Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

18.11.2022

Sairausvakuutusmaksut vuodelle 2023 vahvistettu

Vakuutettujen sairaanhoitomaksu on 0,60 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta vuonna 2023. Verotettavista eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,57 prosenttia.

Työtulovakuutuksen maksut

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,53 prosenttia. Maksu on 0,19 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2022.

Palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksu on 1,36 prosenttia palkka- ja yrittäjätulosta, jos vuotuisen palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä on vähintään 15 703 euroa. Maksu suurenee 0,18 prosenttiyksikköä vuodesta 2022. Jos palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä jää alle 15 703 euron, päivärahamaksua ei peritä.
 
Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,23 prosenttia vuonna 2023. Tämä on 0,09 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2022.

Valtioneuvosto vahvisti torstaina sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit vuodelle 2023.

Tulosta sivu
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki