Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

15.12.2011

Veronmaksajien Lehtinen Yle-verosta: Kohtuullinen kompromissi

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää eduskunnan sorvaamaa ratkaisua Yleisradion rahoituksesta kohtuullisena kompromissina. Lehtisen mielestä paras puoli uudessa Yle-verossa on, että nyt myös maksupinnarit joutuvat osallistumaan Yleisradion rahoitukseen. Tähän asti maksurasitus on kohdistunut pelkästään tv-lupansa rehellisesti maksaville kansalaisille.

-  Televisiolupa on ollut maksu rehellisyydestä. Kaikkien tasapuolinen osallistuminen Yleisradion rahoitukseen on askel oikeaan suuntaan.

-  Uusi Yle-vero näyttäytyy työssäkäyville yleensä tasasuurena ”pakollisena palvelumaksuna”, kuten tähän asti käytössä ollut tv-lupamaksukin on ollut.

-  Myös maksun muuttaminen kotitalouskohtaisesta henkilökohtaiseksi on ymmärrettävää, sillä kyse on henkilökohtaisesti käytettävästä palvelusta.

Yle-veron huomattavaa tuloharkintaa Lehtinen pitää sen sijaan keinotekoisena, ja se syventää osaltaan kannustinloukkuja. Aiempi tv-lupamaksu on otettu esimerkiksi toimeentulotuen mitoituksessa huomioon, ja se on oletettu myös maksettavan. Nyt toimeentulotuen saajat vapautetaan kokonaan uudesta Yle-verosta, joka työssäkäyvän on kuitenkin maksettava.

-  Yle-veron tuloharkinta on päällekkäistä sosiaaliturvan tuloharkinnan ja progressiivisen tuloverotuksen kanssa, mikä ei sinällään ole perusteltua. Eihän esimerkiksi bussilippujakaan porrasteta tulojen mukaan.

-  Sosiaaliturvan varasta työhön siirtyvälle uusi Yle-vero näyttäytyy helposti ylimääräisenä ”työssäkäyntimaksuna”. Tämä on uuden Yle-veron heikoin puoli, arvioi Lehtinen.

Yleisradion muuttuminen verorahoitteiseksi tulee Lehtisen mielestä heijastua myös Yleisradion taloudenpitoon esimerkiksi tilanteessa, jossa menokehyksiä jouduttaisiin yleisesti kiristämään. Kun Yleisradiosta tulee entistä selvemmin ”valtion radio”, tulee Yle:n kustannuksia arvioida rinnakkain valtion menojen kanssa.

-  Yle ei voi olla jatkossa maailman muusta menosta irrotettu saareke, jonka talouteen eivät mitkään lamat tai leikkauslistat vaikuta.

-  Jos kansalaisten maksukyky joutuisi tulevaisuudessa erityiselle koetukselle, on Yle-veron tasoakin voitava tarkastella ilman indeksiautomatiikan pakkopaitaa, korostaa Lehtinen.


Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, 0400 414 652

 

Tulosta sivu
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki