Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

26.8.2008

Veronmaksajat laski hallituksen budjettiriihen vaikutukset palkansaajille: Palkkaverotus kevenee 0,8 - 0,9 prosenttiyksikköä - työtulovähennys hyvä uudistus

Hallituksen budjettiriihen veroratkaisut keventävät suomalaisten palkansaajien verotusta vuonna 2009 eri tulotasoilla 0,8 – 0,9 prosenttiyksikköä. Keskituloiselle jää käteen 26 euroa enemmän kuukausittain.

Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreista laskelmista, joissa on budjettiriihen veromuutosten lisäksi huomioitu myös arvioidun ansiokehityksen vaikutukset veroihin.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen on tyytyväinen budjettiriihen veropäätöksiin, jotka keventävät verotusta varsin tasaisesti eri tuloluokissa.

-   Kevennykset toteutuvat nyt veropoliittisesti kestävällä tavalla. Hallitus ei sortunut progression kiristämisen tielle, vaan päinvastoin keventää lisätuloihin kohdistuvia marginaaliveroja kautta linjan, kiittää Lehtinen.

-   Myös eläkkeensaajien pitäminen tasapuolisesti mukana kevennyksissä on oikea linjaus.

Uuden työtulovähennyksen käyttöönotto on niin ikään myönteinen rakenteellinen uudistus tuloverotuksessa. Työtulovähennys mahdollistaa verotuksen keventämisen myös niiden pienituloisten osalta, jotka eivät maksa lainkaan valtion tuloveroa.

-  On erittäin tärkeää, että pienituloistenkin verotusta kevennetään, ja että tämä tapahtuu kokonaan valtion kustannuksella. Uuden työtulovähennyksen ansiosta tämä on mahdollista myös tulevina vuosina, korostaa Lehtinen.

Budjettiriihen veromuutosten toteutuessa keskipalkkaisen 2889 euroa tienaavan tuloveroaste laskisi ensi vuonna 0,9 prosenttiyksikköä 30,2 prosentista 29,3 prosenttiin. Tämä merkitsisi käteen jäävän tulon lisääntymistä 26 eurolla kuukaudessa. Pienituloisen, noin 1900 euroa kuussa ansaitsevan tuloveroaste alenisi 0,9 prosenttiyksikköä 22,3 prosenttiin ja hyvätuloisen, noin 7700 euroa tienaavan 0,8 prosenttiyksikköä 43,2 prosenttiin.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300, 0400 414 652

Tuloveroprosentit 1991 - 2009 (pdf)
Veromuutokset 2009 (pdf)

Laskentaoletukset:
Hallituksen budjettiriihen mukaiset veroperusteet vuodelle 2009. Valtion tuloveroasteikon marginaaliveroprosenttien alennus sekä neljän prosentin inflaatiotarkistus asteikkorajoihin. Valtionverotuksen ansiotulovähennyksen korvaaminen uudella työtulovähennyksellä. Vuosiansio on 12,5 * kuukausipalkka. Oletettu ansiokehitys vuonna 2009, +5,0 %, sisältää liukumien yms. rakenteellisten tekijöiden vaikutukset.

Tulosta sivu
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki