Työnantajavelvoitteet ja ilmoittaminen 14.12.2020

Työnantajamaksut palkoista 2021

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

  • 1,53 %

Työeläkevakuutusmaksu

TyEL

  • keskimäärin 24,4 %
  • tilapäinen työnantaja 24,80 %
  • työntekijän osuus maksusta 7,15 % (8,65 % 53–62-vuotiaat)

Työttömyysvakuutusmaksut:

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu

  • 0,50 % palkkasummasta, joka on enintään 2 169 000 €
  • 1,90 % siitä palkkasumman osasta, joka ylittää 2 169 000 € (valtion liikelaitos 1,15 %, yliopisto 1,38 %)
  • 0,50 % osaomistajalle maksetusta palkasta

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

  • 1,40 % palkansaaja
  • 0,65 % osaomistaja

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu vaihtelee tapaturmariskin ja vakuutusyhtiön mukaan yleensä noin 0,1–7 %:n välillä.

Ryhmähenkivakuutusmaksu

Ryhmähenkivakuutusmaksu on keskimäärin noin 0,07 %.

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki