Verotuspäätös

Verotuspäätös on selvitys verotuksesta

Keväällä lähetettävä esitäytetty veroilmoitus sisältää verotuspäätöksen eli selvityksen verotuksesta. Uusi verotuspäätös lähetetään syksyllä niille, jotka korjaavat tai muuttavat veroilmoitustaan.

Uuden päätöksen saat myös, jos Verohallinto on saanut muualta lisätietoja verotukseesi tai olet maksanut joko ennakontäydennysmaksua tai jäännösveroa huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana kuluvana vuonna. Tuona aikana tekemäsi suoritukset huomioidaan veron ja koron määrässä. Uusi verotuspäätös tulee kotiin lokakuun loppuun mennessä.

Tarkista verotuspäätös huolellisesti

Tarkista, että uuden verotuspäätöksen tiedot vastaavat itse ilmoittamiasi tietoja. Jos saat uuden verotuspäätöksen, vaikka et ole itse korjannut tietoja, vertaa uutta verotuspäätöstä keväällä tulleeseen. 

Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa näkyvät tiedot eivät muutu, et saa uutta verotuspäätöstä. Uutta verotuspäätöstä ei lähetetä, vaikka olet täydentänyt esitäytettyä veroilmoitusta, jos vaatimasi vähennys jää alle omavastuun. Tällaisia vähennyksiä ovat esimerkiksi päivittäiset työmatkat ja kotitalousvähennys. Jos verovirkailija ei ole hyväksynyt muutosvaatimustasi, olet saanut siitä erikseen kirjeen, jossa päätös perustellaan.

Jos verotuspäätös ei ole muuttunut, esitäytetyn veroilmoituksen mukana keväällä kotiin tullut verotuspäätös ja siitä ilmi käyneet jäännösverot tai palautukset jäävät voimaan. Myös jäännösverojen maksamiseen tarvittavat tilisiirtolomakkeet ovat keväällä tulleen esitäytetyn veroilmoituksen liitteenä.

Jos sinun pitäisi saada uusi verotuspäätös, mutta et ole sitä saanut lokakuun loppuun mennessä, kannattaa asiaa tiedustella Verohallinnon puhelinpalvelusta. Etenkin, jos olet tehnyt sellaisia vaatimuksia, jotka on esitettävä ennen verotuksen päättymistä, ole tarkkana, että saat verotuspäätöksen tarkistettavaksesi ennen lokakuun loppua.

Tulosta