Energiaverot eri EU-maissa

Energiaverot tuottivat vuonna 2014 Suomen valtiolle verotuloja 3,9 mrd. euroa, mikä on noin yhdeksän prosenttia valtion kaikista verotuloista. Suomessa energian valmisteveroja peritään sähköstä, kivihiilestä, mäntyöljystä, maakaasusta ja nestemäisistä polttoaineista (moottoribensiinistä, dieselöljystä) sekä lämmöntuotantoon käytettävästä kevyestä ja raskaasta polttoöljystä. Energiaverot kuuluvat EU-tasolla harmonisoitaviin veroihin.   

Useimpien energiatuotteiden valmistevero jakaantuu energiasisältö- ja hiilidioksidiveroon. Valmisteverojen ohella energiatuotteista kannetaan Suomessa myös huoltovarmuusmaksua huoltovarmuuden turvaamisesta valtiolle aiheutuvien menojen rahoittamiseksi. Lisäksi energiatuotteista kannetaan arvonlisäveroa. Energiaveroista yli kolme neljäsosaa kertyy liikenteestä (moottoribensiinistä ja dieselöljystä) ja loput mm. lämmityksestä ja energiantuotannosta.

Linkki kulutusverotutkimukseen (2015)

Alla esitetään tilastot lyijyttömän moottoribensiinin, dieselöljyn ja sähkön valmisteverotasoista EU-maissa. Vertailtaessa energiaverotusta muihin EU-maihin Suomi asettuu keskiarvojen yläpuolelle, mutta aivan kireimpään kärkeen Suomi ei yllä. 

Lyijytön moottoribensiini, snt/l

  valuutta 2012 2013 2014 2015 2016
Alankomaat   73,05 74,66 75,92 76,61 76,99 
Belgia   61,36 61,36 61,36 61,52 61,91 
Britannia 0,7367 78,66 78,66 78,66 78,66 78,66 
Bulgaria 1,9558 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 
Espanja   42,47 42,47 42,47 42,47 42,47 
Irlanti   58,77 58,77 58,77 58,77 58,77 
Italia   70,42 72,84 72,84 72,84 72,84 
Itävalta   48,20 48,20 48,20 48,20 48,20 
Kreikka   67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 
Kroatia 7,64 - - 45,29 47,91 50,52 
Kypros   35,90 42,90 47,90 47,90 47,90 
Latvia   41,51 41,51 41,12 41,12 43,60 
Liettua   43,44 43,44 43,44 43,44 43,44 
Luxemburg   46,21 46,21 46,21 46,21 46,21 
Malta   46,94 46,94 50,94 51,94 54,94 
Portugali   58,44 58,53 58,60 61,75 61,75 
Puola 4,2459 39,20 39,29 39,31 39,32 39,32 
Ranska   63,96 63,96 63,96 63,96 64,12 
Romania 4,4159 35,02 36,83 38,58 46,09 46,09 
Ruotsi 9,3754 60,26 60,26 60,37 62,72 67,62 
Saksa   65,45 65,45 65,45 65,45 65,45 
Slovakia    51,45 51,45 51,45 51,45 51,45 
Slovenia   49,07 57,59 54,87 59,57 54,53 
Suomi   65,04 65,04 67,29 68,13 68,13 
Tanska 7,4605 58,59 59,22 60,24 60,65 61,14 
Tsekki 27,173 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 
Unkari 312,8 39,42 39,42 39,42 39,42 38,36 
Viro   42,28 42,28 42,28 42,28 46,50 

Lähde: Euroopan komissio, Excise Duty Tables.

Dieselöljy, snt/l 

  valuutta 2012 2013 2014 2015 2016
Alankomaat   43,08 44,03 47,78 48,21 48,45
Belgia   42,77 42,77 42,77 42,88 46,48
Britannia 0,7367 78,66 78,66 78,66 78,66 78,66
Bulgaria* 1,9558 32,21 32,98 32,98 32,98 33,03
Espanja   33,10 33,10 33,10 33,10 33,10
Irlanti   47,90 47,90 47,90 47,90 47,90
Italia   59,32 61,74 61,74 61,74 61,74
Itävalta   39,70 39,70 39,70 39,70 39,70
Kreikka   41,20 33,00 33,00 33,00 33,00
Kroatia 7,64 - - 34,82 37,43 40,05
Kypros   33,00 40,00 45,00 45,00 45,00
Latvia   33,61 33,61 33,30 33,30 34,10
Liettua   30,21 33,02 33,02 33,02 33,02
Luxemburg   33,00 33,50 33,50 33,50 33,50
Malta   38,24 38,24 42,24 42,24 47,24
Portugali   36,64 36,75 36,94 40,20 40,20
Puola 4,2459 34,05 34,05 34,35 34,36 34,36
Ranska   42,84 42,84 42,84 46,82 49,81
Romania 4,4159 30,77 33,84 35,45 42,96 42,96
Ruotsi 9,3754 49,77 51,78 51,70 53,88 59,29
Saksa   47,04 47,04 47,04 47,04 47,04
Slovakia   36,80 36,80 36,80 36,80 36,80
Slovenia   36,22 44,89 44,23 49,46 46,24
Suomi   46,95 46,95 49,66 50,61 50,61
Tanska 7,4605 44,02 44,33 45,13 41,28 41,61
Tsekki 27,173 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30
Unkari 312,8 36,30 36,30 36,30 36,30 35,28
Viro   39,29 39,29 39,29 39,29 44,80

* siirtymäaika voimassa

Lähde: Euroopan komissio, Excise Duty Tables.

Sähkö (ei yrityskäyttö), snt per kWh

  valuutta 2012 2013 2014 2015 2016
Alankomaat*   4,15 4,24 4,31 4,69 5,00
Belgia   0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Britannia 0,7367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bulgaria 1,9558 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Espanja   0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Irlanti   0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Italia   0,47 0,47 2,27 2,27 2,27
Itävalta   1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Kreikka   0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
Kroatia 7,64 - - 0,10 0,10 0,10
Kypros**   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Latvia   0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Liettua 3,4528 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Luxemburg   0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Malta   0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Portugali   0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Puola 4,2459 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
Ranska   0,15 0,15 0,15 0,15 2,25
Romania 4,4159 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11
Ruotsi 9,3754 3,09 3,13 3,13 3,14 3,11
Saksa   2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
Slovakia***   - - - - -
Slovenia   0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
Suomi   1,70 1,70 1,90 2,25 2,25
Tanska 7,4605 10,80 10,99 11,17 11,77 11,86
Tsekki 27,173 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Unkari 312,8 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10
Viro   0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

* sähkön kulutus 10 000 - 50 000 kWh
**  ks. Neuvoston direktiivi 2003/96/EC
*** kotitaloudet on vapautettu sähköverosta

Lähde: Euroopan komissio, Excise Duty tables.

Päivitetty 22.2.2016

 

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi