Verotuspäätös

Verotuspäätös on selvitys verotuksesta

Jos olet korjannut tai muuttanut keväällä tullutta esitäytettyä veroilmoitustasi, saat yleensä syksyllä uuden verotuspäätöksen. Älä unohda tarkistaa sitä.

Keväällä lähetetty esitäytetty veroilmoitus sisälsi verotuspäätöksen eli selvityksen verotuksestasi. Jos olet korjannut tai muuttanut veroilmoitustasi, saat tavallisesti syksyllä uuden verotuspäätöksen.

Uusi verotuspäätös lähetetään myös, jos Verohallinto on saanut muualta lisätietoja verotukseesi liittyen tai olet maksanut ennakontäydennysmaksua tai jäännösveroa huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana vuonna 2018.

Jos harjoitat elinkeinotoimintaa tai maataloutta henkilökohtaisesti, puolisosi kanssa tai yhtymän osakkaana, saatat saada uuden verotuspäätöksen.

Kun uusi verotuspäätös saapuu, tarkista mahdolliset uudet tiedot ja se, onko veroilmoitukseen tekemäsi muutokset hyväksytty.

Ensin päätös kannattaa katsoa pintapuolisesti läpi. Usein huomaat melko äkkiä, jos päätöksessä tuntuisi olevan jotain pielessä. Silloin kannattaa kaivaa esiin alkuperäinen veroilmoituksen mukana tullut verotuspäätös ja verrata uutta päätöstä siihen.

Toivottavasti olet myös ottanut kopion lähettämästäsi veroilmoituksesta tai tulostanut paperille tai ainakin tallettanut tietokoneellesi muutokset ja korjaukset, jotka teit sähköisesti palauttamaasi veroilmoitukseen. Niistä on paljon apua verotuspäätöstä tarkistaessasi. Jos et muista, mitä olet veroilmoituksellesi laittanut, ei tarkistaminenkaan onnistu.

Menivätkö vähennysvaatimuksesi läpi?

Verotuspäätöksessä ei välttämättä sanota suoraan, onko esittämäsi vähennys hyväksytty vai ei. Vastaus löytyy numeroista.

Jos olet vaatinut esimerkiksi tulonhankkimiskuluja vähennettäväksi palkkatuloistasi, sinun on verrattava ensimmäisen verotuspäätöksen lukuja uuden verotuspäätöksen lukuihin. Jos vähennysten määrä on kasvanut, olet saanut lisää vähennyksiä. Jos vähennysten määrä ei ole kasvanut, vähennyksiä ei ole hyväksytty tai ne eivät ole ylittäneet Verohallinnon viran puolesta laskemaa tulonhankkimisvähennystä tai matkakuluvähennyksen omavastuuosuutta.

Tai jos Verohallinnon valmiiksi laskeman luovutusvoiton määrä ei ole muuttunut, vaikka olet ilmoittanut itse laskemasi pienemmän määrän, jotain on jäänyt hyväksymättä.

Useimmiten Verohallinto lähettää veroilmoituksesi käsiteltyään erillisen kirjeen, jossa se kertoo, miten aikoo poiketa veroilmoituksella tekemistäsi vaatimuksista. Poikkeamisen perusteet löytyvät yleensä kyseisestä kirjeestä.

Jos olet antanut tähän kirjeeseen vastineen, Verohallinnon ottama kanta ilmenee usein vasta uudesta verotuspäätöksestä. Uuden verotuspäätöksen saat, jos vähennysvaatimuksesi on hyväksytty kokonaan tai osittain.

Jos kaikki vähennysvaatimuksesi hylätään, ei tule uutta verotuspäätöstä, koska mikään ei muutu verotuksessasi alkuperäiseen verotuspäätökseen nähden.

Joskus uutta verotuspäätöstä ei tule, vaikka vaatimuksesi on sinänsä hyväksytty. Jos esimerkiksi vaadit vähennyksiä asunnon ja työpaikan välisistä matkoista 750 euron edestä tai sitä vähemmän, on vähennysvaatimus saattanut olla sinänsä hyväksyttävä. Kyseisessä vähennyksessä on kuitenkin 750 euron omavastuu, joten veron määrä ei ole muuttunut.

Jos vaatimaasi luovutustappiota ei ole päästy vähentämään pääomatuloista ja se vahvistetaan, saat uuden verotuspäätöksen, vaikka se ei vielä tappiovuonna vaikuttaisi verojesi määrään.

Uuden verotuspäätöksen saat myös silloin, kun puolisollesi hyväksytty kotitalousvähennyksen maksimimäärä ylittyy ja ylijäävä määrä siirretään sinun veroistasi vähennettäväksi. 

Sivullisilta tulleissa tiedoissa joskus virheitä

Verohallinto saa suuren osan verotukseesi vaikuttavista tiedoista muualta kuin sinulta itseltäsi. Työnantaja ilmoittaa mm. sinulle maksamansa palkat ja niistä tehdyt ennakonpidätykset suoraan Verohallinnolle. Osinkoa maksavat osakeyhtiöt ilmoittavat maksamansa osingot ja niistä tehdyt ennakonpidätykset ja niin edelleen.

Valtaosa tiedoista näkyy jo esitäytetyllä veroilmoituksella ja sen mukana tulleessa verotuspäätöksessä.

Verohallinto voi saada verotukseesi vaikuttavia tietoja vielä tämän jälkeenkin. Tieto on ehkä toimitettu Verohallinnolle myöhässä tai alkuperäistä tietoa on jälkikäteen korjattu tai muuta vastaavaa.

Näissäkin tiedoissa voi olla valitettavasti joskus virheitä. Yleensä kyseessä on inhimillinen erehdys, jonka on tehnyt tiedon lähettäjä tai Verohallinto itse.

Jos saat uuden verotuspäätöksen ja siinä verotettavaksi esitetään jotain omasta mielestäsi täysin virheellistä, ole heti yhteydessä Verohallintoon, jotta mahdollinen virheellinen tieto saadaan oikaistua. Sama virheellinen tieto saattaa olla monen muunkin verotuspäätöksessä ja oma yhteydenottosi saattaa auttaa myös muita, joiden verotuksessa on tehty sama virhe. Onneksi tällaista sattuu varsin harvoin. 

Minkä maksulapun mukaan maksat jäännösveron?

Viimeksi saatu verotuspäätös on se, jonka mukana tulleisiin tilisiirtolomakkeisiin merkityt jäännösverot sinun tulee maksaa niihin merkittyihin ajankohtiin mennessä.

Jos verotuspäätös ei muuttunut, esitäytetyn veroilmoituksen mukana keväällä kotiin tullut verotuspäätös ja siitä ilmi käyneet jäännösverot tai palautukset jäävät voimaan. Myös jäännösverojen maksamiseen tarvittavat tilisiirtolomakkeet ovat keväällä tulleen esitäytetyn veroilmoituksen liitteenä.

Vaikka hakisit verotukseesi muutosta verotuksen päättymisen jälkeen oikaisuvaatimuksella, on viimeisimmän verotuspäätöksen mukainen vero perittävänä, kunnes maksat sen tai oikaisuvaatimukseesi saatu päätös poistaa veron.

Varmista, että tilinumero veronpalautusta varten on oikein. Tilinumeroa voi tarvittaessa muuttaa Omavero-palvelussa sähköisesti tai vaihtoehtoisesti paperilomakkeella postitse. Paperilomaketta et voi käyttää, jos olet arvonlisäverovelvollinen yrittäjä. 

Mitä voi tehdä verotuksen valmistumisen jälkeen?

Verotus valmistuu verovuoden 2017 osalta 31.10.2018. Periaatteessa tähän takarajaan asti Verohallinto tutkii esittämiäsi vaatimuksia ja joko hyväksyy tai hylkää ne.

Käytännössä käsittely loppuu jo ennen kyseistä päivää tietoteknisistä syistä. Jos verotuspäätöksessäsi on mielestäsi virhe eikä Verohallinto yhteydenotoistasi huolimatta suostunut päätöstä muuttamaan, on sinun tehtävä verotuksen valmistuttua oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä myös silloin, kun on kokonaan unohtanut vaatia jotain vähennystä ja huomaa asian vasta verotuksen jo valmistuttua.

Oikaisuvaatimuskaan ei auta, jos unohdettu vähennysvaatimus (kuten elinkeinotoiminnan tai maatalouden tappion vaatiminen vähennettäväksi pääomatuloista) olisi lain mukaan pitänyt tehdä ennen verotuksen valmistumista.

Myös esimerkiksi alijäämähyvityksen siirtämistä puolisolle tai suuren kertatulon tulontasausta on vaadittava ennen verotuksen päättymistä.

Jos sen sijaan olet muistanut vaatia näiden kaltaisia vähennyksiä veroilmoituksellasi, mutta vaatimuksesi on hylätty, voit tehdä oikaisuvaatimuksen asiassa.

Vuoden 2017 verotuksesta lähtien muutoksenhakuaika on lyhentynyt ja oikaisuvaatimuksen voi tehdä vuoden 2020 loppuun mennessä. Mitä pikemmin sen tekee, sitä nopeammin toki saa mahdollisesti liikaa maksamansa verot takaisin.

Oikaisuvaatimusta ei vielä voi tehdä sähköisesti. Se pitää tehdä paperille allekirjoituksineen ja joko lähettää postitse Verohallintoon tai viedä Verohallinnon palvelupisteeseen. 

(Teksti päivitetty 14.9.2018)

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.