Tulojen verotus 27.3.2019

Tulolähdejako muuttuu, tappioiden vähentäminen helpottuu

Osakeyhtiöiltä ja tietyiltä muilta yhteisöiltä poistuu henkilökohtainen tulolähde verovuodesta 2020 alkaen. Tämä helpottaa tappioiden vähentämistä. Avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä ja liikkeen- tai ammatinharjoittajia muutos ei koske.

Sinua saattaisi kiinnostaa

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki