Veronmaksajan taksvärkkipäivä tiistaina 12.6.

12.06.2012  |  Vuosi 2012

Tänään tiistaina 12. kesäkuuta vietetään Suomessa perinteistä veronmaksajan taksvärkkipäivää. Tästä päivästä lähtien vuoden loppuun saakka kansalaisten tulot jäävät kokonaan omaan käyttöön; alkuvuosi on (laskennallisesti) paiskottu töitä yhteisen hyvinvoinnin rahoittamiseksi.

Kuluvana vuonna kokonaisveroasteen arvioidaan Suomessa olevan 43,9 prosenttia kansantuotteesta, kun mukaan lasketaan valtion, kuntien ja kirkon tuloverot, kulutusverot sekä lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Tämä prosentti tulee vuoden 2012 työpäivistä laskettuna täyteen taksvärkkipäivänä 12.6. *)

Veronmaksajan taksvärkkipäivää on Suomessa vietetty vuodesta 1981 lähtien. Tuolloin kansantalouden veroaste oli 37,7 prosenttia. Alkuvaiheessa päivän vietto ajoittui toukokuulle, 1980-luvun lopussa kesäkuun alkupäiviin. Tällöin Suomen veroaste oli lähellä EU-maiden keskitasoa. 1990-luvun lopulla taksvärkkipäivä valui pahimmillaan jopa heinäkuun alkuun. Viime vuosina taksvärkkipäivä on vakiintunut kesäkuun toiselle viikolle.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen muistuttaa, että vaikka kansatalouden veroaste on Suomessa ollut viime vuosina varsin vakaa, niin yhteiskunnan saamat verotuotot ovat vaihdelleet huomattavasti talouden nousujen ja laskujen myötä.

-  Kasvava talous kehrää yhteiskunnalle kasvavat verotuotot. Suurin uhka tälle olisi kotimarkkinoiden painuminen taantumaan. Pelkän vientivedon varaan kasvua ei voida näinä epävarmoina aikoina jättää.

-  Lähivuosien kasvun ja verotuottojen tervettä perustaa nakertaa kansalaisten ostovoiman heikkeneminen kaavailtujen veronkiristysten myötä.

-  Jotta yksityiseen kulutukseen ja investointeihin perustuva kotimarkkinoiden kasvu saa jatkossa riittävästi elintilaa, ei yhteiskunnan veroina ottamaa osuutta koko kansantaloudesta voida jatkuvasti kasvattaa, korostaa Lehtinen.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen 09 6188 7300, 0400 414 652


*) Tuoreimpien suhdanne-ennusteiden pohjalta arvioitu kansantalouden veroaste on vuonna 2012 43,4 prosenttia. Kun tähän lisätään mm. kirkollisverojen vaikutus, päädytään taksvärkkipäivän laskennassa pohjana olevaan 43,9 prosenttiin.

Veroaste Suomessa sekä EU15- ja OECD-maissa 1980 - 2012 (pdf)

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.