Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

2.5.2011

Veronmaksajien vuosikokous: Työ etusijalle hallitusohjelman veromuutoksissa

Veronmaksajain Keskusliiton vuosikokous vaatii hallitusneuvottelijoita asettamaan työn etusijalle alkavan vaalikauden veromuutoksia linjattaessa. Ansiotulojen verotusta tulee edelleen maltillisesti keventää ja mahdolliset kiristykset on rajattava kulutuksen ja pääomatulojen verotukseen. Kokonaisuutena verotusta ei tule kiristää vaalikaudella.

Liitto muistuttaa, että lisää jaettavaa saadaan vain työtä tekemällä. Suomen talouden elpymistä ei enää kuluvan vuoden jälkeen ole mahdollista jättää pelkän vientivedon varaan.

”Hyvän talous- ja työllisyyskehityksen jatkuminen edellyttää lähivuosina lisää vauhtia myös kotimarkkinoilta. Tässä aktiivisella ja kannustavalla veropolitiikalla on oma tärkeä osansa. Kokonaisveroaste tulee verotuksen rakenteita muutettaessa pitää mahdollisimman vakaana”, vuosikokouksen julkilausumassa todetaan.

”Ansiotulojen verotuksen keventäminen on tarpeen työnteon kannustamiseksi ja kansalaisten myönteisen ostovoimakehityksen turvaamiseksi. Lisäksi on purettava sosiaalivakuutusmaksujen korotusten ja yleisen ansiotason nousun verotusta kiristävä vaikutus.”

”Eläkkeensaajien verotus on pidettävä tasapuolisena palkansaajien verotuksen kanssa myös alkavalla vaalikaudella.”

Vuosikokouksen mukaan ansiotulojen verotuksen keventämisen ohella myös yhteisöveron alentaminen on tehokas tapa edistää työllistävää talouskasvua. Siihen uuden hallituksen on syytä tarttua.

Osinkoverotukseen on pääoma- ja yritysverokantoja muutettaessa löydettävä toimiva malli, joka ei johda takaisin velkavetoiseen yritysrahoitukseen. Yritysten vahvat taseet ovat koko Suomelle tärkeä työllisyyttä ylläpitävä suhdannepuskuri, jonka arvo havaittiin jälleen viimeisimmän taantuman aikana.

Valtion talouden tasapainottamiseksi menojen kasvua on tehokkaasti hillittävä. Menojen mitoituksen pohjaksi tulee ottaa maaliskuussa päivitetyt budjettikehykset. Varat uusiin panostuskohteisiin on haettava näiden budjettikehysten sisältä, ei valtion menojen kokonaistasoa kasvattamalla.

”Julkisessa taloudessa nähtävissä oleva pitkän aikavälin kestävyysvaje johtuu pääosin väestörakenteen muutoksesta aiheutuvasta ikäsidonnaisten menojen kasvupaineesta, joka rasittaa valtion lisäksi erityisesti kuntataloutta ja työeläkejärjestelmää.”

”Tämä kestävyysvaje on purettavissa rakenneuudistuksilla, joilla vaikutetaan muun muassa kuntapalvelujen tuottavuuteen, työurien pituuteen ja työllisyysasteeseen. Nämä julkisen talouden kestävyyttä parantavat rakenneuudistukset on syytä alkavalla vaalikaudella aloittaa määrätietoisesti”, vuosikokous korostaa.

Veronmaksajain Keskusliitto on kansalaisten ja yhteisöjen riippumaton järjestö, jolla on 232 000 jäsentä. Järjestön tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa. Veronmaksajain Keskusliiton vuosikokous pidettiin 2.5.2011 Helsingissä.

Lisätiedot
toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, (09) 6188 7300, 0400 414 652

Tulosta sivu
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki