Palkansaajan tulot 28.12.2020

Ravintoetu 2021

Ravintoedun arvo on 6,90 euroa ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 6,90 euroa ja enintään 10,90 euroa.

Jos tämä määrä alittaa 6,90 euroa tai ylittää 10,90 euroa, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrää.

Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 5,18 euroa ateriaa kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 4,14 euroa ateriaa kohden. 

Hotelli- ja ravintola-alan henkilökunnan ja lentohenkilöstön lennon aikana saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 5,87 euroa ateriaa kohden.

Ruokailulipukkeet

Enintään 10,90 euron nimellisarvoisen, muun kuin sopimusruokailuun liittyvän ruokailulipukkeen muodossa tai muuta vastaavaa maksutapaa käyttäen järjestetyn edun arvo on 75 prosenttia ruokailulipukkeen nimellisarvosta, kuitenkin vähintään 6,80 euroa. Nimellisarvoltaan yli 10,90 euron ruokailulipuke arvostetaan nimellisarvoonsa.

Ruokailulipukkeen arvostaminen 75 prosenttiin nimellisarvostaan edellyttää, että sitä voidaan käyttää ainoastaan ateriointiin eikä sitä vastaan saa rahaa, elintarvikkeita tai muita hyödykkeitä. Muussa tapauksessa lipuke arvostetaan nimellisarvoonsa.

Palkansaajalle voidaan antaa edellä mainitulla tavalla arvostettuna vain yksi lipuke kultakin sellaiselta tosiasialliselta kotimaan työssäolopäivältä, jolloin työnantaja ei ole muulla tavoin järjestänyt työpaikkaruokailua vastaavaa ateriaa.

Maksuvälineillä maksaminen

Ateriointiin tarkoitetulle maksukortille tai muulle vastaavalle kohdennetulle maksuvälineelle, jolta veloitetaan maksutapahtuman yhteydessä aterian hinnan mukainen euromäärä, ladattu euromääräinen saldo arvostetaan 75 prosenttiin nimellisarvostaan, kuitenkin vähintään 6,90 euroon kultakin sellaiselta tosiasialliselta kotimaan työssäolopäivältä, jolloin työnantaja ei ole muulla tavoin järjestänyt työpaikkaruokailua vastaavaa ateriaa.

Edellytyksenä tälle on, että maksukortilla maksettava määrä on vähintään 6,90 euroa ateriaa kohden ja enintään 10,90 euroa ateriaa kohden. Muussa tapauksessa maksukortille ladattu saldo arvostetaan nimellisarvoon.

Maksukortille ladatun saldon arvostaminen 75 prosenttiin nimellisarvostaan edellyttää, että kortilla voidaan maksaa ainoastaan aterioita eikä sitä vastaan voida antaa rahaa, elintarvikkeita tai muita hyödykkeitä. Jos nämä edellytykset eivät täyty, maksukortille ladattu saldo arvostetaan nimellisarvoonsa.

Palkansaajalle voidaan antaa edellä mainitulla tavalla arvostettuna enintään 10,90 euroa saldoa kutakin sellaista tosiasiallista kotimaan työssäolopäivää kohden, jona työpaikkaruokailua vastaavaa ateriaa ei ole työnantajan toimesta muulla tavoin järjestetty.

Julkaistu 28.12.2020

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Ravintoetu 2023

Työantajan työntekijälle maksaman ravintoedun verotusarvo riippuu edun hankkimisen kustannuksista. Lisäksi erikseen on määritelty sairaalan, koulun, päiväkodin sekä hotelli- ja ravintola-alan henkilökunnan ja lentohenkilöstön ravintoedun arvo.

Lue lisää

Ravintoetu 2022

Ravintoedun arvo on 7,15 euroa ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 7,15 euroa ja enintään 11,30 euroa. Jos tämä määrä alittaa 7,15 euroa tai ylittää 11,30 euroa, edun arvona pidetään...

Lue lisää

Ravintoetu 2016

Ravintoedun arvo on 6,30 € ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 6,30 € ja enintään 10,20 €. Jos tämä määrä alittaa 6,30 € tai ylittää 10,20 €, edun arvona pidetään välittömien kustannus...

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki