Tuloverot

Tuloveroja kerätään Suomessa henkilöiden ja yritysten tuloista ja voitoista valtiolle, kunnille, seurakunnille ja Kansaneläkelaitokselle sekä pakollisina veronluonteisina maksuina muun muassa eläkevakuutusyhtiöille.

Luonnollisten henkilöiden, kuolinpesien ja yhtymien tulot jaetaan tuloverotuksessa ansiotuloihin ja pääomatuloihin. Osa pääomatuloista voi olla saajalleen verovapaata tuloa.

Yritykset ja yhteisöt maksavat veroa voitostaan suhteellisen yhteisöverokannan mukaan. Yhteisöveroa maksavia yhteisöjä ovat osakeyhtiöiden lisäksi osuuskunnat sekä tietyin edellytyksin liikelaitokset, julkisyhteisöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt ja asunto-osakeyhtiöt.

Tarkempia tietoja tuloveroista

Valtion tuloveroasteikot

Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!