Päivärahat ja kilometrikorvaukset 31.12.2023

Kilometrikorvaukset

Jos työntekijä on tehnyt tilapäisen työmatkan hallitsemallaan kulkuneuvolla, työnantaja voi maksaa matkasta kilometrikorvausta.

Verohallinto määrää, mikä on verovapaan korvauksen enimmäismäärä. Verohallinto ei määrää, että työnantajan pitää maksaa kilometrikorvausta. Se, mitä työnantaja maksaa, perustuu työehtosopimukseen, työsopimukseen tai työnantajan käytäntöön.

Verohallinto vahvistaa vuosittain kilometrikorvausten määrät erikseen palkansaajan omaa tai hallitsemaa autoa ja käyttöetuautoa varten. Oman auton kilometrikorvaus voidaan maksaa myös silloin, kun työajoja ajetaan esimerkiksi perheenjäsenen tai tuttavan autolla.

Olennaista on, että kyseessä ei ole korvauksia maksavan työnantajan vapaana autoetuna tai muutoin palkansaajan käyttöön antama auto.

Kilometrikorvausten enimmäismäärät vuonna 2024

Kulkuneuvo 

Korvauksen enimmäismäärä

auto*

57* snt/km

moottorivene, enintään 50 hv

100 snt/km

moottorivene, yli 50 hv

145 snt/km

moottorikelkka

138 snt/km

mönkijä

130 snt/km

moottoripyörä

44 snt/km

mopo

23 snt/km

muu kulkuneuvo

14 snt/km

*57 senttiä kilometriltä, jota korotetaan

  • 10 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä 
  • 15 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
  • 29 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
  • 4 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
  • 4 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
  • 12 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta 

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan korvausten enimmäismääriä 4 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Jos palkansaaja, jolla on Verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat käyttövoimakulut, hänelle korvattavien käyttövoimakulujen enimmäismäärä on 13 senttiä kilometriltä.

 


Lisää aiheesta: Palkansaajan tulot | Mitä ansiotulot ovat? | Luontoisedut | Kilometrikorvaukset | Päivärahat | Verovähennykset | Ennakonpidätys verokortin mukaan | Tuloja ulkomailta ja tuloja Suomesta | Palkansaajan veroprosentit | Palkansaajan tuloverolaskuri 2023


Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Päivärahat

Päivärahalla työnantaja voi korvata työntekijälle työmatkan aiheuttaman elantomenojen lisäyksen. Verohallinto määrää, mikä on verovapaan päivärahan enimmäismäärä. Se, mitä työnantaja maksaa, perustuu työehtosopimukseen, työsopimukseen tai työnantajan käytäntöön.

Lue lisää

Luontoisedut

Luontoisetu on palkkaa, jonka työnantaja suorittaa jonain muuna vastikkeena kuin rahana. Yleisiä luontoisetuja ovat ravintoetu, puhelin, auto ja asunto sekä työsuhdematkalippu. Verohallinto vahvistaa vuosittain tavallisimmille luontoiseduille arvot.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!