4.12.2023

Tuloverot tuloluokittain ja maksajaryhmittäin

Verovuodelta 2022 henkilötuloveroja (ml. sairausvakuutusmaksut) maksettiin yhteensä 35,4 miljardia euroa. Valtaosa maksettiin ansiotulon perusteella. Pääomatuloveroa maksettiin 3,75 miljardia euroa. Alle on koostettu oleellisimmat Verohallinnon tilastot henkilöiden maksamista tuloveroista.

Henkilöiden tuloverot sekä maksajien lukumäärät 2022

  Maksuunpannut
verot, milj. euroa
Maksajien
lukumäärä
Kunnallisvero 21 851 3 953 346
Kirkollisvero 954 2 582 830
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 1 166 2 192 152
Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 856 3 918 433
Valtion tulovero ansiotuloista 6 293 1 449 981
  - josta eläketulon lisävero 77 68 349
Pääomatulovero (valtion vero pääomatuloista) 3 751 1 450 224
YLE-vero 537 3 639 735
Tuloverot yhteensä 35 410
4 255 480

Lähde: Verohallinto

Henkilöiden tuloverot maksajaryhmittäin 2022

  Verot yht.*),
milj. euroa
% Maksajien lkm. Verot/maksaja, eur.
Palkansaaja 23 209 66 % 2 298 126 10 099
Eläkeläinen 7 343 21 % 1 292 700 5 680
Työtön 514 1 % 229 719 2 239
Maatalouden harjoittaja 383 1 % 30 501 12 557
Elinkeinonharjoittaja 817 2 % 77 210 10 577
Pääomatulon saaja 2 692 8 % 64 148 41 958
Yhtymien yhtiömiehet 153 0 % 11 552 13 265
Kuolinpesä 121 0 % 68 186 1 781
Rajoitetusti verovelv. 59 0 % 13 412 4 435
Alaikäinen 25 0 % 54 231 454
Muut 93 0 % 115 695 803
Yhteensä 35 410
100% 4 255 480
8 321

* Ei sisällä veronluonteisia työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja.

Lähde: Verohallinto

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Verotuotot

Veroja ja veronluonteisia maksuja kerättiin Suomessa vuonna 2023 yhteensä reilut 116 miljardia euroa. Veroja ja pakollisia sosiaaliturvamaksuja keräävät valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot. Lisäksi Suomessa kerätään Euroopan unionille tilitettäviä veronluonteisia maksuja.

Lue lisää

Palkansaajan veroprosentit

Palkansaajan tuloveroaste eli työtulojen veroprosentti kertoo maksettavien tuloverojen ja veronluonteisten maksujen osuuden palkasta kyseisellä tulotasolla. Loppuosa palkasta jää nettotulona verojen jälkeen käteen.

Lue lisää

Verotuksen rakenne

Verorakennetta on yleistä tarkastella luokittelemalla kerätyt verot tuloveroihin, pakollisiin sosiaalivakuutusmaksuihin, omaisuusveroihin ja kulutusveroihin.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!