Energiaverot EU-maissa

Energiaverot tuottivat vuonna 2016 Suomen valtiolle verotuloja 4,4 mrd. euroa, mikä vastaa noin 4,5 prosenttia valtion kaikista julkisyhteisöjen verotuloista. Suomessa energian valmisteveroja peritään sähköstä, kivihiilestä, mäntyöljystä, maakaasusta ja nestemäisistä polttoaineista (moottoribensiinistä, dieselöljystä), lämmöntuotantoon käytettävästä kevyestä ja raskaasta polttoöljystä sekä nestekaasusta. Energiaverot kuuluvat EU-tasolla harmonisoitaviin veroihin.   

Useimpien energiatuotteiden valmistevero jakaantuu energiasisältö- ja hiilidioksidiveroon. Valmisteverojen ohella energiatuotteista kannetaan Suomessa myös huoltovarmuusmaksua huoltovarmuuden turvaamisesta valtiolle aiheutuvien menojen rahoittamiseksi. Lisäksi energiatuotteista kannetaan arvonlisäveroa. Energiaveroista yli kolme neljäsosaa kertyy liikenteestä (moottoribensiinistä ja dieselöljystä) ja loput mm. lämmityksestä ja energiantuotannosta.

Kulutusveroselvitys 2017

Alla esitetään tilastot lyijyttömän moottoribensiinin, dieselöljyn ja sähkön valmisteverotasoista EU-maissa. Vertailtaessa energiaverotusta muihin EU-maihin Suomi asettuu keskiarvojen yläpuolelle, mutta aivan kireimpään kärkeen Suomi ei yllä. 

Moottoribensiinin verotasot EU-maissa 2017 (snt/litra)

Dieselin verotasot EU-maissa 2017 (snt/litra)

Sähkön verotasot EU-maissa 2017 (snt/kWh)

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.