Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

3.10.2007

Veronmaksajien Vesa Korpela: Yritysverolain muutoksissa Troijan puuhevonen?

Veronmaksajain Keskusliiton lakiasiain johtaja Vesa Korpela epäilee valtiovarainministeriöllä olevan julkilausumattomia tarkoituksia, kun se ehdottaa elinkeinoverolakiin sisällytettäväksi uuden omaisuuslajin, sijoitusluonteinen omaisuus. Sijoitusluontoiseen omaisuuteen ehdotetaan sisällytettäväksi elinkeinotoimintaan liittyviä kiinteistöjä ja osakkeita.

”Vaikka sitä ei hallituksen esitysluonnoksessa sanota, tavoitteena saattaa olla perintöverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennuksen vesittäminen”, Vesa Korpela arvelee. ”Käyttöomaisuusosakkeiden myynnin verovapautta sillä ainakin kavennetaan.”

Valtiovarainministeriö on valmistellut lakipakettia, jolla elinkeinoverotusta sopeutetaan viime syksynä voimaan tulleen osakeyhtiölain uusiin määräyksiin ja kansainvälisiin tilinpäätösperiaatteisiin (IFRS). Ehdotukseen liittyy monia kannatettavia yksityiskohtia mutta myös Veronmaksajain Keskusliiton tavoitteiden vastaisia tiukennuksia.

Lausunnolla ollut luonnos hallituksen esitykseksi perustuu osittain maaliskuussa 2006 julkaistuun ns. Arvela II -työryhmän muistioon. Kokonaan uutta siinä on ehdotus jakaa nykyinen käyttöomaisuus kahtia. Koska esitysluonnos ei sisällä mitään kunnon syytä verotusta suuresti monimutkaistavaan muutokseen, Korpela etsii perusteita rivien välistä ja tulevaisuudesta. 

”Usein yrityksen arvokkaimpien omaisuuksien niputtaminen erilliseen omaisuuslajiin mahdollistaa verotuksen kiristämisen säätämällä sitä varten tiukemmat säännöt luovutusvoiton verotukseen, perintöverotukseen tai jopa nettovarallisuuden laskentaan. Uitetaanko nyt lakiin Troijan puuhevonen käytettäväksi perintöverotuksen sukupolvenvaihdoksia käsiteltäessä?”

Viisitoista vuotta sitten Suomi joutui syvän laman kurimukseen osittain sen vuoksi, että yritysten taseet olivat verotussyistä hyvin velkavetoisia. 1990-luvun alun yritysverouudistusten keskeinen ajatus oli tarjota yrityksille, niin suurille kuin pienille, porkkana omien pääomien kasvattamiseksi.  Yritykset tekivät mitä toivottiin ja yllättäen osakeyhtiöiden suhteellinen ja absoluuttinen osuus verokertymästä kasvoi monin verroin. Korpela pelkää, että laman opetukset on unohdettu ja verotuksessa aletaan hylkiä taloudellisen menestyksen takaavia vahvoja taseita.

Korpela ei pidä riittävinä niitä esitysluonnokseen otettuja muutoksia, joilla elinkeinoverolaki ja kirjanpitosäännökset sovitetaan yhteen:

”Vielä muutosten toteuttamisen jälkeenkin IFRS-sopeutus jää kesken. Pahimpana kantona on poistojen ja konserniavustuksen kirjanpitosidonnaisuus. Uudistuksesta hiljaa olleella valtiovarainministeriöllä saattaa olla näiden osalta takataskussaan vielä yllätyksiä tälle syksylle”, epäilee Korpela.

Lisätiedot: lakiasiain johtaja Vesa Korpela, (09) 6188 7302, 0400 414 025

Tulosta sivu
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki