Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

23.2.2009

Veronmaksajien Lehtinen hallituksen politiikkariihestä: Hallituksen verolinjaus on avain ostovoimaan ja elpymiseen

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää hallituksen politiikkariihen linjausta ansiotulojen verotuksen kevennysten jatkamisesta tärkeänä.

-  On hyvä, että hallitus ilmaisi nyt selvästi valmiutensa jatkaa ansiotulojen verotuksen maltillista keventämistä vuonna 2010.

Hallitus lykkää yksityiskohtaisten veropäätösten tekemisen myöhemmäksi, jolloin on mahdollista ottaa huomioon muun muassa työmarkkinoilla tehtävät ratkaisut. Lehtinen ymmärtää hallituksen perusteluja veropäätösten aikataululle.

-  Kansalaisten ostovoiman lisääminen onnistuu lähivuosina parhaiten maltillisten veronkevennysten ja palkkaratkaisujen suotuisalla yhdistelmällä. Tämä on avain talouden ripeään ja tasapainoiseen elpymiseen taantumasta, korostaa Lehtinen.

Kuntien taloutta hallitus tukee korottamalla väliaikaisesti sekä kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta että valtionosuuksia. Lisäksi jo aiemmin päätetty Kela-maksun poisto tukee vahvasti kuntataloutta. Kunnilta sopii tässä tilanteessa odottaa pidättyvyyttä kunnallisveroprosenttiensa nostamisessa.

-  Kun valtio aikoo nyt tulla mittavasti kuntia vastaan, on kuntien puolestaan tultava kuntalaisia vastaan jättämällä heidän ostovoimaansa leikkaavat kunnallisveron korotukset tekemättä, katsoo Lehtinen.

Kiinteistöveron alarajan nostamista Lehtinen ei pidä perusteltuna. Alarajan nosto pakottaa kiinteistöveron korotuksiin sellaisetkin kunnat, joilla ei ole siihen sen paremmin tarvetta kuin haluakaan. Kunnat saavat päättää vapaasti kunnallisveroprosenteistaan, ja sama vapaus pitäisi toteutua mahdollisimman pitkälle myös kiinteistöverotuksessa.

-  Kiinteistöveron alarajan korottaminen on tarpeetonta kuntien holhoamista, joka ei auta mitenkään talousvaikeuksissa olevia kuntia. Kaikilla kunnillahan on nytkin vapaus omin päätöksin korottaa kiinteistöveronsa lain sallimiin ylärajoihin asti, muistuttaa Lehtinen.

Politiikkariihessä esitettiin myös muita rakenteellisia uudistuksia, joilla pyritään vahvistamaan talouden perustaa tulevina vuosina. Tällaisia ovat esitykset työeläkejärjestelmään tehtävistä muutoksista ja kaavailut opintotuen uudistamisesta.

-  On hyvä, että politiikassa uskalletaan katsoa myös pidemmälle, yli ajankohtaisen suhdannetilanteen. Työeläkejärjestelmään esitetty muutos on rohkea avaus, arvioi Lehtinen.


Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300, 0400 414 652

Tulosta sivu
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki