29.1.2009

Veronmaksajien Lehtinen hallituksen elvytyspaketista: Kela-maksun poistosta ei lahjaa yrityksille kuluttajien kustannuksella

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää hallituksen linjausta työnantajien Kela-maksun poiston rahoittamisesta pääosin yrityksiin kohdistuvilla energia- ja ympäristöveroilla oikeansuuntaisena.

-   Kela-maksun poistossa ei saa olla kyse yrityksille annettavasta lahjasta kansalaisten kustannuksella, vaan yritysten verorakenteen muuttamisesta työllisyyden hyväksi, korostaa Lehtinen.

-   Kela-maksun poisto alentaa yritysten työllistämiskustannuksia. Yrityksiin kohdistuvilla energia- ja ympäristöveroilla maksurasitusta siirretään yhteiskunnan kannalta oikeaan suuntaan.

Lehtinen katsoo, että Kelan jakamat perusturvaetuudet tulee jatkossa rahoittaa pelkästään valtion toimesta. Työnantajien Kela-maksu on ollut perusteeton jäänne, josta on jo korkea aika luopua.

Hallituksen elvytysratkaisuun liittyviä rakennusinvestointeja Lehtinen pitää perusteltuina tässä suhdannetilanteessa. Menopuolen elvytystoimien tulee olla kertaluontoisia, ei pysyviä kustannuksia lisääviä. Investointien ajallinen aikaistaminen taantumavuosiin toteuttaa tätä periaatetta.

-  Parhaimmillaan toteuttamistaan odottavien hankkeiden ajoittaminen juuri suhdannekuoppaan säästää kustannuksia, jotka toteutuisivat joka tapauksessa myöhemmin.

-  Tarpeellisten investointien toteuttaminen juuri nyt voi olla järkevää, mutta toisaalta yhtään tarpeetonta investointia ei tule käynnistää vain elvytyksen nimissä.

-  Pelkästään siltarumpuja rakentamalla laman selkää ei taiteta, muistuttaa Lehtinen.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300, 0400 414 652

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki