Myyntivoitto eli luovutusvoitto

Luovutusvoittoa eli myyntivoittoa syntyy, jos kiinteistö, arvopaperit, kuten asunto-osakkeet ja pörssiosakkeet, tai muun irtain omaisuus myydään tai vaihdetaan korkeammalla hinnalla kuin millä se on aikoinaan hankittu. Myynnissä tai vaihdossa voidaan käyttää rahan ohella myös jotain muuta vastiketta.

Myyntivoittoa kutsutaan myös luovutusvoitoksi.Luovutusvoitosta maksetaan joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta vuonna 2018 ja 2017 veroa 30 prosenttia, 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 prosenttia. 

Myyntivoiton laskeminen

Myyntivoitto voidaan laskea kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

1. Ensimmäisessä vaihtoehdossa luovutushinnasta vähennetään hankintameno sekä voiton hankkimisesta aiheutuneet menot. Hankintameno tarkoittaa yleensä maksettua kauppahintaa ja muita oston yhteydessä maksettuja kuluja. Tyypillisiä voiton hankkimisesta aiheutuneita menoja ovat esim. sijoitusrahaston lunastuksesta peritty korvaus, kiinteistönvälittäjälle maksettu myyntipalkkio ja myyntiä varten hankituista asiakirjoista aiheutuneet menot.

2. Luovutusvoitto voidaan aina laskea myös vähentämällä luovutushinnasta hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on 40 prosenttia luovutushinnasta, jos omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta, ja 20 prosenttia, jos omistusaika on alle 10 vuotta. Hankintameno-olettaman lisäksi luovutushinnasta ei saa vähentää mitään muuta.

Verovapaat luovutusvoitot

Luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa. Säännöstä sovellettaessa ei huomioida verovapaaksi säädettyjä luovutusvoittoja eikä tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun siihen rinnastettavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutuksia.

Oman asunnon luovutusvoitto on verovapaa, jos henkilö on omistusaikanaan käyttänyt asuntoa omana tai perheensä asuntona yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta.

Sukupolvenvaihdosluovutus on myyjälle verovapaa. Edellytyksenä on, että verovelvollinen myy harjoittamaansa maa- tai metsätalouteen kuuluvaa kiinteää omaisuutta, joka on ollut yli 10 vuotta verovelvollisen tai hänen ja sellaisen henkilön omistuksessa, jolta hän on saanut sen vastikkeettomasti. Ostajan tulee olla joko yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa myyjän lapsi, myyjän puolison lapsi, lapsenlapsi, sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli.

Verovapaus koskee myös avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuutta sekä vähintään 10 prosentin omistusosuutta osakeyhtiössä.

Tavanomaisen koti-irtaimiston luovutusvoitto on verovapaata, kun voitto on enintään
5 000 euroa vuodessa.

Kiinteän omaisuuden luovutus valtiolle tai valtion liikelaitokselle luonnonsuojelualueeksi on verovapaata.

(Päivitetty 29.11.2017, Kuva: FutureImageBank)
Lisätietoa aiheesta jäsenille Kirjaudu
 

Kirjaudu jäsenpalveluun

Sähköposti: Salasana:

Alla olevan materiaalin lukeminen edellyttää kirjautumista.

Tulosta

Sijoittajan verokirja


Sijoittajan verokirja

Kuinka verotetaan osinkoa? Miten lasketaan Nordean osakkeen luovutusvoitto? Miten verotetaan eläkevakuutus säästäjän kuoltua? Sijoittajan verokirja verkkokaupassa - Tutustu!

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.