Veronmaksajien vuosikokous: Veromaltin ja palkkamaltin yhdistelmä tarpeen syksyllä

04.05.2017  |  Ajankohtaista liitosta

Veronmaksajain Keskusliiton vuosikokous pidettiin 3.5.2017 Helsingissä. Vuosikokous totesi kannanotossaan, että ansiotulojen verotuksen keveneminen on vuonna 2017 avain yksityisen kulutuskysynnän lievään kohenemiseen myös kilpailukykysopimuksessa linjattujen hyvin maltillisten palkkaratkaisujen oloissa. Veronkevennysten ansiosta ostovoiman supistuminen ei ole uhannut talouden hyvää käännettä orastavan kasvun alkuun.

”Maltillisen palkkalinjan jatkuminen myös nykyisten sopimusten umpeuduttua on tärkeää työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamiseksi”, kannanotossa korostetaan.

”Hallitus lykkäsi vaalikauden puoliväliriihessään kaikki olennaiset vuotta 2018 koskevat veroratkaisut elokuun lopussa pidettävään budjettiriiheen. Tämä päätöksenteon lykkäys oli sinällään ymmärrettävä, mutta se synnytti samalla huomattavaa epävarmuutta palkkaverotuksen kehityksestä kuluvan vuoden jälkeen.”

Vuosikokouksen kannanoton mukaan vuonna 2018 on erityisen tärkeää ylläpitää palkansaajien ostovoimaa ja haurasta kotimaista kysyntää myös laajasti toivotun jatkuvan palkkamaltin oloissa.

Tähän yhtälöön ei palkkaverotuksen uusi kiristyminen yksinkertaisesti sopisi. Ei olisi kenenkään etu, jos palkansaajien ainoaksi keinoksi yrittää välttää ostovoiman hiipuminen lähivuosina jäisi vaatia suuria nimelliskorotuksia palkkoihin.

”Hallituksen on nyt luotava omilla veroratkaisuillaan turvalliset lähtökohdat ensi syksyn liittokierrokselle työmarkkinoilla. Hallitusohjelman mukaan kenenkään palkkaverotus ei kiristy. Tästä hyvästä linjauksesta on syytä pitää tiukasti kiinni myös vaalikauden jälkipuoliskolla eli vuosina 2018 ja 2019.”

Kannanotossa todetaan, että työmarkkinajärjestöjen kilpailukykysopimuksessa sopima palkansaajien työttömyysvakuutusmaksun ja työeläkemaksun korotus uhkaa asteittain kiristää palkansaajien verotusta lähivuosina. Hallituksen on elokuun budjettiriihessä tehtävä selvät päätökset, joilla torjutaan palkkaverotusta muutoin uhkaava kiristyminen.

”Veromaltin ja palkkamaltin suotuisa yhdistelmä on vuonna 2017 näyttänyt voimansa myönteisen talouskäänteen mahdollistajana. Tälle hyvälle yhdistelmälle on syytä saada jatkoa myös kuluvan vuoden jälkeen.”

Seppo Penttilä uudelle puheenjohtajakaudelle

Veronmaksajain Keskusliiton vuosikokoukseen osallistui 163 paikallisyhdistysten virallista edustajaa.

Liiton puheenjohtajaksi uudelle kolmivuotiskaudelle 2017–2020 valittiin professori Seppo Penttilä. Liiton varapuheenjohtajaksi kaudelle 2017–2020 valittiin professori Jaakko Ossa.

Nimityksiä liiton toimielimiin

Veronmaksajien hallitukseen uudelle kolmivuotiskaudelle 2017–2020 valittiin varatuomari Kirsti Auranen, KHT Seppo Laine ja toimitusjohtaja Risto Walden. Uutena jäsenenä liiton hallitukseen kolmivuotiskaudelle 2017–2020 valittiin lääket. lis. Eeva Kuuskoski.

Olli Kosken tilalle jäljelle jäävälle toimikaudelle 2017–2018 valittiin SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta.

Liiton valtuuskuntaan uudelle kolmivuotiskaudelle 2017–2020 valittiin pankkineuvoja Tiina Dufva, aluetoimistonhoitaja Maija-Liisa Heino, kirjanpitäjä Tarja Hiitiö, johtaja Risto Honkanen, varatuomari Olli Iirola, toiminnanjohtaja Paavo Jussila, ekonomi Pentti Kilpeläinen, varatoimitusjohtaja Juha-Matti Luojus, aluepäällikkö Hannu J. Mäkinen, tilintarkastaja, KHT Jussi Selinheimo, agrologi Thomas Storgård, varatuomari Kirsi Särkilä, ICT-asiantuntija Kari Toivonen ja KHT Peter Volin.

Uutena jäsenenä liiton valtuuskuntaan valittiin toimitusjohtaja Sakari Joensuu, joka on Etelä-Pohjanmaan itäisen alueen paikallisyhdistyksen puheenjohtaja.


Liiton vuosikokouksen kannanotto 3.5.2017 (pdf)
Liiton puheenjohtajan Seppo Penttilän avauspuheenvuoro 3.5.2017 (pdf)

Tulosta