Kiinteistövero

Kiinteistön omistaja maksaa vuosittain kunnalle kiinteistöveroa kiinteistön arvon perusteella. Kiinteistön verotusarvo määrätään erikseen rakennuksen ja maapohjan osalta. Tonttia, eli maapohjaa, verotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan, ja vakituisia asuinrakennuksia oman veroprosentin mukaan. Kiinteistöveroa ei makseta metsästä eikä maatalousmaista. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet, kuten kadut ja torit. Kunnat päättävät vuosittaiset kiinteistöveroprosenttinsa seuraavien vuoden 2017 alusta lähtien voimassa olevien vaihteluvälien sisällä: 

Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 - 1,80
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 - 0,90
Muiden asuinrakennusten veroprosentti, (esim. kesämökki)* 0,93 - 1,80
Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 - 1,80
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti** 2,00 - 6,00
Voimalaitosten veroprosentti 0,93 - 3,10

* Vuodesta 2017 lukien kunnan tulee vahvistaa myös muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti. 

** Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on 14 pääkaupunkiseudun ja sen kehysalueen kunnassa vähintään kunnassa sovellettava yleinen veroprosentti + 3,0 prosenttiyksikköä (vuodesta 2017 alkaen), enintään kuitenkin 6,00 prosenttia. Muualla rakentamattomalle rakennuspaikalle voidaan soveltaa myös yleistä kiinteistöveroprosenttia.


Kiinteistöjen verotusarvoilla painotetut keskimääräiset kiinteistöveroprosentit 2009 - 2018

Muu
asuinrakennus
0,89 0,98 0,99 1,00 1,03 1,05 1,07 1,11 1,15 1,16
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Yleinen 0,74 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,99 1,00 1,06 1,06
Vakituinen
asuinrakennus
0,29 0,38 0,39 0,40 0,41 0,43 0,46 0,47 0,49 0,49

Lähde: Kuntaliitto

Päivitetty 22.11.2017

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi