Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

13.9.2011

Veronmaksajien Lehtinen budjettiriihestä: Palkkaverojen nollalinja kohtuullinen - kevennyksiä tarvitaan palkkamaltin tueksi

Työn verotusta ensi vuonna uhannut kiristyminen torjutaan budjettiriihen ratkaisuilla käytännössä kokonaan. Esimerkiksi keskituloisen 3 012 euroa ansaitsevan veroprosentti muuttuisi tämän vuoden 29,5 prosentista vain prosenttiyksikön kymmenyksen 29,6 prosenttiin. Tässä Veronmaksajain Keskusliiton laskelmassa on hallituksen budjettiriihen mitoituksen lisäksi huomioitu myös odotetut sosiaalivakuutusmaksujen korotukset sekä arvioidun ansiokehityksen vaikutukset veroihin.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää hallituksen budjettiriihen talous- ja verolinjauksia suhdannetilanteeseen sopivana kokonaisuutena ja pohjana tuleville ratkaisuille.

- Tärkeää on, että hallitus pitää myös jatkossa tinkimättä kiinni siitä, että työn verotus ei kiristy vaalikauden aikana.

Lehtinen peräänkuuluttaa lisäksi hallitukselta valmiutta tuloverotuksen keventämiseen myöhemmin tehtävillä päätöksillä, mikäli työmarkkinoilta löytyy sopivasti palkkamalttia.

- Talouden vetovastuun siirtyessä ensi vuonna selkeästi kotimarkkinoille on ostovoimakehityksestä kannettava erityistä huolta. Samalla on luonnollisesti pyrittävä kilpailukykyä ja työllisyyttä edistäviin ratkaisuihin.

- Tässä tilanteessa tarvitaan palkkamaltin ja veronkevennysten suotuisaa yhdistelmää, arvioi Lehtinen.

Valtiontalouden tasapainottamisessa edetään vuonna 2012 Lehtisen mielestä sopivasti. Talouden kehitykseen liittyy kuitenkin poikkeuksellista epävarmuutta.

- Budjettiriihessä vuodelle 2012 päätetyt säästötoimet ovat perusteltuja ja niiden mittaluokka on järkevä.

- Talouspolitiikan on oltava epävarmassa tilanteessa kasvuhakuista. Tätä pidemmälle viedyllä kiristämisellä ensi vuonna vain lisättäisiin riskiä itse aiheutetusta taantumasta.

- Hallitus jättää talouspolitiikkaan sopivasti pelivaraa, mikä mahdollistaa reagoinnin tulevina vuosina tarpeen mukaan.

Veronkiristyksistä suuri osa suunnataan valmisteveroihin, mikä on Lehtisen mielestä oikea painotus. Esimerkiksi alkoholin, tupakan ja makeisten veronkorotuksista voi välttyä käyttämällä vähemmän näitä terveydelle haitallisia tuotteita.

- Kun tässä vaikeassa tilanteessa on päädytty myös valitettaviin veronkiristyksiin, on pienempi paha kiristää haittoihin kohdistuvia veroja kuin esimerkiksi työn verotusta.

Pääomatulojen verotuksessa ja yritysverotuksessa budjetti sisältää ristiriitaisia ratkaisuja. Pääomatulojen verotuksen uusi 32 prosentin korotusporras on tarpeeton mutkistus, joka osaltaan ruokkii verosuunnittelua. Samaan suuntaan vaikuttaa osinkoveroratkaisu.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, 0400 - 414 652

Palkansaajan tuloveroprosentit 1991 - 2012 (pdf)
Esimerkkejä vuoden 2012 valtion talousarvioehdotuksen veromuutosten vaikutuksista (pdf)

Tulosta sivu
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki