9.1.2024

Kulutusveroja koskevat esimerkkilaskelmat

Kuluttaja maksaa tuotteiden hinnoissa tavallisimmin arvonlisäveroa, mutta sen lisäksi joistakin tuotteista maksetaan myös valmisteveroja. Tyypillisiä valmisteveroja ovat alkoholivero, energiaverot sekä tupakkavero.

Valmisteverot määräytyvät yleensä tuoteyksikkökohtaisesti eli niiden vero asetetaan tiettynä euro- tai senttimääränä suhteessa esimerkiksi painoon, tilavuuteen tai lukumäärään. 

Valmisteverojen tasoa voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelmilla, jossa tuotteen hinta on jaettu arvonlisäveroon, valmisteveroihin sekä nettohintaan. Juomien hinnat eivät sisällä pantteja.

Esimerkkituotteiksi on valittu eri elintarvikkeita, tupakka-, alkoholi- sekä energiatuotteita. Palkkien sisällä olevat luvut ovat prosenttiosuuksia hinnasta, euromääräisen osuuden saa viemällä hiiren palkin päälle. Lisätietoa kulutusveroista on saatavilla Veronmaksajien vuoden 2023 kulutusveroselvityksessä: Kulutusverot meillä ja muualla 2023.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!