Työnantajavelvoitteet ja ilmoittaminen 17.12.2021

Työnantajamaksut palkoista 2022

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

  • 1,34 %

Työeläkevakuutusmaksu

TyEL

  • keskimäärin 24,85 %
  • tilapäinen työnantaja 25,85 %
  • työntekijän osuus maksusta 7,15 % (8,65 % 53–62-vuotiaat)

Työttömyysvakuutusmaksut:

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu

  • 0,50 % palkkasummasta, joka on enintään 2 197 500 €
  • 2,05 % siitä palkkasumman osasta, joka ylittää 2 197 500 € (valtion liikelaitos 1,18 %, yliopisto 1,49 %)
  • 0,50 % osaomistajalle maksetusta palkasta

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

  • 1,50 % palkansaaja
  • 0,74 % osaomistaja

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu vaihtelee tapaturmariskin ja vakuutusyhtiön mukaan 0,05-5,0 %:n välillä. Keskimääräinen maksu on 0,70 %.

Ryhmähenkivakuutusmaksu

Ryhmähenkivakuutusmaksu on keskimäärin noin 0,06 %.

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Työnantajamaksut 2023

Työnantaja joutuu maksamaan palkoista työnantajan sairausvakuutusmaksun, työeläkevakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun, työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun sekä ryhmähenkivakuutusmaksun.

Lue lisää

Työnantajavelvoitteet

Työnantajalla on erilaisia palkanmaksuun liittyviä velvollisuuksia. Työnantajan on tehtävä maksamastaan palkasta ennakonpidätys ja ilmoitettava maksamansa palkat tulorekisteriin. Lisäksi työnantajan on maksettava erilaisia vakuutusmaksuja.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki