Ansiotulojen verot ja maksut 11.11.2019

Palkansaajan tuloverolaskuri 2020

Vuositulot (euroa)


Palkansaajan verolaskurin tuloveroprosenteissa on huomioitu:

  • valtion tulovero
  • kunnallisvero (keskimääräisellä kunnallisveroprosentilla 19,97)
  • kirkollisvero (keskimääräisellä kirkollisveroprosentilla 1,39)
  • yleisradiovero
  • sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 0,68 ja päivärahamaksu 1,18 prosenttia
  • palkansaajan TyEL-maksu 7,15 prosenttia (17–52 v. tai 63–67 v.*)
  • työttömyysvakuutusmaksu 1,25 prosenttia
  • vain verottajan viran puolesta automaattisesti tekemät vähennykset

Tuloverolaskurin ilmoittama tuloveroaste kuvaa palkkatuloista perittävää keskimääräistä verotasoa Suomessa. Verotuksen tason lisäksi laskuri kertoo myös verotuksen progressiivisuudesta. Mitä nopeammin tuloveroprosentti nousee, sitä progressiivisempaa verotus on.

Raja- eli marginaaliveroaste kertoo kuinka paljon verot nousevat suhteessa tulojen lisäykseen.

Palkansaajan tuloverolaskuri sisältää kaikki palkansaajan ansiotuloista perittävät verot ja veronluonteiset sosiaalivakuutusmaksut. Verojen rajauksessa noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä kotimaisia (Tilastokeskus) ja kansainvälisiä (OECD, Eurostat) tilastoviranomaisten käytäntöjä, joiden mukaan myös työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu ovat veronluonteisia maksuja.

Palkansaajan tuloverolaskuri kuvaa tilannetta, jossa tulonsaaja ei verovuoden aikana ansaitse muita ansiotuloja (mm. eläke, työttömyysetuus, opintoraha) kuin palkkatuloa.

* Palkansaajan TyEL-maksu 53-62 -vuotiaalle olisi 8,65 % vuonna 2020.

Verohallinnon veroprosenttilaskuri

Tuloverolaskuri poikkeaa Verohallinnon veroprosenttilaskurista, jolla voi arvioida verokortissa ilmoitetun ennakonpidätysprosentin oikeellisuutta. Verohallinnon ennakonpidätysprosentti ei sisällä työnantajan suoraan palkasta perimiä veronluonteisia maksuja, eli palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua. Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu sen sijaan sisältyvät ennakonpidätysprosenttiin. 

Verohallinnon veroprosenttilaskuri

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki