Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

9.9.2021

Veronmaksajien Lehtinen: Kotitalousvähennyksen korottaminen myönteistä ja palkkaverokin kevenee hitusen – hyvä että osinkojen lähdevero haudattiin

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää myönteisenä budjettiriihen päätöstä korottaa kotitalousvähennystä kahdeksi vuodeksi kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön osalta. Myös lämmitystapamuutoksia edistetään lähivuosina korotetulla kotitalousvähennyksellä. 

Kotitalousvähennyksen korotus on merkittävä. Esimerkiksi tuhannen euron työstä vähennys nousee 200 eurolla eli 300 eurosta 500 euroon kokeilun aikana. 

- Kotitalousvähennyksen kohentaminen on hyvä muutos, jolla torjutaan harmaata taloutta ja edistetään työllisyyttä kehittyvällä kotitalouspalvelujen toimialalla. Samalla puretaan myös julkisen puolen hoivapaineita, kun kansalaisia kannustetaan itse hankkimaan kotiin palveluita, Lehtinen kiittää.

- Kotitalousvähennystä valitettavasti leikattiin heti tämän vaalikauden alussa. Nyt ollaan viimein ottamassa pitkään odottamamme korjaava askel kotitalousvähennyksen parantamisen suuntaan.

Budjettiriihen veroratkaisut sekä sosiaalivakuutusmaksujen ennakoidut muutokset merkitsevät palkkaverotuksen hienoista kevenemistä vuonna 2022. Keskituloisen 3 578 euroa kuussa ansaitsevan palkansaajan veroprosentti on ensi vuonna alenemassa 0,2 prosenttiyksikköä 30,8 prosentista 30,6 prosenttiin, mikä kasvattaa vuotuista nettopalkkaa 90 eurolla. 

- Kahden kiristysvuoden jälkeen palkkaverotuksessa otetaan vaihteeksi hienoinen askel keventävään suuntaan, Lehtinen toteaa.

Pieni myönteinen veromuutos on myös työsuhdeautojen verotuksen korjailu huojentamalla hybridiautojen ja vähäpäästöisten autojen verotusarvoa luontoisetujen arvostamisperusteissa.

- Tätä verohuojennuksen laajentamista täyssähköautoista myös hybridiautoihin olemme vaatineet, joten tämäkin korjaus on tervetullut.

Lehtinen pitää hyvänä hallituksen budjettiriihessä tekemää ratkaisua haudata ajatus muun muassa sijoitusrahastojen ja eläkerahastojen saamien osinkojen lähdeverotuksesta. Ajatus tavallisiin rahastosäästäjiin sekä tulevaisuudessa työeläkettä saaviin tähdätystä veronkiristyksestä oli groteski.

- Hyvä, että hallitus nyt kuuli kritiikkiä ja ymmärsi vetää tämän kohtuuttoman ja verojärjestelmään sopimattoman kiristysidean ylle henkselit.

Kaavailtuihin 100 miljoonan euron veronkiristyksiin sisältyy outo linjaus uudesta luonnollisten henkilöiden maastapoistumiseen liittyvästä verosta. Kaiken lisäksi veron tuotto olisi hyvin vähäinen tai jopa olematon.

- Maastapoistumisvero on tämän budjetin kyseenalainen kummajainen. Vero on nyt toteutettava tavalla, josta aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa. 

Menojen osalta Lehtinen pitää hallituksen budjettilinjaa tarpeettoman löysänä. Näillä näkymin vaalikauden loppuun asti jatkuva menokehysten reilu ylittäminen on kummallista tilanteessa, jossa koronakuoppa alkaa olla jo täytetty ja talouden arvioidaan olevan lähivuodet vahvassa vedossa.

- On syytä kysyä, milloin valtiontalous aiotaan saada tasapainoon, jos ei edes näköpiirissä olevina hyvinä vuosina.

  

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, p. 0400 414 652

Esimerkkejä kotitalousvähennykseen esitettyjen muutosten vaikutuksista (pdf)

Arvioita palkansaajan veroprosentin muutoksesta 2021-2022 (pdf)

Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvojen alennuksen (2022-2025) vaikutus palkansaajan nettotuloihin (pdf)

Arvioita kulutusverojen muutoksista 2022 (pdf)

Tulosta sivu
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki