Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

15.10.2013

Veronmaksajat laski palkka- ja veroratkaisujen vaikutukset: Palkansaajan ostovoima alenee 1,1 prosenttia 2014-2015

Työmarkkinoilla muotoutuva ansiokehitys ja hallituksen verovastaantulo merkitsevät toteutuessaan nettopalkan ostovoiman lievää alenemista. Keskituloisen palkansaajan ostovoima alenee 1,1 prosenttia vuoteen 2015 mennessä. Palkansaajan verotus kiristyy lievästi. Esimerkiksi keskituloisen 3180 euroa kuussa ansaitsevan veroprosentti nousee tämän vuoden 30,4 prosentista 30,7 prosenttiin vuonna 2015.

Niissä kunnissa, jotka päätyvät kiristämään kunnallisveroprosenttiaan, ostovoima alenee selvästi tätä enemmän. Mikäli kunnan veroprosenttia nostetaan prosenttiyksiköllä, alenee keskituloisen ostovoima 2,3 prosenttia vuoteen 2015 mennessä.

Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreista vero- ja ostovoimalaskelmista, joissa on hallituksen verolinjausten lisäksi huomioitu myös odotetut työeläkemaksujen ja muiden sosiaalivakuusmaksujen muutokset sekä työmarkkinaratkaisujen ja tuoreiden suhdanne-ennusteiden perusteella arvioidun ansio- ja hintakehityksen vaikutukset veroihin ja ostovoimaan. Hallituksen oletetaan toteuttavan työmarkkinajärjestöille tarjotun verovastaantulon.

Laskelmissa ansiotason oletetaan nousevan keskimäärin 1,5 prosenttia vuonna 2014 ja 1,3 prosenttia vuonna 2015.*) Kuluttajahintojen arvioidaan puolestaan nousevan 1,8 prosenttia vuonna 2014 ja 1,6 prosenttia vuonna 2015.

Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää ostovoiman ja verotuksen näkymää melko ankeana, mutta korostaa että mihinkään ylenmääräiseen pessimismiin ei ole syytä.

-  Vaikka elämme lähivuodet taloudellisesti melko laihoja aikoja, varsinaisesta ostovoiman romahduksesta ei kuitenkaan ole kysymys.

-  Kuluttajien luottamus talouteen ratkaisee lähivuosien talouskehityksen. Uhkana onkin hiipuvan talouden supistuva kierre, jos kaikki säästävät liikaa ja yhtä aikaa.

Liioitellun pessimismin sijaan Lehtinen suosittaa elämistä kuten ennenkin.  Jos oma työpaikka tuntuu turvatulta, paras tapa edistää työllisyyttä on jatkaa kuluttamista normaalisti.

-  Käymällä kaupassa ja ostamalla palveluja jokainen voi mahdollisuuksiensa mukaan pitää osaltaan huolta siitä, että myös naapurilla riittää työtä.

Lehtinen muistuttaa, että koko kansantalouden tasolla maltillisten palkkaratkaisujen myötä kohenevat työllisyysnäkymät tukevat omalta osaltaan kaikkien palkansaajien yhteenlaskettua ostovoimaa lähivuosina.

-  Paraneva työllisyys ja kilpailukyky ovat tekijöitä, jotka myös osaltaan kohentavat julkisen talouden tulevaisuuden näkymiä.

Hallitukselta Lehtinen odottaa pidättyvyyttä uusissa leikkauksissa, jotta talous saa tilaa toipua taantumasta ja myös työllisyyden paraneminen voi toteutua.

-  Veronkiristysten tien on syytä olla tältä erää loppuun kuljettu.

-  Julkisen talouden tasapainosta huolehditaan parhaiten sopeuttamalla jatkossa maltillisesti julkisia menoja sekä toteuttamalla kestävyyttä parantavia rakenneuudistuksia.

Kuntien tulisi välttää kaikin keinoin verotuksen kiristämistä. Kunnallisveroprosentin korotus ei ole kestävä ratkaisu kuntatalouden ongelmiin, sillä se vain siirtää rahaa taskusta toiseen.

-  Kunnallisten päättäjien olisi syytä muistaa, että kunnallisverotuksen kiristys on sellaisenaan pois kuntalaisten ostovoimasta.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, 0400 414 652


Palkansaajan verotus ja ostovoima -laskelmat (pdf)


*) Arvioitu keskimääräinen ansiokehitys sisältää sopimuskorotusten lisäksi muun muassa palkkaperinnön ja liukumien vaikutuksen

 

Tulosta sivu
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki