Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

18.5.2021

Lehtinen liikenteen verotuksesta: Hyvä taustaselvitys, nyt jäitä hattuun – polttoaineveroa ei pidä sitoa indeksiin

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää liikenteen verotusta selvittäneen valtiovarainministeriön työryhmän muistiota hyvänä taustaselvityksenä, joka ei anna aihetta mihinkään pikaisiin veromuutoksiin. Tämän vaalikauden osalta polttoaineiden verotuksen kiristykset on jo etupainotteisesti tehty, eikä polttoaineveroa kannata sitoa indeksiin jatkossakaan.

Työryhmän kaavailuissa indeksitarkistukset olisivat joka vuosi noin kaksinkertaiset yleiseen hintakehitykseen verrattuna. Työryhmän esitys polttoaineveron vuosittaisista indeksikorotuksista sitoisi Lehtisen mielestä turhaan päättäjien käsiä. Indeksisidonnaisuus jäykistäisi polttoaineverotuksesta päättämistä aivan tarpeettomasti ja johtaisi kaavamaisiin vuosittaisiin pakkokiristyksiin.

-  Polttoaineveron muutoksissa on voitava kulloisenkin tilanteen mukaan huomioida raakaöljyn hintakehitys ja muutkin polttoaineiden markkinahintoihin ja kulutukseen vaikuttavat tekijät.

-  Indeksisidonnaisuuden kaltaista kaavamaista kiristävää pakkopaitaa ei polttoaineverotukseen kaivata.

Kilometriverotuksessa Lehtinen pitää oikeana työryhmän johtopäätöstä, jonka mukaan toistaiseksi ei ole edellytyksiä päättää kilometriverotuksen käyttöönottamisesta. Tällaisen järjestelmän toteuttaminen ensimmäisenä maailmassa sisältäisi huomattavia riskejä teknisen ja hallinnollisen toimivuuden ja luotettavuuden osalta. Lisäksi muun muassa tietosuojaan liittyy vaikeita kysymyksiä.

-  Nyt kannattaa laittaa jäitä hattuun kilometriverojen suhteen ja selvittää kaikessa rauhassa. Kilometriveron toteutus on realistinen ajatus ehkä joskus 2030-luvulla.

 

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, p. 0400 414 652

 

Liikenteen verotuksen uudistamista selvittävän työryhmän loppuraportti

Tulosta sivu
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki