29.11.2018

Tulolähdejako poistuu – yhteisöjen verotus yksinkertaistuu

Yhteisön verotettava tulos lasketaan jatkossa yleensä kokonaan elinkeinoverolain mukaan. Hallituksen esittämä uudistus keventää yritysten hallinnollista taakkaa.

Yhteisöjen verotuksessa tulot jaetaan nykyisin elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteisiin. Eri tulolähteiden verotettavat tulot lasketaan eri verolakien perusteella (elinkeinoverolaki, maatilatalouden tuloverolaki, tuloverolaki).

Esityksen mukaan yhteisön kaikki tulot kuuluvat yleensä elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Tulo verotetaan elinkeinoverolain mukaan. Maatalous säilyy edelleen itsenäisenä tulolähteenä. Yhteisön maatalouden tulos lasketaan maatilatalouden tuloverolain mukaan.

Muutos koskee muun muassa osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Tulolähdejako ei muutu asunto-osakeyhtiöiden, keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden ja esimerkiksi yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksessa.

Verotettavan tulon laskenta yksinkertaistuu

Tulolähteiden yhdistäminen yksinkertaistaa yhteisöjen verotettavan tulon laskentaa, kun yhteisön ei tarvitse enää jaotella tulostaan kahdeksi erilliseksi verotettavan tulon laskelmaksi.

Nykyisin yhden tulolähteen tappiollista tulosta ei voi vähentää toisen tulolähteen tulosta. Jatkossa yhteisö voi vähentää kaikki tulonhankkimismenot ja vähennyskelpoiset korkomenot elinkeinotulolähteen tuloista.

Uusi muun omaisuuden omaisuuslaji käyttöön

Yhteisöjen elinkeinotulolähteeseen lisätään uusi muun omaisuuden omaisuuslaji. Kiinteistönvuokraukseen sovelletaan nykyisen oikeuskäytännön periaatteita, joiden mukaan vuokraustoiminta ei ole elinkeinotoimintaa.

Ulkopuoliselle vuokrattu kiinteistö kuuluu jatkossa yhteisön elinkeinotulolähteen muuhun omaisuuteen. Tappiot muuhun omaisuuteen kuuluvan kiinteistön tai kiinteistöyhtiön osakkeiden luovutuksesta ovat vähennyskelpoisia elinkeinotulolähteen kaikista tuloista toisin kuin nykyisin.

Muuta omaisuutta ovat myös esimerkiksi hyödykkeet, joita yhteisö ei käytä tulonhankkimiseen, kuten osakkaan yksityiskäytössä oleva omaisuus.

Muutoksia on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran verovuonna 2020. 

Minna Petäinen

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki