Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

Palkansaajan tulot 25.11.2022

Ravintoetu 2023

Työantajan työntekijälle maksaman ravintoedun verotusarvo riippuu edun hankkimisen kustannuksista. Lisäksi erikseen on määritelty sairaalan, koulun, päiväkodin sekä hotelli- ja ravintola-alan henkilökunnan ja lentohenkilöstön ravintoedun arvo.

Ravintoedun arvo on 8,00 euroa ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 8,00 euroa ja enintään 12,70 euroa.

Jos tämä määrä alittaa 8,00 euroa tai ylittää 12,70 euroa, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrää.

Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 6,00 euroa ateriaa kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 4,80 euroa ateriaa kohden.

Hotelli- ja ravintola-alan henkilökunnan ja lentohenkilöstön lennon aikana saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 6,80 euroa ateriaa kohden.

Lounasetelit eli ruokailulipukkeet

Enintään 12,70 euron nimellisarvoisen, muun kuin sopimusruokailuun liittyvän ruokailulipukkeen muodossa tai muuta vastaavaa maksutapaa käyttäen järjestetyn edun arvo on 75 prosenttia ruokailulipukkeen nimellisarvosta, kuitenkin vähintään 8,00 euroa. Nimellisarvoltaan yli 12,70 euron ruokailulipuke arvostetaan nimellisarvoonsa.

Ruokailulipukkeen arvostaminen 75 prosenttiin nimellisarvostaan edellyttää, että sitä voidaan käyttää ainoastaan ateriointiin ja aterian kuljettamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin eikä sitä vastaan saa rahaa, elintarvikkeita tai muita hyödykkeitä. Muussa tapauksessa lipuke arvostetaan nimellisarvoonsa.

Palkansaajalle voidaan antaa edellä mainitulla tavalla arvostettuna vain yksi lipuke kultakin sellaiselta tosiasialliselta kotimaan työssäolopäivältä, jolloin työnantaja ei ole muulla tavoin järjestänyt työpaikkaruokailua vastaavaa ateriaa.

Maksuvälineillä maksaminen

Ateriointiin ja aterian kuljettamisesta aiheutuneiden kustannusten maksamiseen tarkoitetulle maksukortille tai muulle vastaavalle kohdennetulle maksuvälineelle, jolta veloitetaan maksutapahtuman yhteydessä aterian hinnan mukainen euromäärä, ladattu euromääräinen saldo arvostetaan 75 prosenttiin nimellisarvostaan, kuitenkin vähintään 8,00 euroon kultakin sellaiselta tosiasialliselta kotimaan työssäolopäivältä, jolloin työnantaja ei ole muulla tavoin järjestänyt työpaikkaruokailua vastaavaa ateriaa.

Edellytyksenä tälle on, että työnantajan ateriasta ja aterian kuljettamisesta aiheutuneista kustannuksista maksama euromäärä on vähintään 8,00 euroa ateriaa kohden ja enintään 12,70 euroa ateriaa kohden ja että maksuvälinettä käytettäessä työnantajan ja palkansaajan lataamien saldojen käyttö aterian maksamiseen voidaan eritellä. Muussa tapauksessa työnantajan lataama euromäärä arvostetaan nimellisarvoonsa.

Maksukortille ladatun saldon arvostaminen 75 prosenttiin nimellisarvostaan edellyttää, että kortilla voidaan maksaa ainoastaan aterioita eikä sitä vastaan voida antaa rahaa, elintarvikkeita tai muita hyödykkeitä. Jos nämä edellytykset eivät täyty, maksukortille ladattu saldo arvostetaan nimellisarvoonsa.

Palkansaajalle voidaan antaa edellä mainitulla tavalla arvostettuna enintään 12,70 euroa saldoa kutakin sellaista tosiasiallista kotimaan työssäolopäivää kohden, jona työpaikkaruokailua vastaavaa ateriaa ei ole työnantajan toimesta muulla tavoin järjestetty.

 


Luontoisedut 2023

Polkupyöräetu | Työsuhdematkalippu | Matkapuhelinetu | Autoetu | Täysihoitoetu | Ravintoetu | Autotallietu | Asuntoetu ja sähkön käyttöoikeus 

 


Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Lisää aiheesta

Palkansaajan tulot 13.8.2020

Teen eläkeläisenä työtä entiselle työnantajalleni – onko maksettu korvaus palkkaa?

Olen jäämässä eläkkeelle tänä vuonna. Työnantajani on pyytänyt minua perustamaan toiminimen, jotta entinen työnantajani voisi käyttää palvelujani jatkossakin. En tarjoaisi palvelua muille kuin nykyiselle työnantajalleni. Katsooko verottaja, että korvaus olisi edelleen palkkaa?

Lue koko juttu

Palkansaajan tulot 7.1.2021

Työntekijällä on autoetu – onko työnantajan toisen auton käytöstä verotettava erikseen?

Työntekijällä on työnantajan tarjoama autoetu. Sisältyykö tähän samaan veronalaiseen autoetuun se, jos työntekijä käyttää satunnaisesti työnantajan omistamaa toista ajoneuvoa yksityisajoihin? Vai tuleeko näistä satunnaisista toisen ajoneuvon käytöistä verottaa erikseen?

Lue koko juttu

Palkansaajan tulot 27.8.2020

Voiko työnantaja maksaa työntekijän koronatestin?

Työntekijäni on vilustunut, mutta oireet ovat vähäiset. Voinko työnantajana maksaa työntekijäni koronatestin suoraan lääkärikeskukselle tai kuittia vastaan suoraan työntekijälle? Työterveyshuoltomme ei kata koronatestiä.

Lue koko juttu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Muut vähennykset

Enintään 1 400 euron suuruisen, ansiotuloista vähennettävän veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen voi saada, jos verovelvollisen maksukyky on hänen ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varallisuus huomioiden olennaisesti alentunut jonkin poikkeuksellisen tapahtuman vuoksi.

Jäsenille. Liity tai kirjaudu lukeaksesi
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki