien parantamista nykytasolta. Työelämän muutokset ovat vieneet yhä useamman työpaikan kauas työntekijän kotoa. On ammattiryhmiä, joilla tämä on jopa lailla säädetty. Yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että oikea tekijä ja työ kohtaavat toisensa.”

Vuosikokous toteaa kannanotossaan, että kaukaa kotoa töitä hakee perheessä usein vain toinen puolisoista, jolloin perheen muuttaminen uudelle työskentelypaikkakunnalle ei ole järkevää. Etäällä työskentely vaatii tällöin sekä inhimillisiä että taloudellisia uhrauksia. Tältäkin osin kansalaisten tasavertainen kohtelu edellyttää, että työn tekemisestä aiheutuvat erilaiset kustannukset otetaan verotuksessa huomioon.

Veronmaksajain Keskusliitto pitää myönteisenä sitä, että hallitusohjelmassa luvataan panostaa 30 miljoonaa euroa kakkosasunnon kulujen verovähennyksiin.

”Hallitus on ottanut selvittääkseen myös työmatkakuluvähennyksen yksinkertaistamisen. On tärkeää, että tosiasiallisten kulujen vähentämisestä ei poiketa veroa maksavien kansalaisten vahingoksi. Hallinnolliset tarpeet yksinkertaistaa verotusta eivät saa merkitä tinkimistä todellisten tulonhankinnasta aiheutuvien kustannusten vähentämisen periaatteesta. Vähennys voidaan saada huomattavasti nykyistä helpommaksi tulkintakäytäntöä yksinkertaistamalla.”

Veronmaksajain Keskusliiton vuosikokous pidettiin Helsingissä 23.4.2007. Kokoukseen osallistui 130 paikallisyhdistysten virallista edustajaa.

Lisätiedot:

viestintäjohtaja Antti Marttinen, 040 546 8693
tiedottaja Leena Kurkinen, 050 531 5465

Tulosta sivu
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki