Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

10.4.2008

Veronmaksajat esittää 650 miljoonan euron kevennystä vuodelle 2009

Keskituloisen palkansaajan nettoansioiden ostovoima kasvaa vuonna 2008 vain 2,3 prosenttia siitä huolimatta, että ansiotaso nousee peräti 5,5 prosenttia. Tämän taustalla on kiihtyvä inflaatio ja verotuksen pysyminen edellisvuoden tasolla. Ostovoiman kehitys on vaisua verrattuna 2000-luvun alkupuolen vuosiin, jolloin inflaatio pysyi hyvin kurissa ja palkankorotukset yhdistyivät asteittaisiin veronkevennyksiin.

Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreista ostovoimalaskelmista, joissa on huomioitu ansioiden, verojen ja kuluttajahintojen muutosten vaikutukset palkansaajan nettoansioiden ostovoimaan.

Veronmaksajat esittää välivuoden jälkeen paluuta ansiotulojen verotuksen kevennyksiin vuonna 2009. Toimitusjohtaja Teemu Lehtisen esittelemällä kevennysmallilla verotus alenisi ensi vuonna kautta linjan noin 0,6 prosenttiyksiköllä. Verotus kevenisi 650 miljoonaa euroa. Lisäksi purettaisiin ansiotason noususta aiheutuva verotuksen kiristyminen.

”Suhdannetilanne ei ole enää peruste lykätä hallituksen kaavailemien veronkevennysten aloittamista,  joten vuonna 2009 on syytä palata asteittaisten kevennysten tielle”, toteaa Lehtinen.

Hallitusohjelman mukaan ansiotulojen verotusta kevennetään vaalikauden aikana 1,1 miljardia euroa, minkä päälle ovat tulossa alkuvuoden 2009 ”puolivälin tarkisteessa” päätettävät lisäkevennykset. Kuluvana vuonna verotusta ei vielä kevennetty lainkaan, vain ansiotason nousun verotusta kiristävä vaikutus purettiin.

”Nykyisellä hallituksella on hyvät edellytykset vertyä koko vaalikauden aikana kolmen edeltäjänsä kevennystahtiin eli noin pariin miljardiin euroon”, katsoo Lehtinen.

Veronmaksajien mallissa valtio vastaisi kokonaisuudessaan tulevien veronkevennysten kustannuksista. Kevennykset toteutettaisiin alentamalla valtion tuloveroasteikkoa ja korottamalla valtion verotuksen ansiotulovähennystä, joka samalla uusittaisiin verotulojen täydennysmalliin perustuvaksi.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300 

Palkansaajan ostovoima 2000-luvulla (pdf)
Ansiotulojen verotuksen kevennysmalli 2009 (pdf)

Tulosta sivu
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki