Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

24.10.2013

Veronmaksajien Lehtinen: Tupo vakauttaa taloutta, ostovoima hiipuu hieman

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää syntyneen työmarkkinaratkaisun ja hallituksen vastaantulon tuottamaa ostovoiman ja verotuksen näkymää melko ankeana, mutta korostaa että mihinkään ylenmääräiseen pessimismiin ei ole syytä.

-  Yksittäisen palkansaajan ostovoima pikemminkin laskee hieman kuin paranee lähivuodet.

-  Toisaalta koko kansantalouden tasolla maltillisten palkkaratkaisujen myötä kohenevat työllisyysnäkymät tukevat omalta osaltaan kaikkien palkansaajien yhteenlaskettua ostovoimaa.

-  Vaikka elämme lähivuodet taloudellisesti melko laihoja aikoja, varsinaisesta ostovoiman romahduksesta ei kuitenkaan näiden ratkaisujen jälkeen ole kysymys.

-  Kuluttajien luottamus talouteen ratkaisee nyt pitkälle koko kansantalouden kehityksen. Jatkuva supistuva kierre uhkaa meitä vain, jos kaikki säästävät liikaa ja yhtä aikaa.

Hallitukselta Lehtinen odottaa jatkossa pidättyvyyttä uusissa leikkauksissa, jotta talous saa tilaa toipua taantumasta ja myös työllisyyden paraneminen voi toteutua.

-  Veronkiristysten tien on syytä olla tältä erää loppuun kuljettu.

-  Julkisen talouden tasapainosta huolehditaan parhaiten sopeuttamalla jatkossa maltillisesti julkisia menoja sekä toteuttamalla kestävyyttä parantavia rakenneuudistuksia.

-  Paraneva työllisyys ja kilpailukyky ovat tekijöitä, jotka myös osaltaan kohentavat julkisen talouden tulevaisuuden näkymiä, Lehtinen muistuttaa.

Veronmaksajien tuoreen arvion mukaan työmarkkinoilla muotoutuva ansiokehitys ja hallituksen verovastaantulo merkitsevät toteutuessaan nettopalkan ostovoiman lievää alenemista. Keskituloisen palkansaajan ostovoima alenee 1,1 prosenttia vuoteen 2015 mennessä. Palkansaajan verotus kiristyy lievästi. Esimerkiksi keskituloisen 3180 euroa kuussa ansaitsevan veroprosentti nousee tämän vuoden 30,4 prosentista 30,7 prosenttiin vuonna 2015.

Niissä kunnissa, jotka päätyvät kiristämään kunnallisveroprosenttiaan, ostovoima alenee selvästi tätä enemmän. Mikäli kunnan veroprosenttia nostetaan prosenttiyksiköllä, alenee keskituloisen ostovoima 2,3 prosenttia vuoteen 2015 mennessä.

Näissä Veronmaksajain Keskusliiton vero- ja ostovoimalaskelmissa on hallituksen verolinjausten lisäksi huomioitu myös odotetut työeläkemaksujen ja muiden sosiaalivakuusmaksujen muutokset sekä työmarkkinaratkaisujen ja tuoreiden suhdanne-ennusteiden perusteella arvioidun ansio- ja hintakehityksen vaikutukset veroihin ja ostovoimaan.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, 0400 414 652

Palkansaajan verotus ja ostovoima 2000-2015 (pdf)

Katso lehdistötiedote 16.10.2013: Veronmaksajat laski palkka- ja veroratkaisujen vaikutukset: Palkansaajan ostovoima alenee 1,1 prosenttia 2014-2015

 

Tulosta sivu
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki