Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

Palkansaajan tulot 25.11.2022

Autoetu 2023

Jos palkansaaja tai hänen perheensä käyttää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, verovelvollisen saama etu katsotaan autoeduksi.

Auton iän vaikutus autoetuun

Autoedun arvo on auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella eri ikäryhmissä seuraavanlainen:

 1. Ikäryhmä A (vuosina 2021–2023 käyttöönotetut autot)
  • Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta (= perusarvo) lisättynä 300 eurolla tai 20 sentillä kilometriltä.
  • Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 105 eurolla tai 7 sentillä kilometriltä.

 2. Ikäryhmä B (vuosina 2018–2020 käyttöönotetut autot)
  • Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 315 eurolla tai 21 sentillä kilometriltä.
  • Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 120 eurolla tai 8 sentillä kilometriltä.

 3. Ikäryhmä C, (ennen vuotta 2018 käyttöönotetut autot)
  • Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 330 eurolla tai 22 sentillä kilometriltä.
  • Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 135 eurolla tai 9 sentillä kilometriltä.

Ulkomailta saatu autoetu

Ulkomailta saatu autoetu vuosina 2008–2023 käyttöönotettujen autojen osalta lasketaan kuten kotimaassakin saadun autoedun arvo.

Erotuksena arvostuksessa on kuitenkin uushankintahinnan määräytyminen. Uushankintahinnan laskennassa käytetään auton hankintamaan hintaa. Hintaan lisätään verot, jos sellaisia autosta joudutaan maksamaan.

Käyttövoiman vaikutus autoetuun

Jos auton ainoa mahdollinen käyttövoima on sähkö, vapaan autoedun perusarvoon* lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään 0,08 euroa kilometriltä tai 120 euroa kuukaudessa.

*Perusarvolla tarkoitetaan auton uushankintahinnasta laskettua prosenttiosuutta. Jos työntekijän luontoisetuauto hänen työnsä vuoksi vaihtuu kuukauden aikana useita kertoja, perusarvo lasketaan sen auton mukaan, joka hänellä on ollut käytössään suurimman osan kuukaudesta.

Jos luontoisetuautolla ajettuja työajoja on kalenterivuoden aikana yli 30 000 kilometriä tai jos palkansaaja joutuu vaihtamaan työnsä vuoksi luontoisetuautoa kuukauden aikana useita kertoja, edun perusarvo on 80 prosenttia edellä tarkoitetusta perusarvosta. 

Jos ulkoisesta lähteestä ladattavan auton käyttövoima on sähkö ja moottoribensiini tai sähkö ja dieselöljy taikka auton käyttövoima on metaanista koostuva polttoaine, vapaan autoedun perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään 0,04 euroa kilometriltä tai 60 euroa kuukaudessa.

Päästöjen vaikutus autoetuun

Autoedun kuukausiarvosta vähennetään 170 euroa jokaiselta kuukaudelta, jolloin autoetuna on ollut nollapäästöinen auto (=täyssähköauto). Tämä koskee 2020 tai sen jälkeen Suomessa ensirekisteröityjä autoja.

Autoedun kuukausiarvosta vähennetään 85 euroa jokaiselta kuukaudelta, jolloin autoetuna on ollut auto, ajonaikainen hiilidioksidipäästö on vähintään 1 ja enintään 100 grammaa kilometriä kohden (hybridi- ja kaasuauto). Tämä koskee 2021 tai sen jälkeen Suomessa ensirekisteröityjä autoja.

Lisävarusteiden vaikutus autoetuun

Autoon hankitut lisävarusteet lukuun ottamatta tavanomaisia talvirenkaita vanteineen ja autopuhelinta lukuun ottamatta otetaan huomioon autoedun arvoa määrättäessä. Lisävarusteiden arvo lisätään auton uushankintahintaan siltä osin kuin niiden arvo ylittää 1 200 euroa, jota rajaa sovelletaan silloin, kun lisävaruste on hankittu 1.1.2023 tai sen jälkeen.  Ennen vuotta 2023 saadussa luontoisetuautossa lisävarusteiden arvo on lisätty auton uushankintahintaan siltä osin kuin niiden arvo on ylittänyt 850 euroa. Työsuhdeauton kotilatauslaite katsotaan lisävarusteeksi.

Auton uushankintahinnan laskeminen

Uushankintahinnalla tarkoitetaan automallin maahantuojan tai sen puuttuessa tukkukaupan ilmoittamaa uutena hankitun auton ostopäivänä voimassa ollutta automallin yleistä suositushintaa vähennettynä 3 400 eurolla.

Kuitenkin, jos aikaisintaan vuonna 2015 ensimmäistä kertaa käyttöön otetun auton edellä tarkoitettua ostopäivän yleistä suositushintaa ei ole tiedossa tai jos auto on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön ennen vuotta 2015, uushankintahinnalla tarkoitetaan automallin maahantuojan tai sen puuttuessa tukkukaupan ilmoittamaa auton käyttöönottokuukauden alussa voimassa ollutta, automallin yleistä suositushintaa vähennettynä 3 400 eurolla. Saatu arvo pyöristetään lähinnä olevaan alempaan 10 euroon.

Milloin ajopäiväkirja on tarpeen?

Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä autolla ajetuista kilometrimääristä. Ajopäiväkirjasta on käytävä ilmi autolla verovuonna päivittäin ajettu kilometrimäärä.

Autolla ajetuista työajoista on ajopäiväkirjaan merkittävä päivittäin ajon alkamis- ja päättymisajankohta, ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä tarvittaessa ajoreitti, matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä, matkan pituus, ajon tarkoitus sekä auton käyttäjä.

Vapaa autoetu vai auton käyttöetu?

Vapaa autoetu on kysymyksessä, kun työnantaja maksaa autosta johtuvat kustannukset. Auton käyttöetu on kysymyksessä, kun palkansaaja maksaa itse ainakin auton käyttövoimakulut. Palkansaajan auton kustannuksista työnantajalle maksama korvaus vähennetään vapaan autoedun tai auton käyttöedun raha-arvosta.

Autoetua vahvistettaessa luetaan yksityisajoihin myös auton käyttäminen asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin. Jos autoetuautolla vuoden aikana ajettujen yksityisajojen määrä ilmeisesti ylittää 18 000 kilometriä, voi verottaja korottaa autoedun arvoa.

Autoedun raha-arvoa on korotettava 465,00 eurolla kuukaudessa tai 31 sentillä kilometriä kohden, jos auton kuljettamisesta huolehtii työnantajan palkkaama kuljettaja.

Sähköauton lataus

Veronalaista tuloa ei synny, jos työnantaja kustantaa auton lataamisen työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä. Auto voi olla työntekijän oma tai käyttöetuauto. Verovapaus koskee täyssähköautoja ja ladattavia hybridiautoja.

 


Luontoisedut 2023

Polkupyöräetu | Työsuhdematkalippu | Matkapuhelinetu | Autoetu | Täysihoitoetu | Ravintoetu | Autotallietu | Asuntoetu ja sähkön käyttöoikeus 

 


Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Lisää aiheesta

Palkansaajan tulot 20.12.2019

Puhelinetu 2020

Työnantajan palkansaajan kotiin kustantamasta puhelimesta muodostuvan puhelinedun raha-arvo on 20 euroa kuukaudessa . Edun arvo kattaa puheluista aiheutuneet kustannukset. Työnantajan palkansaajalle kustantaman matkapuhelimen luontoisetuarvo on 20 euroa kuukaudessa . Edun arvo kattaa...

Lue koko juttu

Palkansaajan tulot 20.12.2019

Täysihoitoetu 2020

Asunnon, ravinnon, valon ja lämmön sisältävän edun arvo on 530 € kuukaudessa yhdessä huoneessa sekä 508 € kuukaudessa yhteishuoneessa. Hotellissa tai sitä vastaavassa muussa majoitustilassa järjestetty täysihoito arvostetaan käypään arvoonsa. Merimiespalveluksessa olevan henkilön merimiehenä...

Lue koko juttu

Palkansaajan tulot 28.12.2020

Autotallietu 2021

Lämmitetyn autotallin tai hallipaikan raha-arvo alueilla Helsinki 1 - 4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa on 86 euroa ja muun Suomen alueella 56 euroa kuukaudessa. Kylmän autotallin tai hallipaikan raha-arvo alueilla Helsinki 1 - 4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa on 56 euroa ja muun Suomen alueella...

Lue koko juttu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Puhelinetu 2020

Työnantajan palkansaajan kotiin kustantamasta puhelimesta muodostuvan puhelinedun raha-arvo on 20 euroa kuukaudessa . Edun arvo kattaa puheluista aiheutuneet kustannukset. Työnantajan palkansaajalle kustantaman matkapuhelimen luontoisetuarvo on 20 euroa kuukaudessa . Edun arvo kattaa...

Lue lisää

Täysihoitoetu 2020

Asunnon, ravinnon, valon ja lämmön sisältävän edun arvo on 530 € kuukaudessa yhdessä huoneessa sekä 508 € kuukaudessa yhteishuoneessa. Hotellissa tai sitä vastaavassa muussa majoitustilassa järjestetty täysihoito arvostetaan käypään arvoonsa. Merimiespalveluksessa olevan henkilön merimiehenä...

Lue lisää

Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki