Esitäytetty veroilmoitus 2018

Korjaa, täydennä ja muista vaatia vähennykset

Esitäytetyllä veroilmoituksella on suurin osa tiedoista valmiina, mutta tiedoissa voi olla virheitä tai puutteita. Monia vähennyksiä pitää myös muistaa itse vaatia.

Vuoden 2018 esitäytetty veroilmoitus postitetaan koteihin maalis-huhtikuussa. Tiedot näkyvät myös Omaverossa. Jos olet valinnut Suomi.fi-palvelussa sähköisen viranomaisasioinnin, tietoja ei postiteta kotiin eli tiedot näkyvät vain Omaverossa.

Kotiin lähetetään esitäytetty veroilmoitus, josta voit tarkistaa tulo- ja vähennystiedot, sekä verotuspäätös ja verotodistus. Verotuspäätöksestä selviää, saatko maksua vai palautusta. Jos joudut maksamaan jäännösveroa, saat maksutiedot jo tässä vaiheessa. Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua, jos ilmoitat lisää tuloja tai vähennyksiä. Tiedot löytyvät myös Omaverosta.

Monet vähennykset eivät tule itsestään, vaan niitä pitää erikseen vaatia. Esitäytetty veroilmoitus pitää ja kannattaa tarkistaa sekä tarvittaessa korjata – muuten et tiedä, minkä veroilmoituksen olet antamassa.

Muista aina tarkistaa myös tulot sekä ilmoittaa puuttuvat tulot. Tämä koskee erityisesti pääomatuloja. Esimerkiksi vuokratulojen määrä voi näkyä valmiina, mutta se voi myös puuttua kokonaan, vaikka vuokratuloista olisi maksettu ennakkoveroa. Summat eivät myöskään välttämättä ole oikein.

Myös ulkomailla asuvan täytyy antaa veroilmoitus Suomeen, jos hän saa Suomesta muita kuin lähdeverotettavia tuloja. Ilmoitettavia tuloja ovat esimerkiksi luovutusvoitot Suomessa olevan kiinteistön myynnistä ja vuokratulot. 

Omaverossa tai omalla lomakkeella

Esitäytetty veroilmoitus on erinäköinen kuin aikaisemmin. Kotiin ei lähetetä mitään valmista lomaketta, johon tietoja voisi lisätä tai korjata. Kotiin ei myöskään tule valmista palautuskuorta.

Uutta on se, että kaikki korjaukset ja lisäykset tehdään joko Omaverossa tai omilla lomakkeillaan. Esimerkiksi kodin ja työpaikan välisiä matkoja varten on lomake 1A. Esitäytetystä veroilmoituksesta näet tarvittavan lomakkeen numeron. Varmista etukäteen, että sinulla on käytössäsi oikeat lomakkeet.

Lomakkeet voi tulostaa Verohallinnon sivulta. Lomakkeita ja palautuskuoria saa myös verotoimistoista sekä niitä voi tilata verohallinnon numerosta 029 497 030. Palvelunumerossa otetaan vastaan vain esitäytetyn veroilmoituksen liitelomakkeiden ja palautuskuorien tilauksia.

Jos käytät paperilomaketta, lomakkeen vasemmassa yläkulmassa on osoite, johon lomakkeet voi lähettää.

Omaverossa voit verkon kautta ilmoittaa kätevästi kaikki puuttuvat tiedot, jos sinulla on henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset.

Jos teet veroilmoitusta toisen puolesta, asia on mutkikkaampi. Jos kuolinpesällä on esimerkiksi vuokratuloja, paperilomake on ainoa mahdollinen, jos pesällä ei ole Y-tunnusta. Kuolinpesällä on Y-tunnus ainakin silloin, kun se harjoittaa metsätaloutta. Tällöin se osakkaista, jolla on ns. Katso-tunniste, voi ilmoittaa Omaverossa kuolinpesän vuokratulot.

Tietoja sähköisestä valtuuttamisesta veroasioiden hoitoon saat Verohallinnon verkkosivuilta.  

Määräpäivät toukokuussa

Veroilmoituksen määräpäiviä on tänä vuonna kolme. Oma päivä on merkitty valmiiksi esitäytettyyn veroilmoitukseen, ja se on ilmoitettu myös Omaverossa. Määräpäivä on jokin seuraavista toukokuun tiistaipäivistä: 7.5., 14.5. tai 21.5. Puolisoilla on aina sama päivä. Jos esitäytettyä veroilmoitusta ei ole tullut lainkaan ja ilmoitettavaa on, määräpäivä on 21.5.

Veroilmoituksen pitää olla perillä määräpäivänä. Huomioi tämä, jos annat tietoja paperilomakkeella. Jos annat veroilmoituksen myöhässä, joudut yleensä maksamaan 50 euron myöhästymismaksun. Käytännössä maksu peritään vain, jos ilmoitus on myöhässä enemmän kuin kolme päivää.

Myöhästymismaksun sijaan voidaan määrätä maksuun veronkorotus, jos ilmoitat tuloja myöhässä vasta sen jälkeen, kun verotus on jo valmistunut. Veronkorotuksen määrä on yleensä kaksi prosenttia lisätystä tulosta. Myöhästymismaksua tai veronkorotusta ei määrätä, jos veroilmoituksella vaaditaan vähennyksiä eli verot alenevat, vaikka ilmoituksen antaisi myöhässä. 

Veronpalautukset ja jäännösverot

Veronpalautukset maksetaan tilille heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana. Asiaan vaikuttaa se, milloin verotus päättyy. Aikaisemmin verotus valmistui kaikilla lokakuun lopussa. Nyt ajankohta vaihtelee toukokuun ja lokakuun välillä. Suurimmalla osalla verotus päättyy kesäkuussa ja mahdollinen veronpalautus kolahtaa pankkitilille elokuussa. Verotus voi päättyä kuitenkin vasta lokakuussa, jolloin veronpalautus maksetaan joulukuussa.

Myös jäännösverojen eräpäivä on riippuvainen verotuksen päättymiskuukaudesta. Jos verotus valmistuu kesäkuussa, jäännösveron ensimmäinen eräpäivä on elokuussa. Jos verotus valmistuu heinäkuussa, jäännösveron eräpäivä on syyskuussa jne.

Puolisoilla verotus päättyy samaan aikaan. Kotiin tulleessa verotuspäätöksessä näkyy verotuksen päättymispäivä. Se on kuitenkin vain arvio ja voi muuttua. Samalla muuttuu myös veronpalautuksen maksupäivä tai jäännösveron eräpäivä.

Tositteet pitää säilyttää

Veroilmoitukseen ei liitetä kuitteja tai muita tositteita, joista selviää esimerkiksi osto, myynti tai maksu. Tositteiden on säilyttävä omassa arkistossa yleensä kolme vuotta. Vuoden 2018 verotukseen liittyvien tositteiden on siis oltava tallessa vielä vuonna 2021.

Monet tositteet ja asiakirjat on syytä kuitenkin säilyttää paljon tätä pidempään. Tämä on oman edun mukaista. Koska luovutusvoitto on lähes aina veronalaista tuloa, kannattaa säilyttää esimerkiksi kaikki kesämökin rakennuslaskut. Jos mökki joskus myöhemmin myydään, pystyy tositteiden avulla selvittämään todellisen hankintamenon. Tietoa tarvitaan voiton laskemisessa.

Tositteiden säilyttämistavasta ei ole mitään säännöksiä. Riittää, että pyydettäessä selvitykset voidaan saada paperille. 

Muistiinpanot tulonhankinnasta

Pelkkä tositteiden säilyttäminen ei aina riitä, vaan tulonhankkimistoiminnasta täytyy pitää muistiinpanoja. Muistiinpanovelvollisuus koskee niitä tuloja, josta ei tarvitse pitää varsinaista kirjanpitoa. Näitä ovat esimerkiksi maa- ja metsätalous, vuokraustoiminta ja arvopaperikauppa.

Yksi vuokralainen ei vielä edellytä muistiinpanojen tekemistä. Tietenkin kaikki tulo- ja menotositteet on tällaisestakin vuokraustoiminnasta säilytettävä. Monella arvopaperivälittäjällä on sähköinen palvelu, jossa säilytetään tiedot verovuoden aikana hankituista ja luovutetuista osakkeista sekä saaduista osingoista. Tällainen riittää sijoitustoiminnan muistiinpanoiksi ja tositteiksi.  Muistiinpanovelvollisten täytyy säilyttää tositteet kuusi vuotta eli vuoden 2024 loppuun.

Muutoksenhakuaika kolme vuotta

Vuoden 2018 verotukseen sovelletaan kolmen vuoden muutoksenhakuaikaa sekä oikaisuaikaa. Kyse on siitä, missä ajassa verovelvollinen voi hakea muutosta vuoden 2018 verotukseen ja missä ajassa Verohallinto voi oikaista jo toimitettua verotusta. Kolmen vuoden aikaa on sovellettu vuodesta 2017 alkaen.

Verohallinto voi oikaista vuoden 2018 verotusta pääsääntöisesti kolmen vuoden ajan eli vielä vuoden 2021 loppuun saakka. Samassa ajassa täytyy verovelvollisen tehdä oikaisuvaatimus, jos haluaa muutosta vuoden 2018 verotukseen. Tietyissä tilanteissa Verohallinnolla on kolmea vuotta pidempi aika oikaista verotusta verovelvollisen vahingoksi. 

Johtava verojuristi Päivi Kaari, 
Veronmaksajat 

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.