Verotuspäätös

Verotuspäätös on selvitys verotuksesta

Keväällä lähetettävä esitäytetty veroilmoitus sisältää verotuspäätöksen eli selvityksen verotuksesta. Uusi verotuspäätös lähetetään syksyllä niille, jotka korjaavat tai muuttavat veroilmoitustaan.

Uuden päätöksen saat myös, jos Verohallinto on saanut muualta lisätietoja verotukseesi tai olet maksanut joko ennakontäydennysmaksua tai jäännösveroa huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana kuluvana vuonna. Tuona aikana tekemäsi suoritukset huomioidaan veron ja koron määrässä. Uusi verotuspäätös tulee kotiin lokakuun loppuun mennessä.

Jos harjoitat elinkeinotoimintaa tai maataloutta henkilökohtaisesti, puolisosi kanssa tai yhtymän osakkaana, saatat saada uuden verotuspäätöksen.

Tarkista verotuspäätös huolellisesti

Kun uusi verotuspäätös saapuu, tarkista mahdolliset uudet tiedot ja se, onko veroilmoitukseen tekemäsi muutokset hyväksytty.

Ensin päätös kannattaa katsoa päätös pintapuolisesti läpi. Usein huomaat melko äkkiä, jos päätöksessä tuntuisi olevan jotain pielessä. Silloin kannattaa kaivaa esiin alkuperäinen veroilmoituksen mukana tullut verotuspäätös ja verrata uutta päätöstä siihen.

Toivottavasti olet myös ottanut kopion lähettämästäsi veroilmoituksesta tai tulostanut paperille tai ainakin tallettanut tietokoneellesi muutokset ja korjaukset, jotka teit sähköisesti palauttamaasi veroilmoitukseen. Niistä on paljon apua verotuspäätöstä tarkistaessasi. Jos et muista, mitä olet veroilmoituksellesi laittanut, ei tarkistaminenkaan onnistu.

Menivätkö vähennysvaatimuksesi läpi?

Verotuspäätöksessä ei välttämättä lue suoraan, onko esittämäsi vähennys hyväksytty vai ei. Vastaus löytyy numeroista.

Jos olet vaatinut esimerkiksi tulonhankkimiskuluja vähennettäväksi palkkatuloistasi, sinun on verrattava ensimmäisen verotuspäätöksen lukuja uuden verotuspäätöksen lukuihin. Jos vähennysten määrä on kasvanut, olet saanut lisää vähennyksiä. Jos vähennysten määrä ei ole kasvanut, vähennyksiä ei ole hyväksytty tai ne eivät ole ylittäneet Verohallinnon viran puolesta laskemaa tulonhankkimisvähennystä.

Tai jos Verohallinnon valmiiksi laskeman luovutusvoiton määrä ei ole muuttunut, vaikka olet ilmoittanut itse laskemasi pienemmän määrän, jotain on jäänyt hyväksymättä.

Useimmiten Verohallinto lähettää veroilmoituksesi käsiteltyään erillisen kirjeen, jossa se kertoo, miten aikoo poiketa veroilmoituksella tekemistäsi vaatimuksista. Poikkeamisen perusteet löytyvät yleensä kyseisestä kirjeestä.

Jos olet antanut tähän kirjeeseen vastineen, Verohallinnon ottama kanta ilmenee usein vasta uudesta verotuspäätöksestä. Uuden verotuspäätöksen saat, jos vähennysvaatimuksesi on hyväksytty kokonaan tai osittain.

Jos kaikki vähennysvaatimuksesi hylätään, ei tule uutta verotuspäätöstä, koska mikään ei muutu verotuksessasi alkuperäiseen verotuspäätökseen nähden.

Joskus uutta verotuspäätöstä ei tule, vaikka vaatimuksesi on sinänsä hyväksyttävä. Jos esimerkiksi vaadit vähennyksiä asunnon ja työpaikan välisistä matkoista 750 euron edestä tai sitä vähemmän, on vähennysvaatimus saattanut olla sinänsä hyväksyttävä. Kyseisessä vähennyksessä on kuitenkin 750 euron omavastuu, joten veron määrä ei ole muuttunut.

Jos olet vaatinut vahvistettavaksi luovutustappion ja se vahvistetaan, saat uuden verotuspäätöksen, vaikka se ei vielä tappiovuonna vaikuttaisi verojesi määrään.

Uuden verotuspäätöksen saat myös silloin, kun puolisoltasi ylijäävä kotitalousvähennys vähennetään sinun veroistasi.

Sivullisilta tulleissa tiedoissa joskus virheitä

Verohallinto saa suuren osan verotukseesi vaikuttavista tiedoista muualta kuin sinulta itseltäsi. Työnantaja ilmoittaa mm. sinulle maksamansa palkat ja niistä tehdyt ennakonpidätykset suoraan Verohallinnolle. Osinkoa maksavat osakeyhtiöt ilmoittavat maksamansa osingot ja niistä tehdyt ennakonpidätykset ja niin edelleen.

Valtaosa tiedoista näkyy jo esitäytetyllä veroilmoituksella ja sen mukana tulleessa verotuspäätöksessä.

Verohallinto voi saada verotukseesi vaikuttavia tietoja vielä tämän jälkeenkin. Tieto on ehkä toimitettu Verohallinnolle myöhässä tai alkuperäistä tietoa on jälkikäteen korjattu tai muuta vastaavaa.

Näissäkin tiedoissa voi olla valitettavasti joskus virheitä. Yleensä kyseessä on inhimillinen erehdys, jonka on tehnyt tiedon lähettäjä tai Verohallinto itse.

Jos saat uuden verotuspäätöksen ja siinä verotettavaksi esitetään jotain omasta mielestäsi täysin virheellistä, ole heti yhteydessä Verohallintoon, jotta mahdollinen virheellinen tieto saadaan oikaistua. Sama virheellinen tieto saattaa olla monen muunkin verotuspäätöksessä ja oman yhteydenottosi saattaa auttaa myös muita, joiden verotuksessa on tehty sama virhe. Onneksi tällaista sattuu varsin harvoin.

Minkä maksulapun mukaan maksat jäännösveron?

Viimeksi saatu verotuspäätös on se, jonka mukana tulleisiin tilisiirtolomakkeisiin merkityt jäännösverot sinun tulee maksaa niihin merkittyihin ajankohtiin mennessä.

Jos verotuspäätös ei muuttunut, esitäytetyn veroilmoituksen mukana keväällä kotiin tullut verotuspäätös ja siitä ilmi käyneet jäännösverot tai palautukset jäävät voimaan. Myös jäännösverojen maksamiseen tarvittavat tilisiirtolomakkeet ovat keväällä tulleen esitäytetyn veroilmoituksen liitteenä.

Vaikka hakisit verotukseesi muutosta verotuksen päättymisen jälkeen oikaisuvaatimuksella, on viimeisimmän verotuspäätöksen mukainen vero perittävänä, kunnes maksat sen tai oikaisuvaatimukseesi saatu päätös poistaa veron.

Varmista, että tilinumero veronpalautusta varten on oikein. Tilinumeroa voi tarvittaessa muuttaa Omavero-palvelussa sähköisesti tai vaihtoehtoisesti paperilomakkeella postitse. Paperilomaketta et voi käyttää, jos olet arvonlisäverovelvollinen yrittäjä. Omavero-palvelu

(Teksti päivitetty 15.9.2017)

Tulosta