Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

27.12.2009

Palkansaajan tuloverotus pysyy lähes ennallaan 2010

Palkansaajien tuloverotus pysyy vuonna 2010 suurin piirtein vuoden 2009 tasolla. Keskipalkkaisen, 2 947 euroa kuussa ansaitsevan tuloveroaste nousee vuonna 2010 0,3 prosenttiyksikköä 29,3 prosentista 29,6 prosenttiin.

Tämä käy ilmi Veronmaksajain Keskusliiton tuoreista laskelmista, joissa on huomioitu arvioidun ansiokehityksen vaikutukset veroihin, keskimääräisen kunnallisveron nousu sekä sosiaalivakuutusmaksujen muutokset. 

Vuonna 2010 ansiot kasvavat keskimäärin kolme prosenttia. Sosiaalivakuutusmaksut nousevat alle 53-vuotiailla palkansaajilla yhteensä 0,82 prosenttiyksikköä. Myös keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousee 0,39 prosenttiyksikköä 18,59 prosentista 18,98 prosenttiin. Palkansaajien tuloverotus pysyy kuitenkin lähes ennallaan, sillä valtio kompensoi muutoksia keventämällä tuloveroasteikkoa ja kasvattamalla työtulovähennystä.

”Valtion veroratkaisut purkavat tehokkaasti palkansaajien verotusta vuonna 2010 uhanneen tuntuvan kiristymisen. Ostovoimaa ei siis juurikaan leikata verotusta kiristämällä, mikä on nyt erityisen tärkeää taantuman taittamiseksi ja orastavan talouskasvun tukemiseksi”, liiton pääekonomisti Minna Punakallio toteaa.

Tuloverojen osuus veronalaisesta tulosta 1991–2010 (pdf)


Lisätiedot:
Pääekonomisti Minna Punakallio, 09 6188 7326, 040 751 5175

Laskentaoletukset:

Eduskunnan päättämät tuloveroperusteet vuodelle 2010: Valtion tuloveroasteikon marginaaliprosenttien 0,5 prosenttiyksikön alennus, asteikkorajojen muutokset sekä työtulovähennyksen korotus 650 euroon (vuonna 2009 600 euroa). Perusvähennys 2 200 euroa (vuonna 2009 1 480 euroa).

 

Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 0,93 % ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 1,47 % (vuonna 2009 päivärahamaksu 0,7 % ja sairaanhoitomaksu 1,28 %).

Palkansaajan työeläkemaksu 4,5 % (vuonna 2009 4,3 %).

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 0,4 % (vuonna 2009 0,2 %).

Keskimääräinen kunnallisveroprosentti 18,98 % (vuonna 2009 18,59 %).

Vain viran puolesta tehtävät vähennykset, alle 53-vuotias palkansaaja.

Vuosiansio on 12,5 * kuukausipalkka. Oletettu ansiokehitys vuonna 2010 on 3,0 %, mikä sisältää liukumien yms. rakenteellisten tekijöiden vaikutukset.

 

Tulosta sivu
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki