Veronmaksajien valtuuskunta: Sanna Marinin hallituksella on hyvä tilaisuus lopettaa verotuksen kiristäminen ja keventää ansiotulojen verotusta

10.12.2019  |  Ajankohtaista liitosta

Veronmaksajain Keskusliiton valtuuskunta kokoontui Helsingissä 9. joulukuuta.

Valtuuskunta odottaa kannanotossaan Sanna Marinin hallitukselta kannustavaa käännettä veropolitiikkaan.

– Työnsä päättäneen Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa linjatut verotuksen kiristykset toteutuvat suurelta osin jo vuonna 2020. Veropolitiikan suunnan muuttamiselle vaalikauden loppuvuosina on siksi oiva tilaisuus, vaikka uusi hallitus jatkaakin edeltäjänsä hallitusohjelmalla, valtuuskunta huomauttaa.

Verotuksen yleistä tasoa on jatkossa pyrittävä maltillisesti alentamaan, eikä veroaste saa nousta. Vaalikauden loppuvuosina on vaatimattoman talouskasvun haasteeseen syytä vastata toteuttamalla ansiotulojen verotuksen kevennyksiä. Mikäli esimerkiksi haittoihin kohdistuvia valmisteveroja päädytään joiltakin osin korottamaan, on ansiotulojen verotusta vastaavasti kevennettävä.

– Ansiotulojen verotusta on jatkossa syytä keventää kaikilla tulotasoilla. Se on avain ostovoiman ja yksityisen kulutuskysynnän kohenemiseen myös hidastuvan talouskasvun oloissa. Myös eläkkeensaajat on pidettävä ansiotulojen verotuksen kevennyksissä mukana, valtuuskunta muistuttaa.

Valtuuskunta kiitteli Rinteen ja Marinin hallitusten linjauksia pääomatulojen verotuksessa ja yritysverotuksessa. Ennakoitavuus, johdonmukaisuus ja pitkäjänteisyys ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita, joista hallitus on pitänyt kiinni näillä verotuksen lohkoilla. 

Julkiseen talouteen kohdistuu pitkällä aikavälillä väestön ikääntymisestä aiheutuva kestävyysvaje, jota on valtuuskunnan mukaan purettava sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sosiaaliturvan rakenneuudistuksilla.

– Uudistuksilla on saatava aikaan kustannussäästöjä ja niiden on osaltaan edistettävä työllisyysasteen nousua. Vaalikauden aikana mahdollisesti tarvittava julkisen talouden sopeutus on tehtävä menosäästöillä, ei verotusta kiristämällä.

Professori Seppo Penttilä: Ansiotulojen ylikireä verotus ennallaan

Valtuuskunnan kokouksen avasi Veronmaksajain Keskusliiton puheenjohtaja, professori Seppo Penttilä. Hän vertaili puheenvuorossaan viimeaikaisten hallitusten veropoliittisia linjauksia. 

Penttilä muistutti, että Juha Sipilän hallitus piti lupauksensa: kokonaisveroaste ei vaalikauden aikana noussut, palkkatulojen verotus ei millään tulotasolla kiristynyt ja verotuksen painopistettä siirrettiin työn ja yrittämisen verotuksesta erityisesti haittaveroihin. Suomen verojärjestelmän suurin rakenteellinen ongelma, ansiotulojen ylikireä verotus, jäi kuitenkin ennalleen.

Antti Rinnettä seuraavan Sanna Marinin hallitukselta ansiotulojen verotuksen keventymistä on Penttilän mukaan turha odottaa.

– Veronmaksajan kannalta hyvänä voidaan pitää lupausta, että ansiotuloverotukseen tehdään ansiotason nousua ja inflaatiota vastaava tarkistus vuosittain. Selvää kuitenkin on, että seuraaviin eduskuntavaaleihinkin mennään tilanteessa, jossa jyrkkä progressio ja korkeat marginaaliverot ovat edelleen Suomen palkkaverotukselle leimallisia piirteitä.

Kunniamerkkejä ansioituneille jäsenille

Valtuuskunta hyväksyi kokouksessaan liiton toimintasuunnitelman jatalousarvion vuodelle 2020 (jäsenille).

Lisäksi valtuuskunta päätti myöntää Veronmaksajien Kultaisen kunniamerkin jäsenille, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet liiton hyväksi järjestötehtävissä tai muuten ansioituneet veronmaksajain etujen mukaisessa julkisessa toiminnassa.

Kunniamerkin saivat Tiina Dufva, Tarja Hiitiö, Tom Hoffström, Taija Härkki, Risto Honkanen, Olli Iirola, Vesa Korpela, Kari Kyttälä, Matti Leppänen, Salla Luomanmäki, Olli Saarinen, Timo Sipilä, Marja-Leena Taavila ja Ilkka Vairimaa.

Valtuuskunnan kannanotto 9.12.2019 (pdf)

Professori Seppo Penttilän avauspuheenvuoro 9.12.2019 (pdf)

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.