Palkansaajan tuloverolaskuri 2017

Vuositulot (euroa)


Palkansaajan tuloverolaskurin tuloveroprosenteissa on huomioitu:
* valtion tulovero, 
* keskimääräinen kunnallisvero 19,91 prosenttia,
* keskimääräinen kirkollisvero 1,37 prosenttia,
* yle-vero, 0,68 % tulojen yhteismäärästä, ei alle 70 euroa, max. 143 euroa
* palkansaajan TyEL-maksu 6,15 prosenttia (18-52 v. tai 63-67v.), 
* työttömyysvakuutusmaksu 1,6 prosenttia, 
* sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 0,0 ja päivärahamaksu 1,58 prosenttia,
* vain verottajan viran puolesta automaattisesti tekemät vähennykset (ei huollettavia lapsia).

Tuloverolaskurin ilmoittama tuloveroaste kuvaa ansiotuloista perittävää keskimääräistä verotasoa Suomessa. Verotuksen tason lisäksi laskuri kertoo myös verotuksen progressiivisuudesta. Mitä nopeammin tuloveroprosentti nousee, sitä progressiivisempaa verotus on.

Raja- eli marginaaliveroaste kertoo kuinka paljon verot nousevat suhteessa tulojen lisäykseen.

Palkansaajan tuloverolaskuri sisältää kaikki palkansaajan ansiotuloista perittävät verot ja veronluonteiset sosiaalivakuutusmaksut. Verojen rajauksessa noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä kotimaisia (Tilastokeskus) ja kansainvälisiä (OECD, Eurostat) tilastoviranomaisten käytäntöjä, joiden mukaan myös työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu ovat veronluonteisia maksuja.

Verohallinnon veroprosenttilaskuri

Tuloverolaskuri poikkeaa Verohallinnon veroprosenttilaskurista, jolla voi arvioida verokortissa ilmoitetun ennakonpidätysprosentin oikeellisuutta. Verohallinnon ennakonpidätysprosentti ei sisällä työnantajan suoraan palkasta perimiä veronluonteisia maksuja, eli palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua. Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu sen sijaan sisältyvät ennakonpidätysprosenttiin. Verohallinnon veroprosenttilaskuri

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.