Esitäytetty veroilmoitus 2017

Esitäytetyllä veroilmoituksella on suurin osa tiedoista valmiina, mutta tiedoissa voi olla virheitä tai puutteita. Esimerkiksi vuokranantajan täytyy aina ilmoittaa veroilmoituksella vuokratulot, koska ne puuttuvat siitä. Monia vähennyksiä pitää myös muistaa itse vaatia.

Vuoden 2017 esitäytetty veroilmoitus postitetaan koteihin maalis-huhtikuussa. Se pitää tarkistaa ja tarvittaessa täydentää ja korjata – muuten et tiedä, minkä veroilmoituksen olet antamassa.

Tiedot voi antaa verkossa tai postitse. Esitäytetyn veroilmoituksen tiedot on saatu eri lähteistä. Esimerkiksi palkat on merkitty veroilmoitukselle sen suuruisina kuin työnantaja on ne ilmoittanut. Eläkkeet ilmoittaa maksaja. Näissä on harvoin virheitä.

Muista kuitenkin aina tarkistaa tulot sekä ilmoittaa veroilmoitukselta puuttuvat tulot. Tämä koskee erityisesti pääomatuloja.

Esimerkiksi yllättävän moni jättää vuokratulot ilmoittamatta, koska luulee tiedon vuokratulojen oikeasta määrästä jo olevan verotoimistossa. Luulo on väärä. Jos vuokria ei ilmoiteta nimenomaan veroilmoituksella, joutuu maksamaan veronkorotusta. Veronkorotus voidaan määrätä, vaikka vuokratuloista olisi maksettu ennakkoveroa. Tiedot voi antaa myös verkossa.

Monia verovähennyksiä pitää muistaa itse vaatia. Esimerkiksi kodin ja työpaikan väliset matkakulut yleensä puuttuvat veroilmoitukselta kokonaan, ellet ole hakenut verokorttiisi muutosta viime vuonna ja vaatinut matkakuluja vähennettäväksi. Tällöin matkakulujen pitäisi näkyä vähennyksenä, mutta niiden määrä pitää tarkistaa ja tarvittaessa korjata.

Sama koskee kotitalousvähennystä. Jos olet viime vuonna esimerkiksi remontoinut kotia tai kesämökkiä, nyt on aika vaatia siitä kotitalousvähennystä. Lisätietoja: Veroilmoitus 2017 ja kotitalousvähennys.

Yleensä lainan korkotiedot näkyvät veroilmoituksella valmiina, koska pankki ilmoittaa ne suoraan Verohallinnolle. Vaikka maksetut korot ovat yleensä oikein, voi lainan käyttötarkoitus olla veroilmoituksella väärin. Jos laina kohdistuu vuokrattuun asuntoon eikä omassa käytössä olevaan, sinun kannattaa korjata veroilmoitukselle lainan käyttötarkoitus ja ilmoittaa korot kohdassa tulonhankkimisvelan korot ja poistaa ne asuntolainan koroista, jos korot on merkitty sinne. Näin saat myös hieman suuremman verovähennyksen.

Palautuspäivät toukokuussa

Kun esitäytetty veroilmoitus on tarkistettu, puuttuvat ja oikeat tiedot annetaan verkossa tai lomake täytetään kynällä ja palautetaan postitse.

Viimeinen palautuspäivä on joko tiistaina 8. toukokuuta tai tiistaina 15. toukokuuta. Oma palautuspäivä on merkitty valmiiksi lomakkeeseen. Puolisoilla se on aina sama päivä.

Veroilmoitusta ei palauteta, jos korjattavaa tai lisättävää ei ole.

Vaikka et joutuisi täydentämään lomaketta, muista aina säilyttää se, koska mukana tullut selvitysosa on verotuspäätöksesi. Jos joudut maksamaan jäännösveroa joulukuussa, saat maksutiedot jo tässä vaiheessa. Säilytä ne.

Vaikka esitäytetyn veroilmoituksen pitäisi tulla kaikille, joilla jotain tuloa on, ilmoitusvelvollisuus on omalla vastuulla. Jos esitäytettyä veroilmoitusta ei jostain syystä ole postissa tullut, on tulot kuitenkin ilmoitettava viimeistään 15.5.2018. Sähköinen ilmoittaminen ei ole tällöin mahdollista.

Myös ulkomailla asuvan täytyy antaa veroilmoitus Suomeen, jos hän saa Suomesta muita kuin lähdeverotettavia tuloja. Ilmoitettavia tuloja ovat esimerkiksi luovutusvoitot Suomessa olevan kiinteistön myynnistä ja vuokratulot.

Kätevästi verkossa

Veroilmoituksen voi antaa näppärästi verkossa, jos sinulla on henkilökohtaiset pankkitunnukset. Paperilomaketta ei palauteta, jos kaikki tiedot on annettu jo verkossa.

Veroilmoitus verkossa -palvelu löytyy osoitteesta www.vero.fi/veroilmoitus. Palvelu avautuu maaliskuun lopulla. Verkkopalvelu sulkeutuu yksilöllisesti kunkin oman palautuspäivän mukaan eli joko 8.5. tai 15.5.2018. Viimeinen palautuspäivä on siis sama kuin paperilla ilmoitettaessa. Jos annat veroilmoituksesi myöhässä, et voi antaa sitä enää verkon kautta, vaan paperilomake on ainoa mahdollinen.

Verkossa ilmoittamista voi kokeilla ns. demon avulla. Veroilmoituksen voi myös täyttää vaiheittain niin, että ensin täyttää matkakulut ja seuraavana päivänä kotitalousvähennyksen. Verkossa on nähtävissä aikaisemmin tallennetut tiedot, joita myös voi korjata. Korjaaminen on mahdollista aina niin kauan kuin palvelu on auki eli oman ilmoituksen viimeiseen palautuspäivään saakka.

Liitelomakkeet

Liitelomakkeita tarvitaan, jos veroilmoitus annetaan paperisella lomakkeella. Jos ilmoitat verkossa, annat siellä vastaavat tiedot, eikä erillisiä liitelomakkeita tarvitse täyttää.
Liitelomakkeella ilmoitetaan esimerkiksi vuokratulot, vaaditaan kotitalousvähennystä tai ilmoitetaan tuloja ulkomailta.

Liitelomakkeet on tulostettava itse Verohallinnon sivulta. Muista käyttää vuoden 2017 lomakkeita. Lomakkeita saa myös verotoimistoista. Varmista etukäteen, että sinulla on käytössäsi tarvittavat lomakkeet, jos täytät veroilmoituksen viimeisenä mahdollisena päivänä.

Vain osa ilmoituksista tutkitaan tarkemmin

Vain osa veroilmoituksista poimitaan tarkempaan valmisteluun. Tällöin voidaan tutkia muun muassa vaadittujen kulujen oikeellisuus eli tositteet voidaan pyytää nähtäväksi. Esimerkiksi jos vaadit kotitalousvähennystä, verotoimisto voi vaatia kuitit nähtäväksi. Jos niitä ei ole tallella, ei vähennystäkään myönnetä. Säilytä siis kuitit.

Tarkempaan valmisteluun otetaan myös satunnaisotannalla veroilmoituksia, jotta voidaan kontrolloida, millaisissa asioissa virheitä yleensä tehdään. Virheitä poimitaan myös erilaisilla loogisuusehdoilla. Jos rekistereistä nähdään, että henkilöllä on useita asuntoja omistuksessaan, mutta vuokratulot puuttuvat veroilmoitukselta, verotoimisto saattaa tiedustella syytä tähän.

Tositteet pitää säilyttää 

Veroilmoitukseen ei liitetä kuitteja tai muita tositteita, joista selviää esimerkiksi osto, myynti tai maksu. Tositteiden on säilyttävä veronmaksajan omassa arkistossa yleensä kolme vuotta. Vuoden 2017 verotukseen liittyvien tositteiden on siis oltava tallessa vielä vuonna 2020.

Monet tositteet ja asiakirjat on syytä kuitenkin säilyttää paljon tätä pidempään. Tämä on myös oman edun mukaista. Koska luovutusvoitto on lähes aina veronalaista tuloa, kannattaa säilyttää esimerkiksi kaikki kesämökin rakennuslaskut. Jos mökki joskus myöhemmin myydään, pystyy tositteiden avulla selvittämään todellisen hankintamenon. Tietoa tarvitaan voiton laskemisessa.
Tositteiden säilyttämistavasta ei ole mitään säännöksiä. Riittää, että pyydettäessä selvitykset voidaan saada paperille.

Muistiinpanot tulonhankinnasta

Pelkkä tositteiden säilyttäminen ei aina riitä, vaan tulonhankkimistoiminnasta täytyy pitää muistiinpanoja.

Muistiinpanovelvollisuus koskee niitä tuloja, josta ei tarvitse pitää varsinaista kirjanpitoa. Näitä ovat esimerkiksi maa- ja metsätalous, vuokraustoiminta ja arvopaperikauppa.

Yksi vuokralainen ei vielä edellytä muistiinpanojen tekemistä. Tietenkin kaikki tulo- ja menotositteet on tällaisestakin vuokraustoiminnasta säilytettävä.

Monella arvopaperivälittäjällä on sähköinen palvelu, jossa säilytetään tiedot verovuoden aikana hankituista ja luovutetuista osakkeista sekä saaduista osingoista. Tällainen riittää sijoitustoiminnan muistiinpanoiksi ja tositteiksi. Muistiinpanovelvollisten täytyy säilyttää tositteet kuusi vuotta eli vuoden 2023 loppuun.

Muutoksenhakuaika lyheni

Vuoden 2017 verotukseen sovelletaan uutta kolmen vuoden muutoksenhakuaikaa sekä oikaisuaikaa.

Kyse on siitä, missä ajassa verovelvollinen voi hakea muutosta vuoden 2017 verotukseen ja missä ajassa Verohallinto voi oikaista jo toimitettua verotusta.

Vuoden 2017 verotusta Verohallinto voi oikaista pääsääntöisesti kolmen vuoden ajan eli vielä vuoden 2020 loppuun saakka. Samassa ajassa täytyy verovelvollisen tehdä oikaisuvaatimus, jos haluaa muutosta vuoden 2017 verotukseen.

Vuoden 2017 verotus valmistuu ensi syksynä marraskuun ensimmäisenä päivänä. Siitä alkaen voi hakea muutosta vuoden 2017 verotukseen. Tuolloin verovelvollisen kolmen vuoden muutoksenhakuajasta on käytännössä jäljellä enää kaksi vuotta ja kaksi kuukautta.

Verohallinnolla on sama aika oikaista verotusta verovelvollisen vahingoksi eli laittaa maksuun puuttuva vero.

Tietyissä tilanteissa Verohallinnolla on lisäksi kolmea vuotta pidempi aika oikaista verotusta verovelvollisen vahingoksi.

johtava verojuristi Päivi Kaari,
Veronmaksajat

Tulosta

Kuuntele podcast

Veronmaksajien johtava verojuristi Päivi Kaari kertoo veroilmoituksen tarkistamisesta. Kuuntele podcast.

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.