Esitäytetty veroilmoitus 2019

Tarkista, korjaa, ilmoita

Ennen kuin alat tarkistaa esitäytettyä veroilmoitustasi, lue tämä juttu. Tästä selviää, mitä yleistä sinun on hyvä tietää veroilmoituksesta.

Veroilmoituksella on suurin osa tiedoista valmiina, mutta tiedoissa voi olla virheitä tai puutteita. Tarkista tänä vuonna erityisesti palkat. Monia vähennyksiä pitää myös muistaa itse vaatia. 

Vuoden 2019 esitäytetty veroilmoitus postitetaan koteihin maalis-huhtikuussa. Tiedot näkyvät myös Omaverossa maaliskuun puolesta välistä alkaen ja liikkeen- ja ammatinharjoittajilla ja maanviljelijöillä helmikuun lopusta alkaen. Jos olet valinnut Suomi.fi-palvelussa sähköisen viranomaisasioinnin, tietoja ei postiteta kotiin eli tiedot näkyvät vain Omaverossa. 

HUOMAA: Tarkista tulo- ja vähennystiedot esitäytetystä veroilmoituksesta.

Verotuksen lopputuloksen näet verotuspäätöksestä tai alustavasta verotuspäätöksestä. Verotuspäätökseen on laskettu valmiiksi verotuksen lopputulos niillä tiedoilla, jotka on saatu työnantajilta, pankeilta jne.

Verotuspäätöksestä selviää, saatko maksua vai palautusta. Jos joudut maksamaan jäännösveroa, saat maksutiedot jo tässä vaiheessa. Kyseessä on kuitenkin arvio. Verotus muuttuu, jos ilmoitat lisää tuloja tai vähennyksiä. Tällöin saat Verohallinnolta uuden verotuspäätöksen ja tiedon maksusta tai palautuksesta. Uusi päätös tulee todennäköisesti kesällä. 

Määräpäivät toukokuussa

Veroilmoituksen määräpäiviä on kolme. Oma päiväsi on merkitty valmiiksi esitäytettyyn veroilmoitukseen ja se on ilmoitettu myös Omaverossa.

Määräpäivä on joku seuraavista toukokuun tiistaipäivistä: 5.5., 12.5. tai 19.5. Puolisoilla se on aina sama päivä. Jos esitäytettyä veroilmoitusta ei ole tullut lainkaan ja ilmoitettavaa on, määräpäivä on 19.5.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien ja maanviljelijöiden sekä heidän puolisoittensa veroilmoitusten määräpäivä on huhtikuussa 2.4.2020.

HUOMAA: Veroilmoituksen pitää olla perillä määräpäivänä. Huomioi tämä erityisesti, jos annat tietoja postitse paperilomakkeella.

 • Jos annat veroilmoituksen myöhässä, joudut yleensä maksamaan 50 euron myöhästymismaksun. Käytännössä maksu peritään yleensä vain, jos ilmoitus on myöhässä enemmän kuin kolme päivää.
 • Myöhästymismaksua ei kuitenkaan määrätä, jos veroilmoituksella vaaditaan vähennyksiä eli verot alenevat, vaikka ilmoituksen antaisi myöhässä.
 • Jos ilmoitat tuloja myöhässä vasta sen jälkeen, kun verotus on jo valmistunut, myöhästymismaksun sijaan voidaan määrätä veronkorotus. Veronkorotuksen määrä on yleensä kaksi prosenttia lisätystä tulosta.
 • Myös Omaverossa voi antaa veroilmoituksen määräpäivän jälkeen.

MILLOIN JA MITEN: Omaverossa tai omalla lomakkeella

Kaikki korjaukset ja lisäykset tehdään joko verkossa Omaverossa tai omilla lomakkeillaan, jotka postitetaan verotoimistoon. Kotiin ei lähetetä valmista lomaketta, johon tietoja voisi lisätä tai korjata, eikä palautuskuorta.

Omaverossa voit verkon kautta ilmoittaa kätevästi kaikki puuttuvat tiedot, jos sinulla on henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset. Omaverossa ei tarvita liitelomakkeita.

Jos teet veroilmoitusta toisen puolesta, asia on mutkikkaampi. Jos kuolinpesällä on esimerkiksi vuokratuloja, paperilomake on ainoa mahdollinen, jos pesällä ei ole Y-tunnusta. Kuolinpesällä on Y-tunnus ainakin silloin, kun se harjoittaa metsätaloutta. Tällöin se osakkaista, jolla on ns. katso-tunniste, voi ilmoittaa Omaverossa kuolinpesän vuokratulot. 

Näin hankit paperilomakkeet:

 • Jos haluat ilmoittaa puuttuvat tiedot paperilomakkeella, esitäytetystä veroilmoituksesta näet tarvittavan lomakkeen numeron. Esimerkiksi vuokratulot osakehuoneistosta ilmoitetaan lomakkeella 7 H.
 • Varmista etukäteen, että sinulla on käytössäsi oikeat lomakkeet.
 • Lomakkeet voi tulostaa Verohallinnon verkkosivulta. Lomakkeita sekä palautuskuoria voi tilata verohallinnon numerosta 029 497 030 tai hakea verotoimistoista.
 • Lomakkeet voi postittaa myös omassa kirjekuoressa. Muista silloin maksaa postimaksu. 
 • Osoite on: Verohallinto, PL 700, 00052 VERO. Osoite on mainittu myös paperilomakkeen yläkulmassa.

TARKISTA JA ILMOITA: Lisää puuttuvat tulot ja vähennykset

HUOMAA: Monet vähennykset eivät tule itsestään, vaan niitä pitää erikseen vaatia.

Esitäytetty veroilmoitus pitää ja kannattaa tarkistaa sekä tarvittaessa korjata – muuten et tiedä, millaisen veroilmoituksen olet antamassa.

Muista tarkistaa myös palkkatulot sekä ilmoittaa puuttuvat tulot. Työnantajat ovat ilmoittaneet viime vuoden palkkatiedot ensimmäisen kerran tulorekisterin kautta ja tiedoissa voi sen vuoksi olla tavallista enemmän virheitä.

Pääomatulojen ryhmässä on perinteisesti eniten korjattavaa ja ilmoitettavaa. Esimerkiksi vuokratulojen määrä voi näkyä valmiina, mutta se voi myös puuttua kokonaan, vaikka vuokratuloista olisi maksettu ennakkoveroa. Summat eivät myöskään välttämättä ole oikein.

Kauppojen tarkistaminen on myös tärkeää. Vaikka esitäytetyllä veroilmoituksella on tiedot viime vuonna myymistäsi osakkeista, rahasto-osuuksista, kiinteistöistä ja asunto-osakkeista, pitää sinun tehdä erikseen luovutusvoittolaskelma, ellei luovutusvoittoja ole laskettu valmiiksi. Ja vaikka olisikin, ole silloinkin tarkkana, että luovutusvoitot on laskettu sinulle edullisimmalla tavalla ja niiden määrät ovat oikein.

HUOMAA: Myös ulkomailla asuvan täytyy antaa veroilmoitus Suomeen, jos hän saa Suomesta muita kuin lähdeverotettavia tuloja. Ilmoitettavia tuloja ovat esimerkiksi luovutusvoitot Suomessa olevan kiinteistön myynnistä sekä vuokratulot.

SÄILYTÄ JA KIRJAA: Tositteet täytyy pitää tallessa

Veroilmoitukseen ei liitetä kuitteja tai muita tositteita, joista selviää esimerkiksi osto, myynti tai maksu. Tositteiden on kuitenkin säilyttävä omassa arkistossa yleensä kolme vuotta. Vuoden 2019 verotukseen liittyvien tositteiden on siis oltava tallessa vielä vuonna 2022.

HUOMAA: Monet tositteet ja asiakirjat on syytä kuitenkin säilyttää paljon pidempään kuin kolme vuotta. 

Se on oman etusi mukaista. Koska luovutusvoitto on lähes aina veronalaista tuloa, kannattaa säilyttää esimerkiksi kaikki kesämökin rakennuslaskut. Jos mökki joskus myöhemmin myydään, pystyy tositteiden avulla selvittämään todellisen hankintamenon. Tietoa tarvitaan voiton laskemisessa.

Tositteiden säilyttämistavasta ei ole mitään säännöksiä. Riittää, että pyydettäessä selvitykset voidaan saada paperille. 

Muistiinpanot tulonhankinnasta

Pelkkä tositteiden säilyttäminen ei aina riitä, vaan tulonhankkimistoiminnasta täytyy pitää muistiinpanoja.

Muistiinpanovelvollisuus koskee niitä tuloja, joista ei tarvitse pitää varsinaista kirjanpitoa. Näitä ovat esimerkiksi maa- ja metsätalous, vuokraustoiminta ja arvopaperikauppa.

Yksi vuokralainen ei vielä edellytä muistiinpanojen tekemistä. Tietenkin kaikki tulo- ja menotositteet on tällaisestakin vuokraustoiminnasta säilytettävä.

Monella arvopaperivälittäjällä on sähköinen palvelu, jossa säilytetään tiedot verovuoden aikana hankituista ja luovutetuista osakkeista sekä saaduista osingoista. Tällainen riittää sijoitustoiminnan muistiinpanoiksi ja tositteiksi.

HUOMAA: Muistiinpanovelvollisten täytyy säilyttää tositteet kuusi vuotta eli vuoden 2025 loppuun.

Muutoksenhakuaika kolme vuotta 

Vuoden 2019 verotukseen sovelletaan kolmen vuoden muutoksenhakuaikaa ja oikaisuaikaa. Kyse on siitä, missä ajassa verovelvollinen voi hakea muutosta vuoden 2019 verotukseen ja missä ajassa Verohallinto voi oikaista jo toimitettua verotusta. Kolmen vuoden aikaa on sovellettu vuodesta 2017 alkaen.

Verohallinto voi oikaista vuoden 2019 verotusta pääsääntöisesti kolmen vuoden ajan eli vielä vuoden 2022 loppuun saakka. Verovelvollisen täytyy tehdä oikaisuvaatimus samassa ajassa, jos haluaa muutosta vuoden 2019 verotukseen. Tietyissä tilanteissa Verohallinnolla on kolmea vuotta pidempi aika oikaista verotusta verovelvollisen vahingoksi. 

TARKISTA

 • Henkilötiedot 
 • Tilinumero (erityisesti jos olet saamassa veronpalautusta)
 • Ansiotulot kuten palkat
 • Osinkotulot erityisesti noteeraamattomista yhtiöistä
 • Luovutusvoitot ja luovutustappiot
 • Ay-jäsenmaksut
 • Eläkemaksut
 • Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja ps-tilien maksut
 • Velkojen korot 
 • Ennakonpidätykset, ennakkoverot ja lisäennakot
 • Varallisuus ja velat (erityisesti velan käyttötarkoitus)

ILMOITA

 • Puuttuvat ansiotulot (Omavero tai lomake 50A)
 • Vuokratulot (Omavero tai lomakkeet 7H ja 7K)
 • Luovutusvoitot ja luovutustappiot (Omavero tai lomakkeet 9 ja 9A)
 • Muut kuin lähdeverotetut korkotulot (Omavero tai lomake 50B)
 • Muut pääomatulot (Omavero tai lomake 50B)
 • Puuttuvat pääomanpalautukset, ellei vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta (Omavero tai lomake 9A) 

VAADI

 • Matkakustannukset (Omavero tai lomake 1A, 1B, 1C tai 1D)
 • Tulonhankkimiskulut (Omavero tai lomake 50A)
 • Kotitalousvähennys (Omavero tai lomake 14A, 14B tai 14C)
 • Työasuntovähennys (Omavero tai lomake 19)
 • Elatusmaksut (Omavero tai lomake 50A)
 • Veronmaksukyvyn alentumisvähennys (Omavero tai lomake 50A)
 • Puolisosiirrot (Omavero tai lomake 50B)
 • Tulontasaus (Omavero tai lomake 50A) 

Päivi Kaari 

Artikkeli on julkaistu 17.3.2020

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.