Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

6.8.2013

Veronmaksajien Lehtinen budjettiehdotuksesta: Hallituksen syytä palata ansiotulojen verotukseen

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen verolinjaa yllätyksettömänä. Ehdotus noudattaa pitkälle hallituksen jo keväällä kehysriihessään tekemiä linjauksia, joiden suurin ongelma on ansiotulojen verotusta uhkaava kiristyminen ensi vuonna.

-  Tämä olisi huonoin mahdollinen aika kiristää ansiotulojen verotusta niin suhdannepoliittisesti kuin myös käynnistyvän työmarkkinakierroksen kannalta.

-  Hallituksen on elokuun lopun budjettiriihessä syytä palata ansiotulojen verotukseen ja tehdä oma osansa myönteisen käänteen mahdollistamiseksi.

-  Veromaltin ja palkkamaltin yhdistelmä on selvästi toivottavampi tapa edetä kuin nyt pahimmillaan häämöttävä jatkuvien veronkiristysten, alenevan ostovoiman ja hiipuvan kansantalouden kierre.

Mikäli heikentyneeseen talousnäkymään jatkossa vastataan uusilla elvytystoimilla, tulee verotuksen kohtuullistamisen olla selvästi ensisijaista julkisten menojen paisuttamiseen verrattuna.

-  Nyt tarvitaan kohtuutta verotukseen, ei lisää siltarumpuja.

-  Ansiotulojen verotusta uhkaavia veronkiristyksiä purkamalla ylläpidetään tehokkaasti kansalaisten kulutusmahdollisuuksia ja samalla kannustetaan työntekoon. Tämä olisi parasta elvytystä.

-  Lisäksi kotitalousvähennyksen maltillinen lisäkorotus voisi olla hyvä työllistävä ja harmaata taloutta torjuva täsmätoimi tässä tilanteessa, Lehtinen arvioi.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, 0400 - 414 652

Hallituksen budjettiriihen veropäätöksiä

Hallitus teki verotusta koskevia päätöksiä budjettiriihessään 28. - 29.8.2013.

Ansiotulojen verotus

Ansiotuloverotuksen työtulovähennystä ja perusvähennystä kasvatetaan vuonna 2014.

Hallitus on 30.8. luvannut työmarkkinasopimuksen tueksi ansiotuloverotukseen 1,5 prosentin inflaatiotarkistuksen. Tarkistusta ei kuitenkaan tehdä yli 100 000 euron tuloille.

Palkansaajan verotus ja ostovoima 2000 - 2014 (pdf)

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää nostetaan 400 eurolla eli 2 000 eurosta 2 400 euroon vuoden 2014 alussa.

Asuntolainojen korkovähennys

Oman vakituisen asunnon hankkimiseen otetun asuntolainan koroista on 70 prosenttia vähennyskelpoista vuoden 2015 alusta lähtien.

Pääomatulojen verotus

Tällä hetkellä pääomatulojen veroprosentti on 30 ja 50 000 euroa ylittävältä osalta 32. Pääomatuloverotuksen progressiorajaa alennetaan 50 000 eurosta 40 000 euroon vuoden 2014 alussa.

Yhteisöverotus

Yhteisöverokantaa alennetaan 4,5 prosenttiyksiköllä eli 24,5 prosentista 20 prosenttiin vuoden 2014 alussa.

Osinkojen verotus

Pörssiosingot: yksityishenkilön ja kuolinpesän saamasta pörssiosingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa vuoden 2014 alusta lähtien.

Listaamattoman yhtiön osingot: Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saadut osingot verotetaan siten, että osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua 8 % vuotuista tuottoa vastaavasta osingon määrästä 25 % on veronalaista pääomatuloa kuitenkin enintään 150 000 euroon saakka. Euromääräisen rajan ylimenevältä osalta osinko on 85 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. Osakkeen matemaattiselle arvolle lasketun 8 prosentin vuotuisen tuoton ylimenevältä osalta osinko on puolestaan 75 prosenttisesti veronalaista ansiotuloa. Muutokset astuvat voimaan vuoden 2014 alussa.

Osinkoveron korjaus, veroprosentit (pdf)
Osinkoveron korjaus, marginaaliveroprosentit (pdf)

Opintolaina

Opintolainojen korkovähennys poistetaan.

Kulutusverotus

Hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan 1.10.2013 tekemän uuden linjauksen mukaan alkoholiveroa korotettaisiin vuonna 2014 2,15 euroa litralta sataprosenttista alkoholia.

Tupakkatuotteiden vero nousee noin 10 % vuoden 2014 alusta.

Virvoitusjuomien veroa korotetaan siten, että kiristys tuottaa lisätuloja 55 milj. euroa. Myös sähköveroa korotetaan 80 milj. eurolla. Lisäksi liikennepolttoaineiden valmistevero nousee vuoden 2014 alusta lähtien 125 milj. eurolla. Tästä kiristyksestä päätettiin jo hallitusohjelmassa.

Makeisveroa korotetaan vuonna 2015.

Esimerkkejä vuoden 2014 veromuutosten vaikutuksista (pdf)

Valmisteveroesimerkit sisältävät valmisteveron ja arvonlisäveron vaikutuksen.

 

 

 

 

 

Tulosta sivu
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki