Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

11.3.2021

Lehtinen komitean mietinnöstä: Maakuntavero torjuttiin perustellusti

Maakuntaverokomiteassa jäsenenä ollut Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää komitean selkeitä johtopäätöksiä hyvin perusteltuina ja oikeaan osuvina.

-  Komitea torjui selvin sanoin maakuntaveron hallituksen sote-uudistuksessa esittämien hyvinvointialueiden rahoituksessa.

Maakuntaveron tarpeellisuus ei tule komitean linjausten mukaan jatkossakaan arvioitavaksi, ellei hyvinvointialueiden tehtäviä päätetä olennaisesti laajentaa.

Lisäksi ennen mahdollisten uusien veroratkaisujen arviointia on hallituksen nyt esittämän hyvinvointialueiden rahoitusmallin toimivuudesta saatava ensin riittävästi kokemuksia.

-  Näille komitean vahvoille peruslinjauksille antaa erityistä painoa se, että komitean laaja enemmistö oli niiden osalta yksituumainen.

Lehtinen arvioi, että komitean nyt tekemillä linjauksilla maakuntavero otettaisiin käyttöön aikaisintaan 2030-luvulla, jos koskaan.

-  Monialaisia maakuntia ei ole näköpiirissä ja hyvinvointialueiden tehtäväkentän olennainen laajentaminen näyttää muutoinkin aika epätodennäköiseltä.

Lehtinen kehuu komitean rakentavaa ja asiallista työskentelyä tärkeän ja ajankohtaisen aiheen parissa.

-  Nyt oli oivallinen tilaisuus käydä maakuntaveroon liittyviä kysymyksiä asiantuntevasti ja monipuolisesti läpi jo ennen poliittisten ratkaisujen tekemistä.

-  Komitea vastasi hienosti haasteeseen, Lehtinen kiittää.

Lehtinen korostaa maakuntaveron vaikutusten monipuolista arviointia hyvinvointialueiden rahoituksen lisäksi myös valtakunnallisen veropolitiikan harjoittamisen kannalta. Kulloisenkin hallituksen ja eduskunnan on voitava tehokkaasti säädellä verotuksen tasoa ja rakennetta koko maassa.

-  Uusien verottajien lisääminen nykyisten rinnalle olisi tuottanut monia komiteankin esiin nostamia ongelmia ja kiristyspaineita erityisesti ansiotulojen verotuksessa.

-  Hallituksen jo eduskunnalle esittämässä sote-uudistuksessa on tällä vaalikaudella aivan riittävästi käsiteltävää ja sulateltavaa ilman ylimääräisiä veroveivauksiakin. Komitean selkeä linjaus rauhoittanee nyt tilanteen verotuksen osalta.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, p. 0400 414 652.

 

Valtioneuvoston tiedote: Maakuntaverokomitean mietintö luovutettiin valtioneuvostolle 11.3.2021

Tulosta sivu
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki