Palkansaajan tulot 23.12.2021

Autoetu 2022

Jos palkansaaja tai hänen perheensä käyttää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, verovelvollisen saama etu katsotaan autoeduksi.

Autoedun arvo on auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella eri ikäryhmissä seuraavanlainen: 

a) Ikäryhmä A (vuosina 2020–2022 käyttöönotetut autot)

  • Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta (= perusarvo) lisättynä 270 eurolla tai 18 sentillä kilometriltä.
  • Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 105 eurolla tai 7 sentillä kilometriltä.

b) Ikäryhmä B (vuosina 2017–2019 käyttöönotetut autot)

  • Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 285 eurolla tai 19 sentillä kilometriltä.
  • Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 120 eurolla tai 8 sentillä kilometriltä.

c) Ikäryhmä C, (ennen vuotta 2017 käyttöönotetut autot)

  • Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 300 eurolla tai 20 sentillä kilometriltä.
  • Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 135 eurolla tai 9 sentillä kilometriltä.

Ulkomailta saatu autoetu vuosina 2008–2022 käyttöönotettujen autojen osalta lasketaan kuten kotimaassakin saadun autoedun arvo. Erotuksena arvostuksessa on kuitenkin uushankintahinnan määräytyminen. Uushankintahinnan laskennassa käytetään auton hankintamaan hintaa. Hintaan lisätään verot, jos sellaisia autosta joudutaan maksamaan.

Jos auton ainoa mahdollinen käyttövoima on sähkö, vapaan autoedun perusarvoon* lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään 0,08 euroa kilometriltä tai 120 euroa kuukaudessa.

Jos ulkoisesta lähteestä ladattavan auton käyttövoima on sähkö ja moottoribensiini tai sähkö ja dieselöljy taikka auton käyttövoima on metaanista koostuva polttoaine, vapaan autoedun perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään 0,04 euroa kilometriltä tai 60 euroa kuukaudessa.

Autoedun kuukausiarvosta vähennetään 170 euroa jokaiselta kuukaudelta, jolloin autoetuna on ollut nollapäästöinen auto (=täyssähköauto). Tämä koskee 2020 tai sen jälkeen Suomessa ensirekisteröityjä autoja.

Autoedun kuukausiarvosta vähennetään 85 euroa jokaiselta kuukaudelta, jolloin autoetuna on ollut auto, ajonaikainen hiilidioksidipäästö on vähintään 1 ja enintään 100 grammaa kilometriä kohden (hybridi- ja kaasuauto). Tämä koskee 2021 tai sen jälkeen Suomessa ensirekisteröityjä autoja.

Autoon hankitut lisävarusteet tavanomaisia talvirenkaita ja autopuhelinta lukuun ottamatta otetaan huomioon autoedun arvoa määrättäessä. Lisävarusteiden arvo lisätään auton uushankintahintaan siltä osin kuin niiden arvo ylittää 850,00 euroa. Työsuhdeauton latauslaite katsotaan jatkossa lisävarusteeksi. 

*Perusarvolla tarkoitetaan auton uushankintahinnasta laskettua prosenttiosuutta.

Jos työntekijän luontoisetuauto hänen työnsä vuoksi vaihtuu kuukauden aikana useita kertoja, perusarvo lasketaan sen auton mukaan, joka hänellä on ollut käytössään suurimman osan kuukaudesta.

Jos luontoisetuautolla ajettuja työajoja on kalenterivuoden aikana yli 30 000 kilometriä tai jos palkansaaja joutuu vaihtamaan työnsä vuoksi luontoisetuautoa kuukauden aikana useita kertoja, edun perusarvo on 80 prosenttia edellä tarkoitetusta perusarvosta. 

Miten lasketaan auton uushankintahinta?

Uushankintahinnalla tarkoitetaan automallin maahantuojan tai sen puuttuessa tukkukaupan ilmoittamaa uutena hankitun auton ostopäivänä voimassa ollutta automallin yleistä suositushintaa vähennettynä 3 400 eurolla.

Kuitenkin, jos aikaisintaan vuonna 2015 ensimmäistä kertaa käyttöön otetun auton edellä tarkoitettua ostopäivän yleistä suositushintaa ei ole tiedossa tai jos auto on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön ennen vuotta 2015, uushankintahinnalla tarkoitetaan automallin maahantuojan tai sen puuttuessa tukkukaupan ilmoittamaa auton käyttöönottokuukauden alussa voimassa ollutta, automallin yleistä suositushintaa vähennettynä 3 400 eurolla. Saatu arvo pyöristetään lähinnä olevaan alempaan 10 euroon.

Milloin ajopäiväkirja on tarpeen?

Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä autolla ajetuista kilometrimääristä. Ajopäiväkirjasta on käytävä ilmi autolla verovuonna päivittäin ajettu kilometrimäärä. Autolla ajetuista työajoista on ajopäiväkirjaan merkittävä päivittäin ajon alkamis- ja päättymisajankohta, ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä tarvittaessa ajoreitti, matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä, matkan pituus, ajon tarkoitus sekä auton käyttäjä.

Vapaa autoetu vai auton käyttöetu?

Vapaa autoetu on kysymyksessä, kun työnantaja maksaa autosta johtuvat kustannukset. Auton käyttöetu on kysymyksessä, kun palkansaaja maksaa itse ainakin auton käyttövoimakulut. Palkansaajan auton kustannuksista työnantajalle maksama korvaus vähennetään vapaan autoedun tai auton käyttöedun raha-arvosta.

Autoetua vahvistettaessa luetaan yksityisajoihin myös auton käyttäminen asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin. Jos autoetuautolla vuoden aikana ajettujen yksityisajojen määrä ilmeisesti ylittää 18 000 kilometriä, voi verottaja korottaa autoedun arvoa.

Autoedun raha-arvoa on korotettava 465,00 eurolla kuukaudessa tai 31 sentillä kilometriä kohden, jos auton kuljettamisesta huolehtii työnantajan palkkaama kuljettaja.

Sähköauton lataus

Veronalaista tuloa ei synny, jos työnantaja kustantaa auton lataamisen työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä. Auto voi olla työntekijän oma tai käyttöetuauto. Verovapaus koskee täyssähköautoja ja ladattavia hybridiautoja. 

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Autoetu 2019

Jos palkansaaja tai hänen perheensä käyttää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, verovelvollisen saama etu katsotaan autoeduksi. Autoedun arvo vahvistetaan auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella eri ikäryhmissä seuraavasti: a) Ikäryhmä A (vuosina 2017 -...

Lue lisää

Autoetu 2018

Jos palkansaaja tai hänen perheensä käyttää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, verovelvollisen saama etu katsotaan autoeduksi. Autoedun arvo vahvistetaan auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella eri ikäryhmissä seuraavasti: a) Ikäryhmä A (vuosina 2016 -...

Lue lisää

Autoetu 2017

Jos palkansaaja tai hänen perheensä käyttää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, verovelvollisen saama etu katsotaan autoeduksi. Autoedun arvo vahvistetaan auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella eri ikäryhmissä seuraavasti: a) Ikäryhmä A (vuosina 2015 -...

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki