Veronmaksajien Lehtinen budjettiriihestä: Veronkiristyksillä liian suuri paino

30.08.2012  |  Vuosi 2012

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää budjettiriihen päätösten suurimpana ongelmana painottumista selvästi enemmän verotuksen kiristämiseen kuin menosäästöihin. Verotuksen osalta myöskään kiristyskohteiden valinta ei ole paras mahdollinen.

- Olisi ollut syytä jakaa ensi vuonna sopeutus tasapuolisesti menosäästöjen ja veronkiristysten kesken. Verotuksen kiristykset olisi pitänyt suunnata kulutuksen ja haittojen verottamiseen.

- Nyt sopeutus painottuu liikaa verotuksen kiristämiseen ja kaiken lisäksi mittavasti myös ansiotulojen verotuksessa.

Ansiotulojen verotuksen kiristäminen on veroratkaisujen selkein miinus. Palkansaajien nettoansioiden ostovoima painuu vuonna 2013 pakkaselle näiden päätösten seurauksena. Tämä on erityisen haitallista juuri nyt, kun suhdannenäkymät ovat jo muutoinkin heikkenemässä.

-  Ansiotulojen verotusta kiristämällä otetaan tarpeettoman suuri riski itse syvennetystä taantumasta ensi vuonna.

-  Hallituksen lähteminen edes väliaikaisesti ansiotulojen verotuksen yleisen kiristämisen  tielle on valitettava suunnanmuutos, jolta odotan mahdollisimman pikaista perääntymistä jatkossa.

Veronkiristyksistä osa suunnataan kulutusveroihin kaikkia arvonlisäverokantoja korottamalla. Arvonlisäverotus kohdistuu laajapohjaisesti kulutukseen. Se rasittaa tuontia, mutta ei vientiä. Talouskasvun ja työllisyyden kannalta arvonlisäveron korottaminen on selvästi ansiotulojen verotuksen kiristämistä parempi vaihtoehto.

-  Arvonlisäverotuksen lievä korottaminen on tässä yhteydessä perusteltua.

Hallituksen budjettiriihessä ei päätetty kotitalousvähennyksen muuttamisesta ensi vuonna. Lehtisen mielestä kotitalousvähennyksen rajun leikkauksen purkaminen olisi askel oikeaan suuntaan, joten siihen on syytä palata myöhemmin verolakien yksityiskohdista päätettäessä.

-  Kotitalousvähennyksen parantaminen olisi hyvä työllistävä ja harmaata taloutta torjuva täsmätoimi tässä tilanteessa. Tähän hallituksen on syytä myöhemmin syksyllä tarttua.

Budjettiriihessä ei myöskään selvinnyt paljon aiheellista arvostelua herättänyt ehdotus työnantajien työntekijöille maksamien kilometrikorvausten leikkaamisesta.

-  Toiveet kilometrikorvausten leikkaamisella saatavista lisäverotuotoista ovat tyhjän päällä, eikä leikkauksella ole asiaperusteita.

-  Hallituksella on kaikki syy perääntyä perusteettomasta ja haitallisesta kilometrikorvausten leikkaamishankkeesta, katsoo Lehtinen.

Oikeudenmukaisuus on tärkeä ja ymmärrettävä lähtökohta veroratkaisuja tehtäessä. Hallituksen nyt päättämä yli 100 000 euron ansiotuloihin kohdistettu ylimääräinen korotus on kuitenkin huonosti perusteltu tämän tavoitteen kannalta. Näistä tuloista maksetaan jo nytkin kaikkein ankarinta noin 55 prosentin marginaaliveroa. Uusi kahden  prosenttiyksikön korotus kasvattaa entisestään jo valmiiksi suurta eroa lievemmin verotettuihin pääomatuloihin verrattuna.

Yhtä perusteeton on eläkkeensaajille tulossa oleva uusi lisävero. Se on luonteeltaan verojärjestelmälle vieras ”raippavero”, jolle ei ole olemassa kestäviä perusteita.

-  Pelkkä poliittinen halu rokottaa keskimääräistä suurempia eläkkeitä ei riitä perusteluksi eläketuloihin tähdätylle ylimääräiselle tuloveron korotukselle.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, 09 6188 7300, 0400 414 652

Palkansaajan verot ja ostovoima 2013 (pdf)
Esimerkkejä arvonlisäverokantojen kiristyksen vaikutuksista (pdf)

 

Tulosta

Haluatko lisää hyötytietoa arjen talousasioista?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.