Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

31.8.2017

Veronmaksajat budjettiriihestä: Palkkaverotusta uhanneiden kiristysten purkaminen myönteistä

Budjettiriihen verolinjaukset merkitsevät palkkaverotuksen pysymistä suunnilleen ennallaan vuonna 2018. Keskituloisen 3 312 euroa kuussa ansaitsevan veroprosentti nousee 0,1 prosenttiyksikköä 30,4 prosentista 30,5 prosenttiin. Keskituloisen nettopalkan ostovoima pysyy käytännössä ennallaan.

Näissä Veronmaksajain Keskusliiton arvioissa on budjettiriihen veroratkaisujen ja odotettujen sosiaalivakuutusmaksujen muutosten lisäksi huomioitu arvioidun ansio- ja hintakehityksen vaikutukset veroihin ja ostovoimaan. Laskelmassa ansiotason oletetaan nousevan keskimäärin 1,5 prosenttia ja hintatason 1,3 prosenttia vuonna 2018.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää hallituksen päättämää 300 miljoonan euron kevennyspakettia hyvänä ja tilanteeseen sopivana vastaantulona, joka purkaa pääosan palkkaverotusta ensi vuonna uhanneista kiristyksistä. Solidaarisuusveron alarajan pitäminen ennallaan puolestaan kiristää veroperusteita 30 miljoonaa euroa aiemmin päätettyyn verrattuna, mutta ei kiristä verotusta tähän vuoteen nähden.

Lisäksi työttömyysvakuutusmaksun ennakoidun nousun loiveneminen vähensi kompensaatiotarvetta noin 50 miljoonaa euroa.

- Palkkaverotusta ensi vuonna uhannut selvä kiristyminen höylättiin nyt lähes olemattomiin.

- Hallitus on budjettiriihessä osoittanut hyvää veromalttia. Tämä tukee sopivasti tavoitetta palkkamaltin säilymisestä syksyn liittokierroksella, Lehtinen katsoo.

Veronkiristyksiä suunnataan nyt valmisteveroihin, mikä on Lehtisen mielestä ymmärrettävää.

- On parempi verottaa haittoja kuin hyödyllisiä asioita, kuten työntekoa.

- Viron päättämät tuntuvat kiristykset ovat osaltaan raivanneet tilaa alkoholiverotuksen maltilliselle korottamiselle myös Suomessa.


Lisätiedot:
toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, p. 0400 414 652

Palkansaajan verot ja ostovoima 2017 - 2018 (pdf)
Palkansaajan verot ja ostovoima 2000 - 2018 (pdf)
Kulutusverojen muutoksia - vaikutukset verotuottoihin (pdf)
Laskelmia päivähoitomaksujen muutoksista, päivitetty 20.9.2017 (pdf)

Tulosta sivu
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki