Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

9.2.2017

Veronmaksajien Lehtinen yritysverotustyöryhmästä: Osinkoverotuksen kiristäminen perusteetonta - muuten linjakas esitys

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen ei pidä yritysverotustyöryhmän esittämää osinkoverotuksen kiristämistä perusteltuna.

- Sijoituksia työllistävään yritystoimintaan on syytä kannustaa, eikä yritysten vahvojen taseiden merkitystä suhdannepuskurina pidä kevytmielisesti vähätellä. Listaamattomien yhtiöiden jakamien osinkojen verotuksen selvä kiristäminen olisi askel väärään suuntaan.

- Työryhmän esityksiä huojennettujen osinkojen veronalaisen osuuden huomattavasta korottamisesta ja tuottoprosentin leikkaamisesta puoleen ei tule toteuttaa.

Yritysverotuksessa ja ansiotulojen verotuksessa työryhmän esitykset ovat sen sijan Lehtisen mielestä linjakkaita ja kannatettavia.

- On hyvä, että työryhmä on pidättyväinen yritysverotuksen rakenteellisessa muuttamisessa ja korostaa kohtuullisen ja kilpailukykyisen verokannan merkitystä selkeän ja laajan veropohjan vastapainona.

- Yritysverotuksessa on erityisen tärkeää, että veropolitiikka on ennustettavaa, johdonmukaista ja pitkäjänteistä. Tempoilevia muutoksia ja väliaikaiseksi jääviä kannustinjärjestelyjä on hyvä välttää.

- Juuri tällä hetkellä nykyinen 20 prosentin yhteisöverokanta on sopiva. Yhteisövero on nyt melko kilpailukykyisellä ja kannustavalla tasolla moniin kilpailijamaihin verrattuna.

- Tilanteen muuttuessa meillä on kuitenkin oltava valmius jatkaa yhteisöverokannan alentamista. Jo lähivuosina on syytä harkita alennusta esimerkiksi 18 prosenttiin, Lehtinen katsoo.

Yhteisöveron tuotto on pysynyt viime vuosina vahvana verokannan alentamisesta huolimatta. Viime vaalikaudella yhteisöverokantaa alennettiin kahdessa vaiheessa 26 prosentista nykyiseen 20 prosenttiin. Nämä alennukset olivat veropoliittisesti hyvin perusteltuja, paransivat kilpailukykyämme yritysverotuksessa ja vahvistavat osaltaan yhteisöverotuksen veropohjaa.

Ansiotulojen verotuksessa työryhmä kiinnittää aiheellista huomiota korkeimpiin marginaaliveroprosentteihin ja esittää niihin kohdistuvaa perusteltua alennusta.

- Työryhmän esitys on tärkeä muistutus siitä, että ansiotulojen verotus on Suomessa ankaran progressiivista ja lisäansioihin kohdistuvat marginaaliverot ovat hyvin korkeita laajoilla tuloalueilla.

- Hallituksen on huhtikuun kehysriihessään hyvä tarttua työryhmän esitykseen ansiotulojen verotuksen keventämisestä.

- Tärkeää on samassa yhteydessä myös purkaa kilpailukykysopimuksessa sovituista sosiaalivakuutusmaksujen korotuksista aiheutuva kiristyspaine, korostaa Lehtinen.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, p. 0400 414 652

Graafeja työryhmän esityksen vaikutuksesta:

Ehdotettu kiristys listaamattoman yhtiön jakaman voiton veroon (pääomatulo < 30 000€) (pdf)
Jaetun voiton verotus yhteensä (yhteisövero+osinkovero), kun osinko alle 4 % nettovarallisuudesta (pdf)

Tulosta sivu
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki