Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

12.6.2011

Veronmaksajien Lehtinen taksvärkkipäivänä: Hallitusneuvottelijoiden varottava veronkiristyksiä

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen varoittaa hallitusneuvottelijoita aiheuttamasta harkitsemattomilla veronkiristyksillä uutta taantumaa.

- Kansalaisten ostovoiman myönteinen kehitys on nyt erityisen tärkeää. Kaikkien verojen samanaikainen kiristäminen johtaisi ostovoiman vaaralliseen hiipumiseen.

- Vientiveto ei riitä yksin kasvun moottoriksi enää tämän vuoden jälkeen. Talouden vetovastuu siirtyy jatkossa entistä enemmän kotimarkkinoille, muistuttaa Lehtinen.

Lehtinen arvioi yhteiskunnan verotuottojen kasvavan tänä vuonna kaikkien aikojen ennätykseen, ainakin 82 miljardiin euroon. Vaikka kansantalouden veroaste on Suomessa ollut viime vuosina varsin vakaa, niin yhteiskunnan saamat verotuotot ovat vaihdelleet huomattavasti talouden nousujen ja laskujen myötä.

Vuonna 2009 taantuma aiheutti verotuottojen pienenemisen kuudella miljardilla eurolla. Vastaavasti vuonna 2011 talouden elpyminen kasvattaa verotuottoja samaiset kuusi miljardia.

- Kasvava talous kehrää yhteiskunnalle kasvavat verotulot. Yhteiskunnan veroina ottama osuus koko kansantaloudesta ei voi kasvaa kohtuuttomasti jatkossakaan, korostaa Lehtinen.

- Vakaa veroaste on kestävä lähtökohta julkisen talouden mitoittamiselle myös alkavalla hallituskaudella.

Maanantaina 13. kesäkuuta vietetään Suomessa perinteistä veronmaksajan taksvärkkipäivää. Tästä päivästä lähtien vuoden loppuun saakka kansalaisten tulot jäävät kokonaan omaan käyttöön; alkuvuosi on (laskennallisesti) paiskottu töitä yhteisen hyvinvoinnin rahoittamiseksi.

Kuluvana vuonna kokonaisveroasteen arvioidaan Suomessa olevan 43,5 prosenttia kansantuotteesta, kun mukaan lasketaan valtion, kuntien ja kirkon tuloverot, kulutusverot sekä lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Tämä prosentti tulee vuoden 2011 työpäivistä laskettuna täyteen taksvärkkipäivänä 13.6. *)

Veronmaksajan taksvärkkipäivää on Suomessa vietetty vuodesta 1981 lähtien. Tuolloin kansantalouden veroaste oli 37,7 prosenttia. Alkuvaiheessa päivän vietto ajoittui toukokuulle, 1980-luvun lopussa kesäkuun alkupäiviin. Tällöin Suomen veroaste oli lähellä EU-maiden keskitasoa. 1990-luvun lopulla taksvärkkipäivä valui pahimmillaan jopa heinäkuun alkuun. Viime vuosina taksvärkkipäivä on vakiintunut kesäkuun toisen viikon tienoille.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen 09 6188 7300, 0400 414 652

Veroaste ja verotuotot 2004 - 2013
Veroaste Suomessa sekä EU15- ja OECD-maissa 1980 - 2011


*) Tutkimuslaitokset ennakoivat kuluvan vuoden veroasteen olevan lähes 43 prosenttia. Kun tähän lisätään mm. kirkollisverojen vaikutus, päädytään taksvärkkipäivän laskennassa pohjana olevaan 43,5 prosenttiin.

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kansalaisten ja yhteisöjen riippumaton järjestö, jolla on 232 000 jäsentä. Järjestön tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se auttaa ja neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa.   

Tulosta sivu
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki