15.3.2024

Verotuksen rakenne

Verorakennetta on yleistä tarkastella luokittelemalla kerätyt verot tuloveroihin, pakollisiin sosiaalivakuutusmaksuihin, omaisuusveroihin ja kulutusveroihin.

Suomessa kotitalouksilta kerättäviä tuloveroja ovat mm. valtion ansio- ja pääomatuloverot sekä kunnallisvero.

Veronluonteisia sosiaaliturvamaksuja ovat esimerkiksi työtuloihin perustuvat eläkevakuutusmaksut ja työttömyysvakuutusmaksut sekä verohallinnon keräämät sairausvakuutusmaksut.

Omaisuusveroja ovat kiinteistöverot, perintö- ja lahjavero sekä varainsiirtovero.

Kulutusverot ovat välillisiä tavaroista ja palveluista maksettavia veroja. Merkittävimpiä niistä ovat arvonlisävero sekä valmisteverot. Veroluokitus perustuu OECD:n verotilastoihin.

 

Verotuksen rakenne Suomessa, prosenttia kokonaisverotuloista

  1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2023
Kotitalouksien tuloverot 35,7 37,4 34,7 31,1 30,6 30,6 29,5 30,2 30,0 29,9
Yhteisöjen tulovero 3,4 3,4 4,5 5,0 12,5 7,6 6,0 4,9 5,1 6,8
Pakolliset sos.vak.maksut 23,3 21,9 25,6 30,8 25,2 27,3 29,7 29,0 27,4 28,8
   josta vakuutettu 4,6 5,3 4,8 9,2 6,7 6,9 8,7 9,1 10,7 10,7
   josta työnantaja 18,7 16,6 20,8 21,6 18,5 20,4 21,0 19,8 16,8 18,1
Muut verot palkkasummasta 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Omaisuusverot 1,9 2,7 2,4 2,2 2,4 2,7 2,7 3,3 3,6 3,3
Kulutusverot 35,3 33,9 32,5 30,2 29,0 31,5 31,8 32,3 33,6 31,0
   josta arvonlisäverot 17,3 18,3 19,3 17,4 17,4 19,9 20,4 20,6 22,1 21,4
   josta muut kulutusverot 18,0 15,6 13,3 12,8 11,6 11,6 11,4 11,7 11,5 9,6
Muut verot 0,2 0,2 0,1 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3

Verotuksen rakenne Suomessa, prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen

  1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2023
Kotitalouksien tuloverot 12,6 14,6 14,9 13,8 14,0 12,9 12,0 13,2 12,5 12,5
Yhteisöjen tulovero 1,2 1,3 1,9 2,2 5,7 3,2 2,4 2,2 2,1 2,9
Pakolliset sos.vak.maksut 8,2 8,6 11,0 13,7 11,5 11,5 12,0 12,6 11,5 12,1
   josta vakuutettu 1,6 2,1 2,1 4,1 3,1 2,9 3,5 4,0 4,5 4,5
   josta työnantaja 6,6 6,5 8,9 9,6 8,5 8,6 8,5 8,6 7,0 7,6
Muut verot palkkasummasta 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Omaisuusverot 0,7 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,1 1,4 1,5 1,4
Kulutusverot 12,5 13,3 14,0 13,5 13,3 13,2 12,9 14,1 14,1 13,0
   josta arvonlisäverot 6,1 7,2 8,3 7,7 8,0 8,3 8,3 9,0 9,2 9,0
   josta muut kulutusverot 6,4 6,1 5,7 5,7 5,3 4,9 4,6 5,1 4,8 4,0
Muut verot 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Verot ja veronluonteiset maksut yht. 35,3 39,2 42,9 44,5 45,8 42,0 40,6 43,5 41,8 41,9

Lähde: Tilastokeskus (Macrobond), Veronmaksajat

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Verotuotot

Veroja ja veronluonteisia maksuja kerättiin Suomessa vuonna 2023 yhteensä reilut 116 miljardia euroa. Veroja ja pakollisia sosiaaliturvamaksuja keräävät valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot. Lisäksi Suomessa kerätään Euroopan unionille tilitettäviä veronluonteisia maksuja.

Lue lisää

Maksetut tuloverot

Verovuodelta 2022 henkilötuloveroja (ml. sairausvakuutusmaksut) maksettiin yhteensä 35,4 miljardia euroa. Valtaosa maksettiin ansiotulon perusteella. Pääomatuloveroa maksettiin 3,75 miljardia euroa. Alle on koostettu oleellisimmat Verohallinnon tilastot henkilöiden maksamista tuloveroista.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!